Studiekosten en tegemoetkomingen

Collegegeld

In het Hoger Onderwijs betaal je jaarlijks collegegeld voor het volgen van een opleiding. De collegegeldtarieven zijn afhankelijk van nationaliteit, een eventueel eerder behaalde graad en van de opleiding die je wilt gaan volgen of al volgt.
Wil je precies weten hoeveel je moet betalen aan collegegeld voor deze opleiding? Ga dan naar de collegegeldmeter.

Voor studenten, die zich voor het eerst inschrijven voor een bachelor of associate degree opleiding en recht hebben op het wettelijk collegegeld, geldt voor het eerste jaar het verlaagd wettelijk collegegeld. Dit verlaagd wettelijk collegegeld wordt vastgesteld op 50% van het reguliere wettelijk collegegeld. Studenten die een lerarenopleiding volgen, komen in aanmerking voor 2 jaar verlaagd collegegeld. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid.

Er is een subsidieregeling voor studenten die een tweede lesbevoegdheid willen behalen en die instellingscollegegeld moeten betalen. Meer informatie over deze regeling vind je hier.

Aanvullende kosten

Houd rekening met aanvullende kosten voor studieboeken, leermiddelen en activiteiten.

Kosten (deels) aftrekbaar

In sommige gevallen kun je kosten die je maakt voor je studie van de belasting aftrekken. Klik hier voor meer informatie.

Tegemoetkoming studiekosten

Is je werkgever aangesloten bij één van de opleidingsfondsen A+O Metalektro, OOM of OTIB en betaalt hij de opleiding? Dan kun je een tegemoetkoming in de studiekosten ontvangen via scholingsvouchers of een persoonlijk ontwikkelbudget. Informeer naar de voorwaarden bij jouw opleidingsfonds of kijk op hun website:

Instructeursbeurs mbo

Sinds 1 augustus 2019 kunnen instructeurs die voldoen aan de bekwaamheidseisen, subsidie ontvangen om zich via scholing verder te ontwikkelen en daarmee hun positie te versterken. Mits aan een aantal aanvullende voorwaarden is voldaan, biedt de Subsidieregeling instructeursbeurs mbo mogelijkheden voor vergoeding van studiekosten voor een geaccrediteerde bacheloropleiding of associate degree-opleiding. Het maximale bedrag is € 7.700,- per studiejaar, met een maximum van drie studiejaren.

Subsidie voor scholing in het studiejaar 2019-2020 moet tussen 1 september en 1 oktober aangevraagd worden. Dat moet met het formulier dat is te vinden via deze webpagina van DUO. Subsidie voor studiejaar 2020-2021 kan aangevraagd worden tussen 1 april en 31 mei 2020.

Daarnaast kan de werkgever onder bepaalde voorwaarden subsidie krijgen voor jouw studieverlof.

De Subsidieregeling instructeursbeurs mbo (inclusief alle voorwaarden) vind je hier.

Overige informatie

Informatie over het rooster, de boekenlijst, de lestijden en meer vind je via de volgende link naar de pagina voor een Goede Start!