Module Ouderenzorg in de huisartsenpraktijk

  • Voor wie?
  • Lesdagen
Naar verwachting zijn in 2050 vier op de tien 65-plussers boven de 80 jaar. Verreweg de meeste ouderen wonen zelfstandig, blijven relatief gezond en maken gebruik van de huisartsenvoorziening. Bij ongeveer 2/3 van alle personen tussen 65 en 75 jaar heeft meer dan twee chronische aandoeningen waar medische behandeling en zorg voor nodig is. Dat aantal neemt toe met het stijgen van de leeftijd. In de leeftijdsgroep van 85 jaar en ouder heeft circa 85% meer dan twee aandoeningen.
Aandacht voor de kwetsbaarheid, gerichte aanpak van de functionele problemen en waar mogelijk pro-actieve zorg kan achteruitgang voorkomen of beperken en een belangrijke bijdrage leveren aan welzijn, welbevinden en zelfredzaamheid van de oudere.
Dit houdt in dat je als praktijkondersteuner kennis nodig hebt van de meest voorkomende zorgproblemen, de instrumenten om deze problemen in kaart te brengen en van de interventies die je kunt inzetten om deze problemen te verminderen.

De module ouderenzorg is onderdeel van de opleiding tot praktijkondersteuner somatiek en kun je apart volgen als je je als praktijkondersteuner wil bekwamen in de zorg voor de kwetsbare oudere.

Voor wie?

De module is geschikt voor Praktijkondersteuners die zich verder willen bekwamen in de ouderenzorg.

Lesdagen

  • 24 oktober 2019
  • 07 en 21 november 2019
  • 05 en 19 december 2019
  • 09 en 23 januari 2020
  • 06 en 20 februari 2020
  • 5 maart 2020
Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 1320,– (BTW Vrijgesteld)

Startdata

Ds. Th. Fliednerstraat 2, Eindhoven

Locatiekaart op adres: Ds. Th. Fliednerstraat 2, Eindhoven

Meer informatie

FHMG-skoop@fontys.nl
08850-77022