Begeleiding en tijdsinvestering

Feedback en begeleiding

Tijdens de master word je intensief begeleid. Begeleiding in de MLI is een proces van dialoog, interactie en samen een koers uitzetten. Docenten geven regelmatig feedback. Die feedback zal naast de rolontwikkeling en inhoud, ook betrekking hebben op aanpak, studieproces en studievoortgang.

Deze masteropleiding vraagt van je om op een onderbouwde en beredeneerde manier keuzes te maken. Je leert interventies beoordelen en ontwerpen. Leren gebeurt ook in samenwerking. In de MLI is gekozen voor het werken in leerteams. Een leerteam is een groep studenten waarmee je intensiever samenwerkt. In leerteams vindt verdieping plaats door middel van intervisie en reflectie waarbij voortdurend de koppeling naar de eigen werkcontext wordt gelegd.

Teambeurs regeling

Naast de individuele lerarenbeurs is er ook de regeling ‘Teambeurs primair onderwijs’. Deze regeling verloopt via de overheid en biedt extra (financiële) mogelijkheden om een transitie binnen de school te realiseren en bij te dragen aan schoolontwikkeling. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij MLI@fontys.nl

Lesdagen
* Eindhoven maandag 13.30 tot 20.30 uur.
* Tilburg donderdag 9.00 tot 16.00 uur.
Daarnaast zul je minimaal 14 uur per week besteden aan de opdrachten van de opleiding.

Hoeveel uren per week ben je met de studie bezig?

  • 14 uur zelfstudie
  • 6 uur contacttijd