Studiekosten

Collegegeld

In het Hoger Onderwijs betaal je jaarlijks collegegeld voor het volgen van een opleiding. De collegegeldtarieven zijn afhankelijk van nationaliteit, een eventueel eerder behaalde graad en van de opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt.
Wil je precies weten hoeveel je moet betalen aan collegegeld voor deze opleiding? Ga dan naar de collegegeldmeter

Aanvullende kosten

Houd rekening met aanvullende kosten voor studieboeken, leermiddelen en activiteiten.

Kosten (deels) aftrekbaar

In sommige gevallen kun je kosten die je maakt voor je studie van de belasting aftrekken. Klik hier voor meer informatie.

Geaccrediteerd

De hbo-masteropleiding ‘Leren en Innoveren’ is een door het Ministerie van
Onderwijs erkende en bekostigde (geaccrediteerde) tweejarige deeltijdopleiding
met een studielast van 60 EC (European Credits).

Lerarenbeurs

Als tegemoetkoming in de kosten van deze opleiding kan door de studenten
een substantiële bijdrage (inclusief vervangingsmiddelen) uit het fonds
“Lerarenbeurs” worden aangevraagd: zie de website van rijksoverheid.nl

Sfeerafbeelding Fontys