Fontys | Obstetrie: Echoscopie basis inclusief klinisch redeneren

 • Over deze cursus
 • Waarom deze cursus?
 • Voor wie is deze cursus
 • FAQ: Frequently Asked Questions
 • Certificering & Accreditatie

Omschrijving:

De belangstelling voor echoscopie is de laatste jaren sterk toegenomen in diverse (para)medische disciplines, waaronder ook in de verloskunde. Deze basiscursus echoscopie inclusief klinisch redeneren leidt je op tot basisechoscopist in de obstetrie waarna je, bij voldoende resultaat, bevoegd bent voor het maken van termijn- en groei echo’s.

Ervaren docenten leren je door middel van theoretische en praktische ondersteuning de echografische vaardigheden binnen de obstetrie aan. De praktijklessen vinden plaats in de volledig uitgeruste Skillslabs van Fontys, ter aanvulling en ondersteuning van het lesprogramma. Ook bieden wij vaardigheidstraining op het gebied van vaginale echografie door middel van de Scantrainer, een simulator voor endovaginale echografie.


Klinisch redeneren:

Hoe past het echografisch onderzoek bij een onderzoeksvraag en op welke manier kan deze onderzoeksvraag zo volledig mogelijk beantwoord worden met kennis uit de literatuur? Tijdens deze module leer je de beschikbare gegevens en de gemaakte beelden uit het echografisch onderzoek te analyseren en te beredeneren (klinisch redeneren). Hierbij gebruik je de kennis uit de literatuur en pas je deze toe om je diagnose en behandeling te ondersteunen (evidence based).


Toets:

De toetsing bestaat uit verschillende onderdelen:

 1. Theorie: Tijdens de opleiding wordt een theorie toets afgenomen.
 2. Echografie: De echografische vaardigheden worden getoetst  door middel van 2 vaardigheidstoetsen en aan de hand van een portfolio dat je op bouwt tijdens je stage en je opleiding.
 3. Klinisch redeneren: Voor het klinisch redeneren voer je een case study uit en schrijf je een case report.

Stage:

Naast de opleidingsdagen binnen Fontys loop je (gedurende de gehele opleiding) minimaal één dagdeel per week stage. Deze stageplaats regel je vóór aanvang van de opleiding.


Incompany:

Het incompany verzorgen (op maat) van deze opleiding is mogelijk in binnen- en buitenland, voor informatie kunt u contact opnemen via het mailadres bij de contactgegevens.

Doel:

Het doel van de opleiding is je vertrouwd maken met de achtergronden, mogelijkheden en beperkingen van de echoscopie binnen de obstetrie. Na het volgen van deze opleiding beschikt je over voldoende basiskennis met betrekking tot het maken van een 1e trimester termijnbepaling en voor 2e en 3e trimester de biometrie.

Met het behaalde certificaat kun je je praktische vaardigheden verder ontwikkelen in de praktijk op het gebied van obstetrie. De opleiding omvat zowel theoretische als praktische componenten.


Naast het lesprogramma op school leer je op je stageplaats de volgende vaardigheden:

 • 1e trimester termijnbepaling inclusief endovaginaal,
 • 2e en 3e trimester biometrie,
 • 4-kamerbeeld en nieren.

De opleiding echoscopie basis is bedoeld voor startende echoscopisten, verloskundigen en echolaboranten.


Om deel te kunnen nemen:

 • Ben je in het bezit van een HBO diploma in de paramedische of medische sector (bijvoorbeeld verloskunde of MBRT). Het is mogelijk dat er naar een kopie van je diploma gevraagd wordt.
 • Loop je minimaal 1 dagdeel per week stage of ben je werkzaam op een van de volgende afdelingen die werken volgens de NVOG richtlijnen: polikliniek obstetrie & gynaecologie; verloskundigenpraktijk; 1ste-lijns echocentra. De richtlijnen worden voor aanvang van de opleiding aangereikt aan de diverse stage aanbieders. De stage begeleiders worden uitgenodigd bij Fontys om kennis te nemen van deze richtlijnen. Het gaat om tenminste één dagdeel per week gedurende de gehele opleiding. Deze stageplaats is verplicht en regel je zelf, voorafgaand aan de opleiding. Het is niet toegestaan om in je eigen praktijk stage te lopen omdat Fontys het belangrijk vindt dat je objectief begeleid wordt tijdens je stage.

Na het volgen van deze basisopleiding kunt u zich verder specialiseren door de cursus Structureel Echoscopisch Onderzoek en/of de cursus Endovaginale echografie te volgen.


Richtlijnen voor het zoeken van een stageadres:

Het stageadres werkt volgens de NVOG richtlijnen.

 1. Je loopt minimaal 1 dagdeel per week (gedurende de hele opleiding) stage op een afdeling voor echoscopie.
  Het is belangrijk dat je voldoende tijd krijgt om zelf te echoën. We verwachten dat je minimaal 15 minuten per patiënt beschikbaar hebt om de vaardigheden te oefenen en dat er voldoende begeleiding aanwezig is tijdens de echografie voor wat betreft beeldherkenning en om het inzicht te verkrijgen in het vinden van de correcte vlakken.
 2. In totaal verricht je 70 abdominale echo’s en 30 endovaginale echo’s voor het eerste trimester. Voor de biometrie gelden 100 verrichtingen. Met "verrichten" bedoelen wij dat je zelf (een onderdeel van) de biometrie of de termijnbepaling gemaakt te hebben. Deze verrichting zal worden afgetekend door de stagebegeleider. Deze lijst lever je aan het einde van de stage in en is onderdeel van je portfolio.
 3. Tijdens de stage verzamel je beelden ten behoeve van de praktijkopdrachten en de logboeken. Deze beelden lever je digitaal aan met daarop je naam en de vermelding van datum en tijd op de foto.
  Voor de logboeken verzamel je beelden. Zowel beelden zonder meting(en) en annotaties en beelden met meting(en) en annotaties/lijnen.
 4. Graag ontvangen wij als opleider een aanbeveling van je stagebegeleider over je vorderingen van je ontwikkeling door middel van een evaluatieformulier dat je van ons ontvangt.

Is het mogelijk om de opleiding in termijnen te betalen?

Het is mogelijk om deze opleiding in termijnen te betalen. Dit is kosteloos. Na aanmelding kun je hiervoor contact opnemen met onze afdeling lesgeld: lesgeld@fontys.nl.


Welke kosten zijn wel/niet inbegrepen?

U hoeft bij ons geen onverwachte extra kosten te verwachten mits expliciet vermeld op de website. De opleidingsprijs zoals vermeld op de website is inclusief lesmateriaal, catering, accreditatie, etc..


Annuleringsvoorwaarden

Op al onze opleidingen zijn de leveringsvoorwaarden van Fontys van toepassing.


Parkeren bij Fontys Paramedische Hogeschool?

Bij ons kun je gratis parkeren. Het aantal parkeerplaatsen is helaas beperkt.

Je kunt ook parkeren op het terrein van het Maxima Medisch Centrum, hier is voldoende parkeergelegenheid. Dit is betaald parkeren en kost maximaal € 4,- per dag.


Heb je een klacht?

Fontys Pro Health heeft een onafhankelijke klachtencommissie. Deze klachtencommissie neemt klachten in behandeling van de studenten en cursisten van alle opleidingen en cursussen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Fontys Pro Health/ Fontys Paramedische Hogeschool. Klachten die bij de klachtencommissie thuishoren hebben bijvoorbeeld betrekking op de organisatie en het handelen (nalaten van handelen) van docenten. Klachten die betrekking hebben op de studievoortgang (o.a. beoordelingen, toetsing), maar ook klachten over collegegeld, in-uitschrijving, sancties en huisregels horen niet thuis bij de klachtencommissie.

Wil je meer weten over de klachtencommissie bekijk dan deze pagina. Heb je geen Fontys e-mailadres stuur dan een mail naar: klachtencommissie-fph@fontys.nl.

  Fontys Paramedische Hogeschool draagt zorg voor afgifte van een certificaat.

  Verloskundigen en eerstelijns echoscopisten die met goed gevolg deze opleiding hebben afgesloten kunnen zich laten registreren in het Register van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) en/of opgenomen worden in het kwaliteitsregister van de BEN (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland).

  Voor verloskundigen geldt: Stichting ADAP heeft de scholing geaccrediteerd voor 16 uur onder categorie A ''bij- en nascholing'' en voor 60 uur onder categorie D "overige deskundigheidsbevordering". Bij certificering zal Fontys zorgdragen voor toekenning van categorie A. De cursist dient zelf zorg te dragen voor toekenning van de punten in categorie D.

  Cursusniveau
  Post HBO
  Kosten
  € 3475,– (BTW Vrijgesteld)

  Cursusdata

  Deze opleiding start in september 2021. Data volgen binnenkort.

  Cursusinformatie

  De cursus bestaat uit 21 lesdagen. De lessen vinden plaats op dinsdag.

  Lestijden:
  Tussen 16.00 - 21.00 uur.

  Contact

  Neem voor meer informatie contact met ons op!

  Sfeerafbeelding Fontys