Module MLE 'Sturen op kwaliteit'

  • Omschrijving
  • Inhoud
  • Voor wie?
  • Toelatingseisen
  • Certificering
Sfeerafbeelding Fontys

In deze module analyseert en verbetert u het kwaliteitssysteem van uw eigen onderwijsorganisatie. U (her-)ontwerpt een kwaliteitsinstrument waarmee u beoogt de kwaliteitscultuur in uw organisatie te versterken. We staan stil bij de betekenis van begrippen zoals kwaliteit, kwaliteitsbeleid kwaliteitsmanagement en kwaliteitsborging, en kijken naar (gangbare) benaderingen die worden aangetroffen bij het denken en verbeteren van kwaliteit. Ook maakt u in het kader van deze module screencast. Hierin levert u een reflectie op het ontwerpproces, de toepassing v.h. instrumentarium in de school en de ontwikkeling van uw leiderschap. De module heeft een studiebelasting van 140 uur (5 ec).

Inhoud

In deze module staat de vraag centraal wat kwaliteit is, en hoe je deze kwaliteit vanuit je rol als leidinggevende binnen de onderwijsorganisatie kunt realiseren en strategisch kunt inzetten om leren van leerlingen te bevorderen. Via deelopdrachten in de module analyseert u beschikbare data in uw school/ organisatie en inventariseren u gebruikte kwaliteitsinstrumenten. Na deze analyse van het kwaliteitssysteem in de eigen school. Vervaardigt u een kwaliteitsinstrument, dat bijdraagt aan de kwaliteitscultuur in uw school of organisatie. Daarnaast oefent u skills gericht op het betrekken van het team bij kwaliteitsmanagement. Via colleges en literatuur wordt uw kennis m.b.t. strategisch kwaliteitsmanagement geactualiseerd en staat u stil bij de vraagstukken met betrekking tot interne en externe verantwoording en de daarbij horende risico’s.

Voor wie?

De module is toegankelijk voor alle schoolleiders in het primair onderwijs en voor leidinggevenden in het voortgezet (speciaal-)onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Afhankelijk van het traject dat u wilt volgen gelden instroomeisen.

Toelatingseisen

U bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelor diploma. U bent tevens in de gelegenheid te werken aan de praktijkopdrachten die onderdeel uitmaken van deze module. Twijfelt u aan de geschiktheid van uw werkplek, dan nodigen wij u uit om één van onze studieadviseurs te raadplegen.Certificering

Deze module maakt deel uit van het van de NVAO geaccrediteerde masteropleiding MLE. De module wordt tevens erkend door het schoolleidersregister PO in het kader van herregistratie. Na het succesvol afronden van de module ontvangt u een certificaat waarmee u de volgende deelthema’s kunt aantonen:

Strategisch kwaliteitsmanagement (uit: ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)
Onderzoeksmatig werken (uit: ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)
Verantwoording (uit: ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen via: MLE@fontys.nl. We nemen dan snel contact met u op.

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 1860,– (BTW Vrijgesteld)
Sfeerafbeelding Fontys

Locatie

De Lismortel 25, Eindhoven

Locatiekaart op adres: De Lismortel 25, Eindhoven

Contact

Fontys Pro Educatie

08850 70700
fontyspro-educatie@fontys.nl