Opleiding Directeur van Buiten

  • Over de opleiding
  • Waarom deze opleiding
  • Voor wie is deze opleiding
  • Open dagen
Sfeerafbeelding Fontys
De opleiding Directeur van Buiten leidt op tot krachtige integraal verantwoordelijke schoolleiders die in staat zijn tot kritische reflectie, leiding kunnen geven aan een professionele leergemeenschap, kunnen denken op een hoog abstractieniveau en kunnen omgaan met een divers krachtenveld.

De opleiding kent drie modules: 
1. toekomstgericht onderwijs en leiderschapsidentiteit;
2. onderzoek in de school;
3. integraal en effectief leiderschap. 

Een centraal verandervraagstuk (kernopgave) en daarbij behorende werkplekopdrachten vormen de rode draad in de opleiding. De kernopgave is tevens een middel om te werken aan het aantonen van leeruitkomsten (op basis waarvan studiepunten worden toegekend).
Gedurende de hele opleiding wordt gewerkt met een persoonlijke kernopgave. Hierin ontwikkelt de student zijn eigen leiderschapsopgave in de context van zijn eigen praktijk. In deze kernopgave komen de ambities en doelen op het gebied van schoolontwikkeling en de eigen leiderschapsopgave als schoolleider samen. 
In de bijeenkomsten is er aandacht voor kennisdeling en voor reflectie en dialoog. In intervisie bijeenkomsten wordt de ontwikkeling van de kernopgave in leerteamverband besproken en van feedback voorzien. Daarnaast verzamelt de student input vanuit zijn omgeving (teamleden, stakeholders, critical friends).   

Tijdens de opleiding is er extra aandacht voor onderwijskundig leiderschap en voor werkplekleren. Een werkplek of stageplek is noodzakelijk om praktijkervaring op te doen.

De opleiding duurt nominaal één jaar en omvat 560 uur studietijd, betaande uit contacttijd, literatuurstudie, het uitvoeren van praktijkopdrachten, onderzoek en het maken van het eindwerkstuk. Eerder verworven competenties tellen mee in deze opleiding. De opleiding voldoet aan de opleidingseis die het Schoolleidersregister PO stelt voor registerdirecteuren.

Hoger opgeleiden van buiten het onderwijs kunnen onder bepaalde voorwaarden een leidinggevende functie verwerven in het onderwijs. Een van die voorwaarden is dat je je schoolt tot vakbekwaam directeur. De opleiding Directeur van Buiten is de juiste opleiding voor HBO- en academisch geschoolde professionals die deze ambitie hebben. Op een persoonlijke en effectieve manier word je opgeleid tot een vakbekwaam (register) directeur PO.

De opleiding is bedoeld voor HBO of academisch opgeleide zij-instromers, werkzaam in een andere sector dan het onderwijs, die zich willen omscholen tot vakbekwaam leidinggevende binnen het primair onderwijs.

Je bent minimaal in het bezit te zijn van een diploma op HBO- of WO niveau en je beschikt over aantoonbare leidinggevende ervaring. Tevens dien je te beschikken over een leer/werkplek waar de werkplekopdrachten uitgevoerd kunnen worden.

Een intakegesprek maakt deel uit van de plaatsingsprocedure. Hierin wordt bekeken of je voldoet aan de eisen met betrekking tot vooropleiding en werkervaring.

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 8985,– (BTW Vrijgesteld)
Lesplaats(en)
's-Hertogenbosch

Houd me op de hoogte

Laat je gegevens achter zodat wij je op de hoogte kunnen houden van nieuwe start data.

Data & tijden

De bijeenkomsten vinden plaats op vrijdagen van 09.00 - 17.00 uur.

Certificering

Wanneer je aan alle eisen van de opleiding hebt voldaan ontvang je het diploma Vakbekwaam. De opleiding is officieel geregistreerd als gecertificeerde schoolleidersopleiding. Dat betekent dat je de opleiding kunt gebruiken voor registratie in het Schoolleidersregister PO.

Sfeerafbeelding Fontys

Locatie

Frans Franssenstraat 15, 's-Hertogenbosch

Locatiekaart op adres: Frans Franssenstraat 15, 's-Hertogenbosch