Studiebegeleiding

In een zogenaamde tripartiete overeenkomst wordt nader beschreven wat de drie partijen: werkgever, werknemer en Fontys van elkaar mogen verwachten.

Vormen van begeleiding en ondersteuning tijdens de studie:

  • Docenten: elke week worden lessen aangeboden van de kernvakken van het leerarrangement.
  • Coaches: in (twee)wekelijkse (intervisie)bijeenkomsten worden de deelproducten van het kernproject besproken en ervaringen uitgewisseld. Tevens wordt persoonlijke feedback gegeven door de coach.
  • Studieloopbaanbegeleider: je krijgt een persoonlijke studieloopbaanbegeleider toegewezen die met jou de balans van studie, werk en privé bewaakt en je studieresultaten monitort.
  • Medestudenten: je kiest een buddy waarmee je tijdens het project samenwerkt en ook tijdens de lessen en intervisiebijeenkomsten leer je van je klasgenoten.
  • Je werkgever / leidinggevende: hij of zij kijkt regelmatig mee naar je plan, je tussenproducten en je onderzoeksopzet. Ook beoordeelt deze aan de hand van beoordelingsformats een aantal keer jouw persoonlijke ontwikkeling gedurende de studie.