Inhoud opleiding

In het kort

Binnen de Master of Music ontwikkel je je verder tot topmusicus, maar je leert je ook zelfstandig te vestigen in de professionele muziekwereld en maakt keuzes in je artistieke groei. Je bouwt aan een netwerk van musici, andere kunstenaars en zakelijke partners waar je tijdens, maar ook na je masteropleiding, profijt van hebt. Je hebt een enorm scala aan mogelijkheden om je opleiding persoonlijk vorm te geven, met hulp van onze “eigen” kerndocenten en een groot aantal externe docenten.

Inhoud

Het curriculum is gericht op verwerving van de eindkwalificaties. Deze zijn gecentreerd rond 5 domeinen:

• artistieke en vaktechnische ontwikkeling
• persoonlijke en professionele ontwikkeling
• onderzoeksvaardigheden
• maatschappelijke positionering, communicatie en samenwerking
• educatie: methodische, didactische en pedagogische verdieping (alleen voor diegenen die kiezen voor het uitstroomprofiel uitvoerend met accent op educatie).

Over de Master of Music

Fontys Master of Music is een studieprogramma voor zeer getalenteerde musici die hun Bachelor of Music hebben behaald en zich willen ontwikkelen tot professionele musici op het internationale concertprodium. Fontys biedt je de mogelijkheid met internationaal vermaarde musici te werken om je vaardigheden als professioneel musicus optimaal te ontwikkelen. Onze docenten (link naar docenten op Engelse website) maakten carrière in verschillende disciplines, zoals in de klassieke muziek, muziektheater, jazz, music production en popmuziek. Door hun expertise zijn ze in staat je te begeleiden bij je verdere artistieke groei.

Accreditatie

De Master of Music van Fontys en Zuyd is geaccrediteerd door de NVAO, de organisatie voor accreditatie van het Hoger Onderwijs. De Master of Music leidt op tot de graad M.Mus.

Hoofdvakken

We bieden de Master of Music aan in vier disciplines: klassiek, muziektheater, popmuziek en jazz:

• Klassiek (instrumentaal/vocaal)
• Pop (instrumentaal/vocaal)
• Jazz (instrumentaal/vocaal)
• Muziektheater
• Theorie der muziek
• Compositie/arrangeren (klassiek/jazz/pop)
• Directie (orkestdirectie, hafa-directie)
• Vocal leadership


Keuze uit twee afstudeerprofielen:

Je kunt kiezen uit twee afstudeerprofielen:

• Uitvoerend
• Uitvoerend met accent op educatie

Het uitvoerend profiel legt de nadruk op performance en scheppende kunst. Als je kiest voor tweede profiel volg je een serie lezingen over didactiek en voer je een educatief onderzoeksproject uit.