Sfeerafbeelding Fontys

Leren en Innoveren (Master)

In het kort

De masteropleiding ‘Leren en Innoveren’ richt zich op de onderwijsprofessional die zich wil verdiepen in het leren van leerlingen/studenten, leraren, de onderwijsorganisatie en het innoveren van het onderwijs. In deze opleiding zijn de nieuwste inzichten op het gebied van leren en innoveren samengebracht en verbonden met de eigen onderwijscontext van jou als  leraar. De opleiding verhoogt je  professionaliteit zodat je in staat bent om onderwijsvernieuwingen te initiëren, te (bege)leiden en te onderzoeken.

Inhoud

De masteropleiding richt zich op drie beroepsrollen: leraar als onderzoeker, leraar als ontwerper, leraar als leider. Daarnaast werken je aan de ontwikkeling van professionele identiteit, altijd nauw verbonden met onderwijskundige veranderingen binnen je eigen beroepspraktijk. Na een intake start je met modules gericht op de drie beroepsrollen. Je werkt vanaf de start van de opleiding vanuit je kernopgave (ontwikkelvraagstuk in je praktijk). Tijdens de specialisatie ontwikkel jij je door in de rollen met de uitvoering van een praktijkonderzoek, de ontwikkeling van een onderwijsontwerp met collega’s en het begeleiden van collega’s in het verandertraject. De ontwikkeling van jouw professionele identiteit loopt als een rode draad door de gehele opleiding.

Wat kun je van ons verwachten?

Een enthousiast team van professionals zorgt voor een uitdagend en actueel programma en begeleiding op maat.

Wat verwachten wij van jou?

Bij de masteropleiding ‘Leren en Innoveren’ ontmoet je leraren en docenten uit alle onderwijssectoren, die meer zicht willen krijgen op het verloop van leerprocessen en zich samen met medestudenten willen bekwamen in het ontwerpen van uitdagend onderwijs. We verwachten van jou dat je je verder wilt ontwikkelen in het initiëren, implementeren en begeleiden van zowel complexe als eenvoudige onderwijsvernieuwingen in de school of in de onderwijsorganisatie.

Contact

Telefoon: 08850 77177

E-mail:  fontyspro-educatie@fontys.nl

Website:fontys.nl/fhke/mli

Begeleiding en tijdsinvestering

Lesdagen
* Eindhoven maandag 13.30 tot 20.30 uur.
* Tilburg donderdag 9.00 tot 16.00 uur.
Daarnaast zul je minimaal 14 uur per week besteden aan de opdrachten van de opleiding.

Hoeveel uren per week ben je met de studie bezig?

20 uur
inclusief zelfstudie en wekelijkse contacttijd op de opleiding

Feedback en begeleiding

Tijdens de master word je intensief begeleid. Begeleiding in de MLI is een proces van dialoog, interactie en samen een koers uitzetten. Docenten geven regelmatig feedback. Die feedback zal naast de rolontwikkeling en inhoud, ook betrekking hebben op aanpak, studieproces en studievoortgang.

Deze masteropleiding vraagt van je om op een onderbouwde en beredeneerde manier keuzes te maken. Je leert interventies beoordelen en ontwerpen. Leren gebeurt ook in samenwerking. In de MLI is gekozen voor het werken in leerteams. Een leerteam is een groep studenten waarmee je intensiever samenwerkt. In leerteams vindt verdieping plaats door middel van intervisie en reflectie waarbij voortdurend de koppeling naar de eigen werkcontext wordt gelegd.

Toelatingseisen

Studenten dienen te beschikken over een diploma van een educatieve bacheloropleiding om toegelaten te kunnen worden tot de masteropleiding ‘Leren en Innoveren’. Daarnaast is het een vereiste dat de student over een werkplek beschikt waar gewerkt kan worden aan onderwijsvernieuwing.. De opleiding kent een intakeprocedure voor iedere student die zich aanmeldt. De intake is bedoeld om zicht te krijgen op:

 • voorkennis en ervaring van de student;
 • werkcontext en facilitering van de studie;
 • ambitie en verwachting van de student en afstemming hiervan met de opleiding.

De bevindingen uit de intake leiden tot een advies voor het wel of niet starten.

  Studiekosten

  De hbo-masteropleiding ‘Leren en Innoveren’ is een door het Ministerie van OCW erkende en bekostigde (geaccrediteerde) tweejarige deeltijdopleiding met een studielast van 60 studiepunten. Het collegegeld is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de student. Kijk hiervoor op www.fontys.nl/collegemeter. Aan het begin van het studiejaar wordt de verplichte literatuur aan de studenten doorgegeven.

  Als tegemoetkoming in de kosten van deze opleiding kan door de studenten een substantiële bijdrage (inclusief vervangingsmiddelen) uit het fonds Lerarenbeurs worden aangevraagd (zie www.lerarenbeurs.info).

  Open dagen en zo...

  20-12-202127-01-202207-02-2022

  Algemene vragen over Fontysopleidingen?


  T: 08850 80000
  Deze opleiding leidt op tot de graad Master of Education