Specialisatie Vakoverstijgend Leren en Innoveren (VLI)

Sfeerafbeelding Fontys

Voor docenten in het vo, po en beroepsonderwijs

In het tweede jaar van de opleiding kun je kiezen voor de nieuwe specialisatie Vakoverstijgend Leren en Innoveren (VLI), dit kan op beide lesplaatsen. Deze specialisatie is met name ook interessant voor docenten die met vakoverstijgend onderwijs hun toekomstperspectief willen verbreden. Binnen de context van het thema duurzaamheid laat je leerlingen vakoverstijgend werken aan innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken.

Waarom deze specialisatie?

De maatschappij wordt steeds complexer. De wereld globaliseert en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Het onderwijs van vandaag heeft de taak om leerlingen voor te bereiden op de beroepen van morgen. Dit vraagt om een nieuwe manier van leren: buiten de traditionele denkkaders, over de kennisgebieden heen en interdisciplinair. Er is dan ook een toenemende behoefte aan masteropgeleide professionals die in staat zijn vakoverstijgend onderwijs te geven.

Wat kan je met deze specialisatie?

Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om vakoverstijgende leeromgevingen te creëren. Je laat leerlingen, in samenwerking met externe partijen, oplossingen bedenken voor complexe vraagstukken binnen thema’s als wonen, voedsel, vervoer en communicatie. Binnen de school ben je de initiator van onderwijsvernieuwingen, je werkt samen met collega-docenten en zet een intern en extern netwerk op.

Wat ga je doen?

Je bekwaamt je in de drie beroepsrollen, ‘teacher leader’, ‘teacher designer’ en ‘teacher researcher’, vanuit de context van duurzame ontwikkeling en vakoverstijgend onderwijs.

Je verdiept je in relevante inhoudelijke concepten met betrekking tot globalisering, technologische ontwikkeling en mens-milieurelaties. Van daaruit zoom je in op ontwerpmodellen die ondersteunend kunnen zijn bij de ontwikkeling en implementatie van vakoverstijgend onderwijs. Je staat stil bij de vraag hoe je interne en externe netwerken kunt betrekken bij je onderwijs, vanuit de principes van regioleren. En hoe je het proces van innoveren samen met je collega's kunt vormgeven.