Module MLE 'Leiderschapsidentiteit (1 en 2)'

  • Omschrijving
  • Inhoud
  • Voor wie?
  • Toelatingseisen
  • Certificering
Sfeerafbeelding Fontys

Omschrijving

Fontys biedt en tweetal modules leiderschapsidentiteit aan, die gevolgd worden in combinatie met andere modules uit de MLE opleiding. Het behalen van de module leiderschapsidentiteit 1 is voorwaardelijk voor toegang tot module 2. In de modules leiderschapsidentiteit beschouwt u via reflectie en intervisie de ontwikkeling van uw leiderschapscompetenties.
Beide modules worden afgesloten met een schriftelijk product en een presentatie met criteriumgericht interview. In module 1 is het product de leeragenda. Module 2 wordt afgesloten met behulp van een leiderschapsmanifest. Dit leiderschapsmanifest is een document waarin de excellente schoolleider reflecteert op zijn leiderschapsontwikkeling en competenties en deze beschrijft op eindniveau van de opleiding. Vanuit een biografisch perspectief vindt reflectie plaats op de leiderschapsontwikkeling (waar was ik, waar sta ik, waar ga ik?) en formuleert en onderbouwt de schoolleider zijn visie op leiderschap. Aan de hand van een tweetal zelf gekozen cases uit de eigen leiderschapspraktijk worden twee kritische beroepssituaties beschreven.

Inhoud

Vanuit een biografisch perspectief werkt u aan uw eigen visie op leiderschap en de ontwikkeling van hun leiderschapsidentiteit (wie ben ik, waar sta ik, waar ga ik?). U toont aan dat u uw eigen feedback organiseert, analyseert en vertaalt naar persoonlijke ontwikkeldoelen in uw leeragenda. Deze leeragenda wordt gevoed door ervaringen in andere modules van de MLE opleiding. In module 1 werkt u vooral aan de ontwikkeling van een leeragenda, waarin u gekoppeld na een oriëntatie en reflectie op leiderschap doelen en resultaten bepaald. In module 2 verschuift de focus naar de evaluatie van de eigen leiderschapsontwikkeling. In de bijeenkomsten van beide modules ligt het accent op kernreflectie, biografische reflectie en meta-reflectie. Daarnaast is er ruimte voor feedback (peer en docent) en het oefenen presentatievaardigheid.

Voor wie?

De module is toegankelijk voor alle schoolleiders in het primair onderwijs en voor leidinggevenden in het voortgezet (speciaal-)onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Afhankelijk van het traject dat u wilt volgen gelden instroomeisen.Toelatingseisen

U bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelor diploma. U bent tevens in de gelegenheid te werken aan de praktijkopdrachten die onderdeel uitmaken van deze module. Voor toelating in module 2 dient module 1 te zijn afgerond.
Deze modules volgt u in combinatie met andere modules van de opleiding. Raadpleeg een van onze studieadviseurs om uw optimale traject uit te stippelen.

Certificering

Deze module maakt deel uit van het van de NVAO geaccrediteerde masteropleiding MLE. De module wordt tevens erkend door het schoolleidersregister PO in het kader van herregistratie. Na het succesvol afronden van de module ontvangt u een certificaat waarmee u het thema “Persoonlijk Leiderschap” kunt aantonen.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen via: MLE@fontys.nl. We nemen dan snel contact met u op.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Cursusniveau
Master
Kosten
€ 2188,– (BTW Vrijgesteld)

Sfeerafbeelding Fontys

Locatie

De Lismortel 25, Eindhoven

Locatiekaart op adres: De Lismortel 25, Eindhoven

Contact

Fontys Pro Educatie

08850 70700
fontyspro-educatie@fontys.nl