Module MLE 'Organisatie Inrichten'

  • Omschrijving
  • Inhoud
  • Voor wie?
  • Toelatingseisen
  • Certificering
Sfeerafbeelding Fontys

De organisatiekunde levert belangrijke inzichten die schoolleiders kunnen gebruiken voor verbetering van hun eigen school. De leidende vraag binnen de module Organisatie Inrichten is op welke wijzen er naar een organisatie gekeken kan worden. Door aandacht voor concepten en modellen enerzijds en de vertaling daarvan naar de eigen schoolpraktijk verwerft u belangrijke kennis en inzichten voor uw leiderschapspraktijk. In de module analyseert vanuit verschillende invalshoeken u uw eigen onderwijsorganisatie. De focus ligt daarbij op het analyseren van de inrichting van het onderwijs, de structuur en cultuur van de organisatie, de bedrijfsvoering en een analyse van de ouderbetrokkenheid als randvoorwaarden voor het leren. Op basis van deze analyse wordt een concreet (her)inrichtingsplan gemaakt voor de eigen schoolorganisatie. Tijdens bijeenkomsten worden verschillende werkvormen gebruikt, waaronder instructies (al dan niet digitaal), opdrachten o.a. metafoor opdracht, organisatie analyse, analyse waarderingsonderzoeken, netwerkanalyse, opdracht financiën, opdracht personeelsbeleid, coaching en intervisie in leerteams en professionele dialoog.

Inhoud

Bij het maken van een organisatieanalyse zijn de organisatietypering (structuur, cultuur), beleid (visie, missie, innovatie, kwaliteitszorg /etc), personeel, resultaten, omgeving (politiek en bestuurlijk krachtenveld, netwerktheorieën), arbeidsomstandigheden, infrastructuur, resources (financiën, etc) en de maatschappelijke context van belang. Ook gaat u in het kader van deze module kijken naar aan-/ afwezigheid van condities en randvoorwaarden in de eigen organisatie, en uw eigen rol met betrekking tot het creëren van deze condities en randvoorwaarden.
In de module wordt aandacht aan cultuur besteed door te kijken naar het concept professionele leergemeenschappen en lerende cultuur. Eén van de deelopdrachten betreft financiën. Aan de hand van een mindmap onderbouwt u keuzes m.b.t. de inzet van middelen. Hierbij is aandacht voor de eigen beleidsruimte ten aanzien van inzet van middelen, de relatie tussen inzet van middelen en de onderwijsvisie, financiële meerjarenplanning, en aspecten met betrekking tot financiële verantwoording. Tevens wordt het krachtenveld binnen de eigen (bestuurlijke) organisatie geanalyseerd op basis waarvan actiepunten voor de inrichting van de eigen organisatie geformuleerd worden. Ook wordt stilgestaan bij het belang van educatief partnerschap met ouders.

Voor wie?

De module is toegankelijk voor alle schoolleiders in het primair onderwijs en voor leidinggevenden in het voortgezet (speciaal-)onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Afhankelijk van het traject dat u wilt volgen gelden instroomeisen.

Toelatingseisen

U bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelor diploma. U bent tevens in de gelegenheid te werken aan de praktijkopdrachten die onderdeel uitmaken van deze module. Twijfelt u aan de geschiktheid van uw werkplek, dan nodigen wij u uit om één van onze studieadviseurs te raadplegen.

Certificering

Deze module maakt deel uit van het van de NVAO geaccrediteerde masteropleiding MLE. De module wordt tevens erkend door het schoolleidersregister PO in het kader van herregistratie. Na het succesvol afronden van de module ontvangt u een certificaat waarmee u onderstaande thema’s kunt aantonen:

Inrichting van het onderwijs (uit: ‘Regie en Strategie’)
Organisatie van de school (uit: ‘Regie en Strategie’)
Bedrijfsvoering, financiën en huisvesting (uit: ‘Regie en Strategie’)
Omgaan met ouders (uit: ‘In relatie staan tot de omgeving’)

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen via: MLE@fontys.nl. We nemen dan snel contact met u op.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 1860,– (BTW Vrijgesteld)
Startmoment(en)
19-11-2019
Sfeerafbeelding Fontys

Startdata

Locatie

De Lismortel 25, Eindhoven

Locatiekaart op adres: De Lismortel 25, Eindhoven

Contact

Fontys Pro Educatie

08850 70700
fontyspro-educatie@fontys.nl