Inhoud opleiding

Inhoud

De opleiding start in september en duurt vier jaar (Bachelor). Eén dag in de week bieden onze vakdocenten op de Rachelsmolen in Eindhoven een aantal vakken aan via werk- en hoorcolleges. In jaar een en twee is elk semester opgebouwd rond een thema met daaraan gekoppeld een project. De eerste twee leerjaren zijn inhoudelijk gelijk aan de Associate degree Ondernemerschap & Retail Management. Jaar drie en vier zijn opgebouwd rond drie leerlijnen: Analyse, Retail en Leiderschap.

De volgende karaktereigenschappen spelen een doorslaggevende rol voor jouw succes binnen onze opleiding:

 • Sterk gemotiveerd
 • Ambitieus
 • Zelfstandig
 • Commercieel
 • Communicatief sterk
 • Opbouw

  Het eerste jaar

  De opleiding start in september en duurt vier jaar (Bachelor). Eén dag in de week bieden onze vakdocenten op de Rachelsmolen in Eindhoven een aantal vakken aan via werk- en hoorcolleges. Aan het einde van het eerste jaar behaal je je propedeusediploma.

  Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  • 8 uur colleges/lessen
  • 12 uur zelfstudie

  Hoe is de studie ingedeeld?

  Theorie
  20%
  Zelfstudie
  30%
  Praktijk
  50%

  Semester 1: De Winkel Manager met een Imagoplan

  Dag in dag uit is de winkelmanager aan het sturen om het juiste winkelbeeld neer te zetten. Uiteraard wil hij dan weten of wat hij heeft bedacht, ook goed uitwerkt in de praktijk. De student onderzoekt het imago door de ogen van het management, de medewerkers, klanten en een onafhankelijke onderzoeker.

  Semester 2: De Retail Manager met een Formuleplan

  De winkel maakt onderdeel uit van een formule. Maar is deze formule wel optimaal benut voor de lokale markt waar deze winkel zich in bevindt? Of kan dat beter? De student brengt in dit semester de interne sterkten en zwakten van de organisatie in kaart en zet deze af tegen kansen en bedreigingen in de lokale markt.

  Semester 3: De Operationele Manager met een Optimalisatieplan

  De student gaat het resultaat van de winkel in kaart brengen en optimaliseren. De student analyseert de bedrijfsprocessen, maakt een eigen balanced scorecard en ontwikkelt eigen prestatie-indicatoren. Dit alles om na te gaan op welke wijze je als manager het resultaat kunt verbeteren.

  Semester 4: De Adviseur met een Adviesplan op maat

  In semester 4 studeert de student af en schrijft een eigen adviesplan op maat voor de eigen organisatie. Alle benodigde kennis is vergaard. Het is nu aan de student om deze kennis te verdiepen en te laten zien wat hij of zij kan. De student en werkgever bepalen samen welke kans of welk probleem in het bedrijf centraal wordt gesteld in het adviesplan.

  Bachelorprogramma

  Na de Ad kan de student ervoor kiezen door te studeren voor een Bachelordiploma. Jaar drie en vier zijn opgebouwd rond drie leerlijnen: Analyse, Retail en Leiderschap.

  Analyse

  In de leerlijn Analyse leert de student de kengetallen van de winkel dieper te doorgronden. Waarop kan ik mijn bedrijfsvoering bijsturen? Hoe doen mijn concurrenten het in vergelijking met mijn winkel? Hoe geef ik vorm aan de Planning & Control cyclus? Kortom; wat is de wereld achter alle cijfers?

  Retail

  In de leerlijn Retail leert de student de eigen branche en specifieke uitdagingen beter kennen. Implementatie van een omnichannelstrategie, samenwerking in winkelgebieden en inzicht in nieuwe businessmodellen zijn enkele onderwerpen die aan de orde komen.

  Leiderschap

  In de leerlijn Leiderschap bouwt de student voort op de zelfkennis die deze in de eerste twee studiejaren reeds heeft opgebouwd. Gevorderde gespreksvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en leidinggeven aan verandering vormen de kern van deze leerlijn.

 • Struikelvakken

  Het grootste struikelblok van onze studenten is het bijhouden van de studie door de weken heen: voldoende tijd vrijmaken voor studie naast werk en sociale activiteiten. Struikelvakken van onze studenten zijn veelal Bedrijfseconomie en Engels. Het volgen van lessen en actief bestuderen van de lesstof moet echter voldoende zijn om deze vakken met een voldoende af te sluiten.

 • Afstuderen
  Het laatste semester van je Ad- en Bachelorstudie staat in het teken van het afstuderen. Samen met jouw werkgever benoem je welk probleem of welke kans binnen jouw organisatie onderzocht wordt in deze periode. Je doet verdiepend onderzoek en schrijft hier een scriptie over. Het resultaat is een adviesrapport. Hierbij word je ondersteund door een afstudeerbegeleider en intervisiebijeenkomsten met medestudenten.
 • Hoe krijg je les

  Er is een vaste studiedag waarop je naar school komt en colleges volgt. Hierbij volg je lessen en krijg je coaching in je praktijkproject. Deze lessen en bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag tussen 8.45 uur en 16.55 uur in Eindhoven. Vanaf jaar 3 vinden de lessen en bijeenkomsten plaats op donderdag. Daarnaast besteed je in je eigen tijd en op de werkvloer nog zo'n 12 tot 20 uur per week aan de opleiding voor de praktijkopdrachten en zelfstudie.

 • Studiebegeleiding

  In een zogenaamde tripartiete overeenkomst wordt nader beschreven wat de drie partijen: werkgever, werknemer en Fontys van elkaar mogen verwachten.

  Vormen van begeleiding en ondersteuning tijdens de studie:

  • Docenten: elke week worden lessen aangeboden van de kernvakken van het leerarrangement.
  • Coaches: in (twee)wekelijkse (intervisie)bijeenkomsten worden de deelproducten van het kernproject besproken en ervaringen uitgewisseld. Tevens wordt persoonlijke feedback gegeven door de coach.
  • Studieloopbaanbegeleider: je krijgt een persoonlijke studieloopbaanbegeleider toegewezen die met jou de balans van studie, werk en privé bewaakt en je studieresultaten monitort.
  • Medestudenten: je kiest een buddy waarmee je tijdens het project samenwerkt en ook tijdens de lessen en intervisiebijeenkomsten leer je van je klasgenoten.
  • Je werkgever / leidinggevende: hij of zij kijkt regelmatig mee naar je plan, je tussenproducten en je onderzoeksopzet. Ook beoordeelt deze aan de hand van beoordelingsformats een aantal keer jouw persoonlijke ontwikkeling gedurende de studie.
 • Typerend voor deze opleiding

  De opleiding wordt vormgegeven door een bevlogen en betrokken docententeam. Door de intensieve begeleiding kent het docententeam haar studenten al heel snel heel goed. Hierdoor wordt door studenten ook ervaren dat de drempel niet groot is om binnen te lopen bij de docenten op het moment dat er vragen zijn. Deze persoonlijke begeleiding en betrokkenheid wordt erg gewaardeerd door onze studenten.

 • Studie advies

  Aan het einde van het eerste jaar na inschrijving ontvang je een bindend studieadvies. De hoogte van het aantal studiepunten per advies kun je vinden in de onderwijs- en examenregeling (OER). Er zijn twee mogelijkheden:

  Positief studieadvies:Je hebt je propedeuse (of minimaal 52 van de 60 ECTS) behaald en je mag doorgaan met de opleiding;
  Bindend negatief studieadvies:Als je na een jaar niet genoeg studiepunten hebt voor een positief studieadvies, dan krijg je een bindend negatief studieadvies. Mocht je een bindend negatief studieadvies krijgen, dan wordt je inschrijving door Fontys beëindigd. Je kunt je studie dan niet vervolgen bij de opleiding waarvoor je bent ingeschreven of bij een soortgelijke opleiding met dezelfde ISAT code binnen Fontys Hogescholen. Uiteraard wil je het niet zover laten komen. Vraag daarom altijd om hulp bij je studieloopbaanbegeleider wanneer je denkt dat het niet goed gaat met je studie.