Sprint naar content
Profiel

Opinieleiderschap voor zorgprofessionals

  • 2 maanden
  • Eindhoven
  • € 1.400 (BTW vrijgesteld)
De blik in dit leiderschapsprogramma is niet alleen naar binnen gericht, maar juist ook buiten je zorgorganisatie, waar je als opinieleider de waarde en het belang van kwalitatief goede zorg en jouw werk als professional laat zien.

Over de opleiding

Dankzij de coronapandemie kwam het werk van verpleegkundigen en zorgprofessionals in de schijnwerpers te staan. In de media was vaker de verpleegkundige of verzorgende zelf aan het woord. Nu corona steeds meer op de achtergrond komt te staan, blijft het belangrijk om je als zorgprofessional te laten zien en horen. Om op de juiste momenten je zeggenschap en leiderschap te tonen. Tenslotte weet jij als geen ander wat jouw vak inhoudt en wat belangrijk is om je werk zo goed mogelijk te doen. Bovendien zijn er nog steeds veel maatschappelijke en professionele uitdagingen, zoals de arbeidsmarktkrapte, functiedifferentiatie, innovatie, positionering en academisering, waarover jij mee kunt en moet denken.

In de publieke opinie wordt weliswaar meer over het werk in de zorg geschreven, maar degenen om wie het gaat – de zorgprofessionals of verpleegkundigen – komen amper zelf aan het woord. De Woodhull Study (2018) uit de Verenigde Staten laat zelfs zien dat in slechts vier procent van de mediaoptredens, die gaan over zorg gerelateerde items, de experts zelf aan het woord komen. Dat is bijzonder. Als zorgprofessional ben je dé ideale woordvoerder, expert, vertaler en vertolker van het vak. Jij weet wat het dagelijks werk met patiënten inhoudt en kunt daardoor een stem geven aan het beroep, bruggen slaan én vrbinden in netwerken in de regio waar je werkt.

 

Voor wie?

Deze cursus is special voor ambitieuze leden van NU’91, werkzaam in alle velden, die zichzelf en hun vak willen ontwikkelen en een stem willen geven aan hun vak, werk en zorg. We streven naar een mix van leden uit verschillende branches. Nog geen lid? Geen probleem. Je kunt eenvoudig lid worden


Partners

Fontys en NU’91 zijn de initiators van deze cursus. NU’91 streeft naar ‘Mooi Werk’ voor alle verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante ledengroepen. Dat is werk waarin de kwaliteit voorop staat met ruimte en waardering van de professional, met voldoende collega’s om naar tevredenheid, gezond en met plezier je functie te kunnen uitoefenen tot het einde van je loopbaan. Een belangrijke voorwaarde is dat je jouw leiderschap, zeggenschap en invloed kunt vergroten in de dagelijkse praktijk.

NU’91 biedt jou de kans om mee te doen met het Opinieleiderschapsprogramma. Samen met Fontys Hogeschool, Hogeschool Utrecht en Inholland gaan we aan de slag om een nieuwe generatie (publieke) opinieleiders op te leiden. Na deelname kun je ambassadeur zijn van de beroepsgroep, waarbij je jouw opgedane kennis en ervaring kunt inzetten voor een betere zorg, zichtbaarheid en imago van jouw beroep.

 

Placeholder for Fontys video
“Krachtige, invloedrijke en zichtbare verpleegkundigen en zorgprofessionals, die als opinieleider richting geven aan het debat in de organisatie en de maatschappij, dat is wat wij willen ontwikkelen”
Pieterbas Lalleman, lector leiderschap

 

Inhoud

Module 1: Inleiding in opinieleiderschap – wat is het en wat betekent het voor jou?
28 en 29 maart, Hogeschool Utrecht, Utrecht

Een definitie van de Van Dale is natuurlijk mooi. Belangrijker is nog dat je zelf betekenis geeft aan het begrip opinieleiderschap en de waarde daarvan voor jouw werk en jouw patiënten bepaalt. Tijdens de openingsdag staan we daarom stil bij jouw drijfveren en leiderschapsvragen. We zoomen in op het belang van opinieleiderschap en hoe jij dit kunt ontwikkelen. Dit doen we door in gesprek te gaan met verschillende opinieleiders. Daarnaast werken we aan verschillende opdrachten die helpen het thema opinieleiderschap verder vorm te geven. Deze eerste bijeenkomst staat zeker ook in het kader van kennismaken met je eigen leiderschap en dat van anderen en hoe we samen verder vormgeven aan de leergang.


Module 2: Opiniërend schrijven – wie schrijft die blijft (bewaard voor het verleden)
18 april, Fontys Hogeschool, locatie Tilburg

Lees jij ook wel eens een krachtig stuk in de krant of op internet waarvan je denkt: dat is nu net het punt. Daar moet het over gaan binnen ons team of de verpleegkundige professie. Zo’n stuk had je zelf ook wel willen schrijven. De pen is immers machtiger dan het zwaard. Daarom staan we bij deze module stil bij het betere schrijfwerk. Een opiniestuk is bij uitstek een effectieve manier om je mening gehoord te krijgen bij een breed publiek. We oefenen schrijfvaardigheden en het (her)kennen van verschillende vormen voor een opiniestuk (bv. betoog of beschouwing). We bespreken elkaars werk én krijgen feedback van een expertgroep. Tijdens de meet the editor-bijeenkomst krijg je feedback van bekende redacteuren, columnisten en journalisten. Tevens
staan we met een verpleegkundig historicus stil bij andere schrijvende verpleegkundigen en de impact die zij in het verleden hebben weten te maken. Vergeet ook niet om de communicatieafdeling van je eigen instelling te betrekken en zet ze voor je aan het werk!


Module 3: Luisteren en vertellen – de kracht van beeld en geluid

16 mei, Fontys Hogeschool, locatie Eindhoven

Jij weet als geen ander waar het verpleegkundig vak over gaat. Het is niet eenvoudig dit te vertalen en duidelijk te maken aan de buitenwereld. Daarom gaan we deze dag oefenen met het vertellen van jouw verhaal over de zorg in woord, beeld en geluid. Verschillende experts laten zien hoe je audio en visuele media kunt inzetten om je verhaal zo te vertellen dat anderen ook echt luisteren. Aan het einde van de dag heb je aan een audio(visueel) product gewerkt waarin jouw verhaal tot uiting komt.


Module 4: Strategische vaardigheden – over invloed en belangen

30 mei, Fontys Hogeschool, Tilburg

Deze bijeenkomst staan we stil bij het belang van macht en gezag. Je gaat oefenen met verschillende strategische vaardigheden om ‘het spel’ van invloed uitoefenen te kunnen lezen en spelen. Wat staat er op het spel? Wie zijn de spelers? En begrijp je hun taal, waarden en belangen? Het relationele leiderschap staat centraal. Samen met verschillende experts verken je de waarde van het conflict en de rol van vertrouwen. Om op die manier continu te blijven leren en samenwerken. Niet eenvoudig, maar wel cruciaal voor een opinieleider. Want wie een visie heeft op zorg en zijn verhaal naar buiten brengt, moet ook om kunnen gaan met tegenslagen. Zonder wrijving geen glans. In de middag gaan we leiderschap ‘doen’ en zullen we samen met verschillende trainingsacteurs lastige leiderschapsscènes uitspelen waarbij de relatie tot de ander (bestuurder, journalist, manager, onderzoeker etc.) centraal staat.


Module 5 Lobby en debat – een bezoek in de coulissen van de parlementaire wereld

13 juni, Politiek Den Haag

We gaan naar Den Haag. Daar waar, ogenschijnlijk, het beleid wordt gemaakt en lobby plaatsvindt. In de ochtend spreken we met verschillende experts die de parlementaire wereld kunnen dromen zoals lobbyisten, Tweede Kamerleden en ambtenaren van VWS. In de middag presenteren we aan elkaar de eindopdracht die we aan het begin van de leergang hebben ingezet. In de eindopdracht staat jouw eigen verhaal centraal en dat van de zorgprofessionals die jij representeert. Je laat zien hoe je verschil maakt en welke impact je kunt hebben.
Via CANVAS, onze online leeromgeving word je voorbereid op de vijf verschillende bijeenkomsten. Je ontvangt een link na acceptatie van inschrijving.
De leergang omvat vijf modules over een periode van vijf maanden. De eerste module is een kennismaking en verkenning van jullie opinieleiderschap met aansluitend een diner. Module twee is een tweedaagse mét overnachting (in Utrecht). Daarna volgen nog vier losse dagen op verschillende locaties. De dagen worden ingeleid door experts. We bespreken praktijkcasussen, doen praktische workshops en geven presentaties van gemaakte opdrachten. Samen leren is een belangrijk uitgangspunt en er is veel interactie met de docenten en met collega-cursisten. Tussen de bijeenkomsten zijn er enkele opdrachten en wat leeswerk. Na afloop van de modules organiseren we een terugkomdag voor de deelnemers. We kijken samen terug op de ervaringen van de deelnemers over de module, hoe zij dit nu in hun dagelijkse werk inzetten en hoe we samen kunnen blijven werken aan goede zorg en mooi werk in de toekomst.
Onderdeel van de leergang is een participatief onderzoek dat samen met de deelnemers van de leergang wordt uitgevoerd. Dit gebeurt onder begeleiding van onderzoekers van het lectoraat Persoonsgerichtheid in een Ouder Wordende Samenleving én het lectoraat Journalistiek en Verantwoorde Innovatie, beide onderdeel van Fontys Hogescholen. Andere partners zijn de Hogeschool Utrecht, het Historisch College FNI en Inholland. NU’91 sponsort dit onderzoek. Met het onderzoek willen we betekenis geven aan opinieleiderschap en werken we samen aan concrete opiniërende (media)producten die helpen stem te geven aan jouw werk. Inschrijving in de leergang betekend dat je akkoord gaat met deelname aan het participatieve onderzoek. Dit onderzoek is anoniem, dus niet tot jou herleidbaar. We informeren je later in detail over het onderzoek. Je kunt je te toestemming altijd intrekken.
Na het behalen van de cursus ontvang je een certificaat en accreditatiepunten bij V&VN
De studiebelasting (SBU) voor de leergang is 140 uur, waarvan 48 contacturen (5 programmabijeenkomsten) en 92 zelfstudie-uren (opdrachten en leeswerk).

Pieterbas Lalleman, verpleegkundige en Lector Leiderschap bij Fontys

Jessie van Wijk, verpleegkundige n.p. en docent-onderzoeker bij Fontys

Rick van Loon, anesthesieverpleegkundige en docent-onderzoeker bij Fontys

Eric van Roon, verpleegkundige, docent-onderzoeker en podcast-/media-expert bij Fontys

Danielle Arets, Lector Journalistiek en Verantwoorde innovatie bij Fontys

Fleur Hendrixcks, journalist en onderzoeksassistent bij Fontys

Hugo Schalkwijk, historicus en onderzoeker bij Fontys

Sanne Cordfunke-Krebbekx, verpleegkundige en docent-onderzoeker bij Inholland

Herbert Mosmuller, communicatie- en media-expert bij Inholland

Hugo van der Wedden, verpleegkundige en columnist

Arjan Verhoeven, onderzoeker leiderschap en zeggenschap

Marjolein van Wijk, docent-onderzoeker Hogeschool Utrecht

Stella Salden, voorzitter NU’91

Michel van Erp, verpleegkundige n.p., woordvoerder en hoofdredacteur bij NU’91

Femke van der Palen, verpleegkundige, journalist bij NU’91

Rolf de Wilde, verpleegkundige n.p., cao-onderhandelaar, lobbyist, public affairs bij NU’91

Willem Hopmans Eijkman, verpleegkundige, beleidsmedewerker bij NU’91

Toelating vindt plaats op volgorde van aanmelding. Dus wacht niet te lang. We hebben maximaal 22 plekken.

Voor deze leergang zijn we op zoek naar creatieve zorgprofessionals die hun opinieleiderschapskwaliteiten (verder) willen ontwikkelen. Binnen de cursus gaan we niet alleen aan de slag met geschreven media, maar ook beeld en geluid. Daarom vragen we jou om naast een kort CV ook om op een zelfgekozen manier jouw motivatie aan te leveren voor deze leergang. Denk bijvoorbeeld aan een column, vlog of korte podcast. Of misschien kies je wel een sterk beeld uit de media of jouw eigen werkveld en licht je toe hoe jij hier als aankomend opinieleider over denkt.

Je bent vrij in de vormkeuze, maar houd je aan deze richtlijnen:

Tekst: maximaal 400 woorden
Beeld + toelichting: maximaal 250 woorden
Video: maximaal 3 minuten
Audio: maximaal 3 minuten

Nadat je je hebt aangemeld krijg je een welkomstmail met daarin verdere instructie voor inschrijving en informatie op welke wijze je bovenstaande met ons kunt delen.

 
 

Meerwaarde

Het doel van de cursus is het versterken van de zichtbaarheid en zeggenschap van zorgprofessionals in hun organisaties en het publieke debat.

Voor opinieleiderschap vormt professionele vak inhoud de basis. Dat is het startpunt van je gezag, invloed en zeggenschap op de plek waar je werkt. Maar je wil meer. Namelijk, meer invloed op de kwaliteit van zorg, de organisatie van jouw werk en dit positieve verhaal met de buitenwereld delen. Tijdens de leergang bespreken we hoe we dit vorm kunnen geven met experts uit het veld en passen we de aangeleerde kennis en ervaring direct toe in praktijkopdrachten. We staan stil bij je vorderingen en de impact die het heeft voor de patiënten binnen je eigen organisatie en daarbuiten.

Een dergelijke leergang vraagt niet alleen om het ontwikkelen van talent en persoonlijke leiderschapsvaardigheden, maar ook om het aanleren van communicatieve, strategische en journalistieke vaardigheden. Juist die vaardigheden maken dat verpleegkundigen en zorgprofessionals, in de rol van opinieleider, de maatschappelijke meningsvorming kunnen beïnvloeden. Niet vanuit een hiërarchische positie, maar juist vanuit het principe van gelijkwaardigheid. De Dikke van Dale benoemt een opinieleider als volgt: ‘Iemand die de informatie van de massamedia (en wetenschap) doorgeeft, de discussie daarover stimuleert en de maatschappelijke meningsvorming beïnvloedt’. Een uitgangspunt dat perfect aansluit bij deze leergang.

Aan de hand van verschillende opdrachten en gesprekken met experts worden de volgende skills ontwikkeld:

  • Leiderschap (vakinhoudelijk – persoonlijk – opinie)
  • Vlogs/ en podcast maken
  • Beeld en beeldvorming beïnvloeden
  • Opiniërend schrijven
  • Pitchen en presenteren
  • Strategisch en politiek handelen
  • Lobbyen
 
Placeholder for Fontys video
“Binnen NU’91 staat zeggenschap hoog op de agenda. Als zorgprofessional zélf meebeslissen, invloed uitoefenen, inzage geven in je werkzaamheden en meepraten over jouw werk op alle niveaus: daar draait opinieleiderschap om.”

Stella Salden, voorzitter NU’91

 

Aanmelden

Hieronder vind je de startdatum van deze cursus of opleiding en kun je je aanmelden.


Wordt hier geen startdatum en aanmeldknop getoond?
Dan is aanmelden op dit moment (nog) niet mogelijk.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de cursus/opleiding. We helpen je graag verder!
Alle contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

 

 

Praktische info

Niveau
Cursus

Wil je weten hoeveel collegegeld je moet betalen voor deze opleiding? Raadpleeg dan de collegegeldmeter. Hier staat ook meer informatie over betaling collegegeld door je werkgever of een ander.

Als je een lerarenopleiding gaat doen kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidie of tegemoetkoming in de kosten. Lees meer over Subsidies voor (aankomende) leraren.