Waarom dit omscholingstraject

Doel van het omscholingsproject is de mismatch op de huidige arbeidsmarkt aan te pakken. Inspelen op de urgente vraag van werkgevers en tegelijk kans bieden aan mensen die een carriereswitch willen en werkzoekende hoogopgeleiden een uitdagende IT-baan bieden.

Make IT Work is een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en startte in 2015. Inmiddels hebben ruim 400 cursisten Make IT Work succesvol doorlopen en is daarvan 97% werkzaam in een IT-baan. In samenwerking met andere hogescholen lopen er verschillende trajecten in het land. Vanaf 2020 is Fontys Hogeschool ICT uitvoerder in Zuid-Nederland.

Lees meer op de website: it-omscholing.nl.