Opleiding Leraar Nederlands voor Anderstaligen PO (NT2)

  • Omschrijving
  • Inhoud
  • Voor wie?
  • Toelatingseisen
  • Certificering

Omschrijving

De aandacht voor het onderwijs Nederlands als Tweede Taal aan anderstaligen is de laatste jaren sterk toegenomen. Daarmee ook de vraag naar NT2-specialisten. Nederlands als Tweede Taal is een eigen vak geworden met een eigen didactiek en met speciaal daarvoor ontworpen leermiddelen. Het belang van deskundig opgeleide leerkrachten is dan ook groot. Sinds een aantal jaren wordt vanuit het HCO (Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding) en Fontys Hogescholen de opleiding Leraar Nederlands voor Anderstaligen in het PO verzorgd.
De opleiding is opgenomen in het lerarenregister.
Naast een open aanbod, bestaat de mogelijkheid om deze opleiding in company uit te voeren.

Inhoud

De opleiding bestaat uit 16 bijeenkomsten van elk drie uur, verdeeld over 2 jaren (8 dagdelen per jaar). In de bijeenkomsten wordt steeds een sterke koppeling gemaakt naar de uitvoering in de praktijk.
De inhouden zijn gekoppeld aan de volgende vier thema’s:

  1. Algemeen, de eerste en tweede taalverwerving en taalonderwijs;
  2. Leren van het Nederlands, zoals fonologie, morfologie, woordenschat, zinsbouw, enz.;
  3. Leren in een tweede taal, taalaanbod en toetsing;
  4. Integraal taalbeleid, veranderingsmanagement en het doen van praktijkgericht onderzoek.

Voor wie?

Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs en leraren van schakelklassen die affiniteit en/of betrokkenheid hebben bij het vormgeven van onderwijs aan nieuwkomers en NT2-onderwijs.

Toelatingseisen

U dient in het bezit te zijn van een HBO Bachelordiploma Leraar basisonderwijs.

Certificering

De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Na het succesvol afronden van de opleiding ontvangt u een erkend diploma van de Stichting Post-HBO Nederland en wordt u opgenomen in het abituriëntenregister.

Sfeerafbeelding Fontys

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 2990,– (BTW Vrijgesteld)
Lesplaats(en)
Eindhoven
Lesdagen en -tijd
Woensdag (13.30 - 16.45 uur)
Studiebelasting
220 uur

Lesrooster 2018-2019

5 september 2018
10 oktober 2018
21 november 2018
9 januari 2019
6 februari 2019
6 maart 2019
17 april 2019
29 mei 2019

De Lismortel 25, Eindhoven

Locatiekaart op adres: De Lismortel 25, Eindhoven

Contact

Fontys Pro Educatie