Nascholing Jeugd- en gezinsprofessional

  • Over de cursus
  • Waarom deze cursus
  • Voor wie is deze cursus
Sfeerafbeelding Fontys

Het werkveld en de wetgeving vragen om een registratie van de jeugd- en gezinsprofessional bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Met deze beroepsregistratie laat je aan je cliënten en je werkgever zien dat je vakbekwaam bent en werkt aan jouw professionele ontwikkeling.

Deze post-hbo opleiding is verbonden aan Fontys Hogeschool Sociale Studies en wordt verzorgd door ervaren docenten uit het domein Jeugd. De inhoud is voorzien van actuele en wetenschappelijke praktijkinzichten, ingebracht door de docentonderzoekers van het lectoraat. Het is een praktijkgerichte opleiding. Je past de inhoud toe op je eigen praktijk en je neemt praktijkinzichten mee naar de opleiding.

Het programma beslaat (maximaal) 8 modules en heeft een duur van 21 lesweken, exclusief de vakanties. Per lesweek is er één lesdag.

De volgende modules komen aan bod:
1. Kennis van opvoeding en ontwikkeling
2. Krachtgericht werken
3. De jeugd van tegenwoordig
4. Methodisch werken aan ontwikkeling
5. Omgaan met kindermishandeling en huiselijk geweld
6. Samenwerken met het netwerk
7. Professionalisering en beleid
8. Gespreksvoering met kinderen en gezinnen

Het is mogelijk om losse modules te volgen. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Nascholing-socialestudies@fontys.nl

Na succesvolle afronding van het hele programma ontvang je het certificaat ‘Jeugd- en gezinsprofessional’. Hiermee kun je je registeren bij de SKJ. Deze erkende registratie levert 1260 punten op. Indien je ervoor kiest losse modules te volgen, dan ontvang je een bewijs van deelname per module.

Voor meer informatie over het volgen van losse modules kun je contact opnemen met Nascholing-socialestudies@fontys.nl

Ben jij een professional met een HSS(*)- getuigschrift (of van één van de voorgangers)? Heb je geen uitstroomprofiel Jeugd gedaan en beschik je over een werkplek (of heb je uitzicht daarop), die het mogelijk maakt aan de gevraagde competenties te werken? Dan is deze opleiding geschikt voor jou!

(*) HSS-opleidingen / voorgangers: Social Work, HBO-J, IW, SPH, MWD, CMV, Toegepaste Psychologie, Pedagogiek, Godsdienst Pastoraal Werk, Sociaal Juridische Dienstverlening en Creatieve Therapie.

Maatwerktraject

Onder bepaalde voorwaarden kun je gebruik maken van een instroomassessment:

- Je voldoet aan de toelatingseisen voor deelname aan de gehele opleiding.

- Je hebt drie jaar aantoonbare ervaring in het Jeugdveld.

- Je maakt een portfolio waarin je aantoont dat je voor een aantal module(s) beschikt over de competenties van de jeugd- en gezinsprofessional.

Tijdens een instroomassessment toetsen we in hoeverre je voldoet aan de competenties per module en of en welke vrijstelling(en) verleend worden. Op basis hiervan wordt een maatwerktraject samengesteld (prijs, inhoud en duur).

Voor meer informatie over het instroomassessment kun je contact opnemen met Nascholing-socialestudies@fontys.nl

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 4950,– (BTW Vrijgesteld)
Startmoment(en)
15-11-2021
Omvang opleiding
21 lesweken
Groepsgrootte
Minimaal 10; maximaal 20

Startdata

Contact met Jitske van de Sanden

08850 79511
nascholing-socialestudies@fontys.nl
Ds.Th. Fliednerstraat 2, Eindhoven

Certificering

Certificaat Jeugd- en gezinsprofessional