Module MLE ‘Onderwijskundig leiderschap in de context van innovatie’

  • Omschrijving
  • Inhoud
  • Voor wie?
  • Toelatingseisen
  • Certificering
Sfeerafbeelding Fontys

In deze module kijkt u met behulp van een storyline analyse terug op een innovatie in uw eigen school. U denkt na en reflecteert op de door u gevoerde strategie, en stelt deze bij indien nodig. U kiest bijpassende interventies. Om deze goed te kunnen uitvoeren is er aandacht voor skills (strategische gespreksvoering) gericht op betrokkenheid, eigenaarschap en weerstand. De kernopdracht van deze module is het beschrijven van een innovatiecasus, waarin u methodisch verantwoorde analyse van een lopende innovatie in de eigen school geeft. Op basis van de analyse kiest/ u een logische veranderstrategie, bijbehorende interventies en passende leiderschapsstijl. Daarnaast demonstreert u vaardigheden in een skills assessment (rollenspel) waarna u een interventie in de eigen schoolpraktijk uitvoert. Deze interventie vindt plaats in de context van de innovatiecasus. De module heeft een studiebelasting van 140 uur (5 ec).

Inhoud

Innovatieprocessen veronderstellen dat de schoolleider zich richt op de vormgeving van de innovatie zelf, maar ook op het optimaliseren van de condities van de innovatie. Innovatie betreft daarbij het zelf in de context uitvinden van nieuwe werkwijzen maar ook de diffusie van elders beproefde werkwijzen.

In de module ‘Onderwijskundig Leiderschap in de context van innovatie’ wordt innovatie gedefinieerd als een specifieke vorm van “change” die niet alleen gericht is op 1e orde verandering (verbeteren processen/producten), maar waarbij ook sprake is van 2e orde verandering (nieuwe doelstellingen; verandering in gedrag). Via de literatuur uit deze module krijgt u een overzicht van de verschillende benaderingen binnen de innovatietheorie. Door het sparren met studenten en docenten bent u in staat om een voor u en uw school passende benadering te kiezen.

Voor wie?

De module is toegankelijk voor alle schoolleiders in het primair onderwijs en voor leidinggevenden in het voortgezet (speciaal-)onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Afhankelijk van het traject dat u wilt volgen gelden instroomeisen.Toelatingseisen

U bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelor diploma. U bent tevens in de gelegenheid te werken aan de praktijkopdrachten die onderdeel uitmaken van deze module. Twijfelt u aan de geschiktheid van uw werkplek, dan nodigen wij u uit om één van onze studieadviseurs te raadplegen.

Certificering

Deze module maakt deel uit van het van de NVAO geaccrediteerde masteropleiding MLE. De module wordt tevens erkend door het schoolleidersregister PO in het kader van herregistratie. Na het succesvol afronden van de module ontvangt u een certificaat waarmee u het thema Leidinggeven aan Verandering kunt aantonen.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen via: MLE@fontys.nl. We nemen dan snel contact met u op.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 1860,– (BTW Vrijgesteld)
Sfeerafbeelding Fontys

Locatie

De Lismortel 25, Eindhoven

Locatiekaart op adres: De Lismortel 25, Eindhoven

Contact

Fontys Pro Educatie

08850 70700
fontyspro-educatie@fontys.nl