Module MLE 'Richting Geven'

  • Omschrijving
  • Inhoud
  • Voor wie?
  • Toelatingseisen
  • Certificering
Sfeerafbeelding Fontys

Er zijn maar weinig kwaliteits- of managementmodellen die niet het belang van “Richting geven”, het sturen op doelen en resultaten, of het werken vanuit een gedegen visie onderschrijven. Visieontwikkeling is een belangrijk aspect van het schoolleiderschap én een uitdaging waar iedere onderwijsorganisatie wel op één of andere wijze mee bezig is. In deze module gaat u concreet aan de slag met een visieontwikkeling ten behoeve van uw eigen onderwijsorganisatie. Aan de hand van de bijeenkomsten en leeractiviteiten dient u de leeruitkomsten aan te tonen die horen bij ‘Richting geven’. De module heeft een studiebelasting van 140 uur (5 ec).

Inhoud

Bij het ontwikkelen van een school of stichtingsvisie is het hebben en ontwikkelen van een eigen visie, en het vermogen om deze visie te kunnen delen op een wijze die stakeholders motiveert en aanzet tot adaptie en/of mede uitdragen van die visie van groot belang. In de MLE hanteren wij het uitgangspunt dat in dergelijke visies het optimaliseren van het leren van leerlingen een leidende doelstelling is. Daarom wordt in de module concepten zoals opbrengstgericht werken (OGW) belicht.

Een tweede thema dat in de module aandacht krijgt is “Alignment”. Dit betekent dat de wijze van organisatie is doordacht vanuit de onderwijsvisie, en consequenties van deze visie voor de organisatie en inrichting van het onderwijs zijn beschreven. In deze module wordt o.m. vanuit strategische keuzes (bestuur-school) analytisch ingegaan op de inhoud van diverse sturende documenten binnen de organisatie. Hierbij gaat het onder meer om de relatie tussen het bestuur (visie) en onderwijskundige processen in de school.

Het visiedocument dat u vervaardigd bevat minimaal een gedegen onderbouwing m.b.v. literatuur, een analyse m.b.t. de stand van zaken i.r.t. realisatie van de visie, een omschrijving van een interventie m.b.t. deze visie en een reflectie op communicatie rond deze visie.

Voor wie?

De module is toegankelijk voor alle schoolleiders in het primair onderwijs en voor leidinggevenden in het voortgezet (speciaal-)onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Afhankelijk van het traject dat u wilt volgen gelden instroomeisen.Toelatingseisen

U bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelor diploma. U bent tevens in de gelegenheid te werken aan de praktijkopdrachten die onderdeel uitmaken van deze module. Twijfelt u aan de geschiktheid van uw werkplek, dan nodigen wij u uit om één van onze studieadviseurs te raadplegen.Certificering

Deze module maakt deel uit van het van de NVAO geaccrediteerde masteropleiding MLE. De module wordt tevens erkend door het schoolleidersregister PO in het kader van herregistratie. Na het succesvol afronden van de module ontvangt u een certificaat waarmee u onderstaande thema’s kunt aantonen:

Inrichting van het onderwijs (uit: ‘Regie en Strategie’)
Organisatie van de school (uit: ‘Regie en Strategie’)
Omgaan met het bestuur (uit: ‘In relatie staan tot de omgeving’)

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen via: MLE@fontys.nl. We nemen dan snel contact met u op.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 1860,– (BTW Vrijgesteld)
Startmoment(en)
10-03-2020
Sfeerafbeelding Fontys

Startdata

Locatie

De Lismortel 25, Eindhoven

Locatiekaart op adres: De Lismortel 25, Eindhoven

Contact

Fontys Pro Educatie

08850 70700
fontyspro-educatie@fontys.nl