Lerarenbeurs en andere subsidieregelingen

Welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er als je van plan bent om Master opleiding te volgen?
In onderstaand overzicht staan alle subsidies op een rijtje.

 • Teambeursregeling (TeamMaster)

  De teambeursregeling

  Naast de individuele lerarenbeurs is er ook de regeling 'Teambeurs primair onderwijs'. Deze regeling biedt extra (financiële) mogelijkheden om een transitie binnen de school te realiseren en bij te dragen aan schoolontwikkeling. Scholen voor primair onderwijs kunnen in aanmerking komen als minstens twee leerkrachten (van een of meer scholen binnen het bestuur) kiezen voor de Master Leren en Innoveren. Ook voor leraren die al een andere educatieve master gevolgd hebben, kunnen van deze regeling gebruik maken.

  Uitvoeringsdag: woensdag

  De MLI-studenten met deze regeling vormen een aparte groep, waarin het ontwikkelingsvraagstuk van de school het vertrekpunt is voor het volgen van de studie. Dit houdt in dat actuele praktijkvraagstukken en -dilemma's in de opleiding centraal staan en dat de studenten hun opgedane kennis en vaardigheden inzetten voor kennisdeling en ontwikkeling binnen de eigen school. Een aangename manier waarin zowel gewerkt kan worden aan de persoonlijke ontwikkeling als die van de organisatie.
  Het afgelopen schooljaar zijn we gestart met deze succesvolle variant, waarbij we graag studenten willen laten vertellen over hun ervaringen met deze teambeursvariant:

  • Vergoeding van collegegeld, studie- en reiskosten, max. € 7.700
  • Studieverlof tijdens de opleiding, max. 320 uur
  • Studieverlof na de opleiding voor de implementatie van kennis door de masteropgeleide leraar, max. 160 uur
  • Daarnaast kan per school een bedrag van maximaal € 5.000 worden verkregen voor activiteiten om andere leraren in de school te betrekken bij het benutten van de kennis, en per bevoegd gezag € 5.000 voor afstemming met het opleidingsinstituut over de masteropleiding. Deze onderdelen zijn niet verplicht.
  • Kijk voor meer informatie op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen

  Vraag 1:Wat vinden jullie prettig aan de MLI teambeursvariant?

  Vraag 2: Waar hebben jullie persoonlijk het meest van geleerd?

  Vraag 3: Welk advies zou je toekomstige medestudenten willen geven om aan deze teambeursvariant deel te nemen?

  Vraag 4: Welk advies zou je directies en besturen willen geven?

  Vraag 5: Wat zou je graag nog willen vertellen?