Module MLE 'Onderzoek 2'

  • Omschrijving
  • Inhoud
  • Voor wie?
  • Toelatingseisen
  • Certificering
Sfeerafbeelding Fontys

Professionele schoolleiders kunnen aan anderen uitleggen wat zij in hun school hebben gedaan, waarom en wat het resultaat daarvan is geweest. Die transparantie dient niet alleen de externe kwaliteitscontrole door het bestuur en de inspectie. Onderzoek geeft inzicht in gezichtspunten van collega’s, ouders, peers en andere organisaties. Dit is feedback waarmee verdere verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Onderzoek is daarmee onderdeel van de kwaliteitscyclus.

In de module onderzoek 2 doorloopt u de volledige onderzoekscyclus één keer volledig d.m.v. het vormgeven en verslagleggen van eigen onderzoek in uw eigen schoolorganisatie. Aan de hand van de bijeenkomsten en leeractiviteiten dient u de leeruitkomsten aan te tonen die horen bij Onderzoek in de school. De module heeft een studiebelasting van 280 uur (10 EC).

Inhoud

Middels principes van self-study (Vanassche & Kelchtermans, 2014) doet u onderzoek naar hun eigen praktijk. Op basis van voornamelijk kwalitatieve onderzoeksmethoden wordt tijdens deze module een evaluerende of inventariserende studie uitgevoerd waarin een schoolontwikkeling die dit schooljaar centraal staat in de school (belangrijk speerpunt van de eigen school1) wordt geëvalueerd. Daarnaast is er aandacht voor de rol van de schoolleider bij het stimuleren van de onderzoekende cultuur in de organisatie. Dit vraagt een gedegen aanpak van de dialoog en feedbackfunctie van onderzoek en daarnaast ook een goede verslaglegging van het onderzoek ten behoeve van verantwoording naar stakeholders en kennisdeling binnen de eigen leergemeenschap. Deze module wordt afgesloten met een onderzoeksverslag.

Voor wie?

De module is toegankelijk voor alle schoolleiders in het primair onderwijs en voor leidinggevenden in het voortgezet (speciaal-)onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Afhankelijk van het traject dat u wilt volgen gelden instroomeisen.

Toelatingseisen

U bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelor diploma. U bent tevens in de gelegenheid te werken aan de praktijkopdrachten die onderdeel uitmaken van deze module. Wilt u deze module als los aanbod volgen dan is dat mogelijk. Wel adviseren wij eerst module onderzoek 1 af te ronden. Bij twijfel raadpleegt u een van onze studieadviseurs.

Certificering

Deze module maakt deel uit van het van de NVAO geaccrediteerde masteropleiding MLE. De module wordt tevens erkend door het schoolleidersregister PO in het kader van herregistratie. Na het succesvol afronden van de module ontvangt u een certificaat waarmee u de volgende deelthema’s kunt aantonen:

  • Professionele leergemeenschap (uit: ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)
  • Onderzoeksmatig werken (uit: ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)
  • Verantwoorden (uit: ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen via: MLE@fontys.nl. We nemen dan snel contact met u op.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 3720,– (BTW Vrijgesteld)
Sfeerafbeelding Fontys

Locatie

De Lismortel 25, Eindhoven

Locatiekaart op adres: De Lismortel 25, Eindhoven

Contact

Fontys Pro Educatie

08850 70700
fontyspro-educatie@fontys.nl