NT2 voor Klassen- en Onderwijsassistenten PO

  • Omschrijving
  • Inhoud
  • Voor wie?
  • Toelatingseisen
  • Certificering

Omschrijving

Deze cursus wijst je de weg om anderstalige nieuwkomers (neveninstromers) en taalzwakke leerlingen (onderinstromers) ondersteuning en begeleiding te bieden bij het zich eigen maken van het Nederlands als tweede taal (NT2). Hierbij wordt aandacht besteed aan technisch lezen en spelling, woordenschat, klankvorming, woord- en zinsvorming en mondelinge taalvaardigheid. Ook het bieden van een veilige sfeer en het omgaan met psychosociale problematiek komt aan de orde. De ondersteuning sluit hierbij direct aan bij hetgeen in de groep wordt aangeboden.


Inhoud

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten met de volgende inhoud:

Bijeenkomst 1 Taal, taalvaardigheid en NT2-didactiek: Je kent de inhouden van verschillende onderdelen van taal en taalvaardigheid zoals die in het basisonderwijs worden aangeboden.
Bijeenkomst 2 Eerste- en tweedetaalverwerving: • Inzicht in het proces en de fasen van leren van de taal en de wijze waarop het tweedetaalverwervingsproces zich globaal ontwikkelt. • Inzicht in de factoren, zoals voorschoolse en buitenschoolse taalsteun, en de invloed die dit heeft op het tempo en succes van NT2. • Een positieve professionele houding ten opzichte van meertalige leerlingen in de klas. • Aansluiting bij het taalaanbod zoals dat methodisch aan de leerlingen wordt aangeboden.
Bijeenkomst 3 Taalaanbod en interactie: Je kent het belang van begrijpelijk taalaanbod en de interactie tussen jou als onderwijsassistent en de leerlingen. Hierbij wordt ingegaan op werkvormen die toepasbaar zijn bij het werken met teksten en prentenboeken. Je oefent ook met vragen die uitlokken tot taalproductie. Ook wordt een relatie gelegd met begrijpend lezen en zaakvakken.
Bijeenkomst 4 Uitspraak en woordvorming: In de bijeenkomst wordt aandacht besteed aan klanken, klankregels, klemtoon en intonatie. Ook leer je hoe leerlingen zich de meervoudsvorming en verkleinwoorden eigen maken en wordt aangesloten op hetgeen in de groep wordt aangeboden.
Bijeenkomst 5 Woordenschat: Binnen woordenschat wordt aandacht besteed aan inhoudswoorden en functiewoorden en de wijze waarop je deze woorden aanleert en oefent. Hierbij worden oefen- en werkvormen aangeboden die voor jou van toepassing zijn.
Bijeenkomst 6 Zinsbouw en toepassing van taal in de praktijk: Je leert hoe het kind van klankvorming komt tot woordvorming en zinsbouw. Hierbij speelt bijvoorbeeld woordvolgorde een belangrijke rol. Je leert ook hoe je de taal in de praktijk gebruikt.
Bijeenkomst 7 Luisteren en spreken: Je leert hoe je de luister- en spreekvaardigheid van leerlingen kunt stimuleren.
Bijeenkomst 8 Leren in een tweede taal: Je ondersteunt de leerlingen in het leren van een tweede taal, waarbij je leert hoe je het best kunt omgaan met het aanleren van schoolse vaardigheden. Ook de omgang met andere leerlingen komt hierbij aan bod.Werkopdrachten
Je krijgt naar aanleiding van elke bijeenkomst een praktijkopdracht, die in de volgende bijeenkomst besproken wordt. Hierbij valt te denken aan het doen van observaties, het maken van een beeldopname en het presenteren van materialen. Ook komen we tot het uitwisselen van elkaars ervaringen.

Opbrengst
Aan het eind van de cursus weet je hoe taalverwerving plaatsvindt en heb je een overzicht van leer- en hulpmiddelen die ingezet kunnen worden en die jij kunt gebruiken bij de ondersteuning en begeleiding van deze leerlingen. Daarnaast vindt uitwisseling van praktijkervaringen en expertise plaats.

Opzet van de bijeenkomsten
De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 3 uur waaronder een kwartier pauze. Voorafgaand en tijdens de bijeenkomsten wordt informatie verstrekt die je voorafgaand aan de bijeenkomst doorleest. In de bijeenkomsten worden diverse materialen en middelen aangereikt die je kunt gebruiken in de praktijk. De bedoeling is dat je hiermee ervaring opdoet en er tijdens de volgende bijeenkomst er een terugkoppeling plaatsvindt van de bevindingen.


Voor Wie?

De cursus is bedoeld voor klassen- en onderwijsassistenten die werkzaam zijn in het primair onderwijs.

Toelatingseisen

Geen specifieke eisen, maar werken op een basisschool is een voordeel.

Certificering

Je ontvangt na afloop een bewijs van deelname.

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 700,– (BTW Vrijgesteld)
Lesplaats(en)
Tilburg
Lesdagen en -tijd
Woensdag 14:00u - 17:00u
Startmoment(en)
18-09-2019
Studiebelasting
24 SBU

Data en tijd

woensdagmiddag 14:00u - 17:00u

18 september 2019
9 oktober 2019
20 november 2019
11 december 2019
22 januari 2020
12 februari 2020
18 maart 2020
15 april 2020

Sfeerafbeelding Fontys

Educational Needs Startpagina

Naar Startpagina

Startdata

Adres

Prof. Goossenslaan 1-05, Tilburg

Locatiekaart op adres: Prof. Goossenslaan 1-05, Tilburg

Flyer

Download