Opleiding Leidinggevende Integraal Kind Centrum

  • Over de cursus
  • Waarom deze cursus
  • Voor wie is deze cursus
  • Inhoud
Sfeerafbeelding Fontys
Met deze opleiding verwerf je de specifieke kennis en vaardigheden waarmee je succesvol kunt functioneren als leidinggevende van een Integraal Kindcentrum.

De inhoud van het programma is gericht op het ontwikkelen van een visie en het ontwerpen en vormgeven van verschillende variaties van een Integraal Kindcentrum. Rode draad is het ontwerpen van een ondernemingsplan waarbij de context van het kindcentrum centraal staat. Je geeft vorm aan dit ondernemingsplan vanuit: visie op pedagogische ontwikkelingen; doorgaande leerlijnen; passende organisatievormen; samenstelling van een multidisciplinair team en de benodigde kennis en inzichten in wet- en regelgeving binnen de verschillende betrokken branches.

Studiebelasting
De opleiding omvat acht dagen binnen een schooljaar en omvat 192 uur studietijd. Hiervan is 60 uur contacttijd in de vorm van inhoudelijke studiedagen met een vaste leergroep. De overige tijd wordt besteed aan literatuurstudie, uitvoeren van praktijkopdrachten en onderzoek en het maken van het eindwerkstuk.

Lokale en regionale organisaties in het primair onderwijs en de kinderopvang werken steeds vaker aan het vormgeven van Integrale Kindcentra (IKC’s). Inmiddels ontstaan op veel locaties kindcentra, waarin veelal de pedagogische ontwikkellijn van kinderen van 0 tot en met 12 jaar als uitgangspunt wordt gezien voor het handelen van pedagogisch medewerkers, begeleiders, leerkrachten, management en alle andere betrokkenen in de organisatie. Een belangrijke factor bij het vormgeven en ontwikkelen van een Integraal Kindcentrum is de leidinggevende. De leidinggevende dient in staat te zijn om richting te geven aan het kindcentrum en aan een team van diverse leraren, pedagogische medewerkers en specialisten. In de opleiding Leidinggevende Integraal Kindcentrum wordt gewerkt aan deze vormgeving en competenties zoals die zijn geformuleerd door de landelijke beroepsgroep van Integrale Kindcentra en kinderopvangorganisaties.


De opleiding is bedoeld voor leidinggevenden in het primair onderwijs of kinderopvang, die zich willen professionaliseren tot Leidinggevende Integraal Kindcentrum. Voor de sector onderwijs gaat het om een herregistratieprogramma als vervolg op het diploma Vakbekwaam Schoolleider. Voor deelnemers met een managementfunctie in de kinderopvang gaat het om deelnemers die minimaal een opleiding op bachelor niveau hebben (bijvoorbeeld Pedagogisch Management Kinderopvang) en enkele jaren werkzaam zijn in een leidinggevende functie.

De opleiding bestaat uit de volgende kernthema's:

  • Wat is een Integraal Kindcentrum en wat zijn de relevante ontwikkelingen;
  • Verdieping van het inhoudelijk concept en een strategische verkenning;
  • Leidinggeven aan personeel;
  • Persoonlijk leiderschap in het veranderproces;
  • Organisatie en bedrijfsvoering;
  • Een persoonlijk ontwikkelingsplan maken.

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 3850,– (BTW Vrijgesteld)

Data & tijden

De acht contactdagen vinden plaats op woensdagen van 09.00 - 17.00 uur.

Certificering

Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond ontvang je het diploma Leidinggevende Integraal Kindcentrum. Hiermee kun je je herregistreren bij het Schoolleidersregister PO.

Sfeerafbeelding Fontys

Locatie

De Lismortel 25, Eindhoven

Locatiekaart op adres: De Lismortel 25, Eindhoven

Locatie

Frans Fransenstraat 15, 's-Hertogenbosch

Locatiekaart op adres: Frans Fransenstraat 15, 's-Hertogenbosch