Module MLE 'Onderzoek 1'

  • Omschrijving
  • Inhoud
  • Voor wie?
  • Toelatingseisen
  • Certificering
Sfeerafbeelding Fontys

De module ‘Onderzoek 1’ is een kennismakingsmodule rondom onderzoek. In deze module gaat u aan de slag met de vraag hoe onderzoek binnen de school kan bijdragen aan de schoolontwikkeling in de richting van een professionele leergemeenschap (PLG). U doet ervaring op met basale onderzoeksvaardigheden en toont aan de hand van leerinhouden (enkele) leeruitkomsten aan behorend bij ‘Onderzoeken in de school’. Het onderzoek wordt begeleid door ervaren onderzoekers. In de module werkt u aan een onderzoeksverslag aan waarin u rapporteert over de mate waarin uw school of organisatie als PLG functioneert én waarin u stilstaat bij (1) de zeggingskracht van het onderzoek, (2) de meerwaarde van het onderzoekproduct en onderzoeksproces voor uw school of organisatie en (3) uw eigen onderzoekende houding als schoolleider. De module heeft een studiebelasting van 140 uur (5 ec).

Inhoud

Deels in groepsverband en deels individueel doorloopt u een onderzoekscyclus rond het thema PLG. Daarbij wordt aandacht besteed aan het belang van de onderzoekende houding van de schoolleider en zijn team in het kader van schoolontwikkeling. Door gedurende de module de onderzoekscyclus in zijn geheel te doorlopen maakt u in korte tijd kennis met alle aspecten rondom praktijkgericht onderzoek. We gebruiken daarvoor uw eigen schoolcontext. Er worden in de module verschillende werkvormen gebruikt, zoals coaching en rollenspel, maar ook individuele opdrachten, zoals het afnemen van een vragenlijst en het doen van interviews in de eigen school- of organisatie.

Op deze wijze verdiept u uw kennis over het concept PLG, maar ontwikkelt u ook kennis en vaardigheid met betrekking tot methodologische aspecten van onderzoek. Kritisch analyseren van onderzoeksliteratuur, het beschouwen van data op validiteit en betrouwbaarheid en het presenteren van gegevens komen daarbij aan bod.

Voor wie?

De module is toegankelijk voor alle schoolleiders in het primair onderwijs en voor leidinggevenden in het voortgezet (speciaal-)onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Afhankelijk van het traject dat u wilt volgen gelden instroomeisen.Toelatingseisen

U bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelor diploma. U bent tevens in de gelegenheid te werken aan de praktijkopdrachten die onderdeel uitmaken van deze module. Bij twijfel over de geschiktheid van u werkplek nodigen wij u uit om één van onze studieadviseurs te raadplegen.Certificering

Deze module maakt deel uit van het van de NVAO geaccrediteerde masteropleiding MLE. De module kan gevolgd tevens worden in het kader van registratie via de route vakbekwaam in het schoolleidersregister PO.
De module wordt tevens erkend door het schoolleidersregister PO in het kader van herregistratie. Na het succesvol afronden van de module ontvangt u een certificaat waarmee u de volgende deelthema’s kunt aantonen:

  • Professionele leergemeenschap (uit: ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)
  • Onderzoeksmatig werken (uit: ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen via: MLE@fontys.nl. We nemen dan snel contact met u op.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 1860,– (BTW Vrijgesteld)
Sfeerafbeelding Fontys

Locatie

De Lismortel 25, Eindhoven

Locatiekaart op adres: De Lismortel 25, Eindhoven

Contact

Fontys Pro Educatie

08850 70700
fontyspro-educatie@fontys.nl