Module MLE 'Toekomstgericht onderwijs en Professionele Identiteit'

  • Omschrijving
  • Inhoud
  • Voor wie?
  • Toelatingseisen
Sfeerafbeelding Fontys

In de module ‘Toekomstgericht Onderwijs’ vindt een oriëntatie plaats op trends in de (inter)nationale maatschappelijke context van het onderwijs, zoals onder meer beschreven in trendonderzoeken door OECD. De trends worden geanalyseerd in relatie tot onderwijs- en schoolontwikkeling en er wordt een aanzet gedaan tot het ontwikkelen van een beeld met betrekking tot leren en onderwijzen in de 21e eeuw, veranderende inhouden en skills en de veranderende rol van de leraar en de schoolorganisatie. Door relaties te leggen met de sets van leiderschapspraktijken op schoolniveau van Leithwood (2012) ontstaat een beeld van de uitdagingen die het ontwikkelen van toekomstgericht onderwijs met zich meebrengt voor de schoolleider. Vanuit dit externe perspectief zoomt u in op uw eigen praktijk en analyseert deze ten behoeve van een onderbouwde prioritering in de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs. In de vorm van een persoonlijke kernopgave ontwikkelt u uw eigen uitdagende en rijke leiderschapsopgave in de context van de leiderschapspraktijk. In deze kernopgave komen de ambities en doelen op het gebied van schoolontwikkeling en de eigen, persoonlijke leiderschapsopgave als schoolleider samen. Aan het einde van deze lintmodule presenteert u uw leiderschapsmanifest waarin u uw visie op leiderschap weergeeft. De studiebelasting van deze module is 560 uur (20 EC).


In de module ligt het accent zowel op het verkennen en analyseren van (inter)nationale trends aan de hand van trendonderzoeken, als op de reflectie op het eigen leiderschap. In de bijeenkomsten is er aandacht voor kennisdeling rondom de belangrijkste maatschappelijke trends, voor reflectie en dialoog. In intervisie bijeenkomsten wordt de ontwikkeling van de kernopgave in leerteamverband besproken en van feedback voorzien. Daarnaast verzamelt de student input vanuit zijn omgeving (team, stakeholders, critical friend) ten behoeve van draagvlakontwikkeling rondom de kernopgave.


De module is toegankelijk voor alle schoolleiders in het primair onderwijs en voor leidinggevenden in het voortgezet (speciaal-)onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Afhankelijk van het traject dat u wilt volgen gelden instroomeisen.

U bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelor diploma. U bent tevens in de gelegenheid te werken aan de praktijkopdrachten die onderdeel uitmaken van deze module. Twijfelt u aan de geschiktheid van uw werkplek, dan nodigen wij u uit om één van onze studieadviseurs te raadplegen.

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 1860,– (BTW Vrijgesteld)

Sfeerafbeelding Fontys

Locatie

De Lismortel 25, Eindhoven

Locatiekaart op adres: De Lismortel 25, Eindhoven

Contact

Fontys Pro Educatie

08850 70700
fontyspro-educatie@fontys.nl