Inhoud opleiding

Sfeerafbeelding Fontys

Inhoud

De opleiding bestaat uit vier blokken. In de blokken staan onder andere docenttaken van alledag centraal. Je denkt na over wat een goede onderwijsondersteuner is en maakt kennis met de vakdidactische beginselen. Je brengt deze beginselen in de praktijk in het beroepsonderwijs. Binnen de opleiding toon je aan dat je pedagogisch en didactisch bekwaam bent in alledaagse taken (lessen voorbereiden, uitvoeren, begeleiden, evalueren en beoordelen, voortgang monitoren en feedback geven) en in jaartaken (programma maken, bijstellen, verbeteren, afstemmen op leerlingen en evalueren). De afstudeerrichtingen zijn: Bouw, ICT, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Motorvoertuigentechniek.

Hoe flexibel is de opleiding?

Je hebt een studiecoach, met wie je jouw leertraject uitstippelt. Deze is afhankelijk van wat je al weet, kan, doet en wilt. Jouw vakkennis is het uitgangspunt, die moet je op verschillende momenten in de opleiding wel aantonen. Je bepaalt samen met de studiecoach hoe je dat precies doet: bijvoorbeeld door het beschrijven van een casus uit je werk of een interview met een (voormalig) opdrachtgever.

Zie het zo: er ligt een weg naar het getuigschrift, jij legt die af. Soms kun je een stukje versnellen, overslaan of in een andere volgorde zetten, op een ander moment heb je iets meer tijd nodig om je te verdiepen of omdat zaken op je werk of privé wat meer aandacht vragen.

Wat leer je in deze opleiding?

Je leert je vakkennis te vertalen naar onderwijs. Omdat het jouw rol is om de docent te ondersteunen, kijk je vooral naar het praktische deel. Je analyseert het werkproces in jouw vak en bedenkt welke vaardigheden je leerlingen of studenten nodig hebben. Dan leer je welke (werk)vormen wel of niet werken om die kennis over te dragen. Hoe ondersteun je een docent in de les, hoe geef je leerlingen feedback, hoe zorg je dat iedereen mee kan komen? Daar kom je stapsgewijs in de praktijk achter.

Hoe ziet mijn week eruit?

De indeling van de week is afhankelijk van je leertraject. De indeling van je leertraject wordt in samenspraak tussen studiecoach en jou bepaald op basis van je voorkennis, ervaring en studietempo. Niet alleen vrijstellingen leveren mogelijkheden op om je studie te versnellen of de studielast te beperken. Ook relevante ervaringen en kennis, die niet meteen in een vrijstelling zijn omgezet, zorgen voor minder studielast. Op het moment dat jij via de toets aantoont dat je de leeruitkomsten beheerst, ontvang je de studiepunten (ec’s). Dit is ongeacht de hoeveelheid tijd die je eraan besteedt, je deelname aan het onderwijsaanbod of de duur van het leren op de werkplek.

Deze Ad-opleiding stimuleert en faciliteert het leren in interactie met studenten en docenten.

Een studiejaar bestaat uit vier perioden van tien weken. Elke acht weken kun je gebruikmaken van het contactonderwijs. Daarna volgen twee tentamenweken. Tijdens het contactonderwijs is er de ruimte om in interactie kennis te construeren en leerervaringen te delen. Samen leren is een belangrijk element binnen de lerarenopleiding.

Wanneer sta ik voor het eerst in de klas?

Als je nog niet werkzaam bent in het onderwijs ga je vanaf de eerste dag op zoek naar een school waar je alles wat je leert, in de praktijk kunt brengen. De meeste studenten hebben hun eerste zelf samengestelde les al gegeven tijdens de eerste onderwijsperiode.

Hoe lang doe ik erover?

Deze opleiding is flexibel ingericht. Je bepaalt met je studiecoach je eigen tempo en leertraject. Gemiddeld genomen doen studenten twee jaar over de opleiding. Deze opleiding sluit naadloos aan op de bacheloropleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs. Je start in het derde jaar van de opleiding, waardoor je na twee jaar je bachelor kunt behalen.