Opleiding Vakbekwaam

  • Omschrijving
  • Inhoud
  • Voor wie?
  • Toelatingseisen
  • Open dagen

Omschrijving

De opleiding Vakbekwaam Schoolleider leidt op tot krachtige integraal verantwoordelijke schoolleiders die in staat zijn tot kritische reflectie, leiding kunnen geven aan een professionele leergemeenschap, kunnen denken op een hoog abstractieniveau en kunnen omgaan met een divers krachtenveld.

De opleiding gaat uit van effectieve leiderschapspraktijken, gebaseerd op het kader van Leithwood, die een vijftal clusters van effectieve leiderschapspraktijken onderscheidt: richting geven, mensen ontwikkelen, inrichten van de onderwijsorganisatie, leidinggeven aan het onderwijsprogramma en zorg dragen voor verantwoording. Daarnaast richt de opleiding zich op leiderschapskwaliteiten ten aanzien van het realiseren van een onderzoekende cultuur, professionele leergemeenschap en innovatie.

De integrale leiderschapsontwikkeling van de deelnemers wordt gestimuleerd via de ontwikkeling van de zogenaamde ‘leiderschapsidentiteit’.

Inhoud

De opleiding is gelijkvormig opgebouwd aan de master MLE en kent drie modules:
1. toekomstgericht onderwijs en leiderschapsidentiteit;
2. onderzoek in de school;
3. integraal en effectief leiderschap.
Elke module wordt afgesloten met een eindassessment. De opleiding wordt afgesloten met een integratieonderdeel.

De opleiding Vakbekwaam bestaat uit achttien inhoudelijke bijeenkomsten en twee tweedaagsen. Ook wordt gedurende de hele opleiding gewerkt met een persoonlijke kernopgave. Hierin ontwikkelt de student zijn eigen leiderschapsopgave in de context van zijn eigen praktijk. In deze kernopgave komen de ambities en doelen op het gebied van schoolontwikkeling en de eigen leiderschapsopgave als schoolleider samen.
In de bijeenkomsten is er aandacht voor kennisdeling en voor reflectie en dialoog. In intervisie bijeenkomsten wordt de ontwikkeling van de kernopgave in leerteamverband besproken en van feedback voorzien. Daarnaast verzamelt de student input vanuit zijn omgeving (teamleden, stakeholders, critical friends).  

Een ontwikkelassessment en/of intakegesprek maakt deel uit van de plaatsingsprocedure. Hiermee geeft u richting aan uw ontwikkeldoelen tijdens de opleiding.

Deelname aan deze opleiding vraag van u 420 uur op jaarbasis, waarvan 108 uur contacttijd. De totale studielast komt overeen met 15 EC’s. De opleidingskosten zijn exclusief kosten voor literatuur en arrangement.


Voor wie?

De opleiding is bestemd voor leidinggevenden, zoals directeuren van basisscholen en locatieleiders uit het primair- en speciaal onderwijs, teamleiders en coördinatoren uit het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroeps onderwijs die zich verder willen bekwamen als leidinggevende.

Toelatingseisen

U bent werkzaam als (adjunct)directeur binnen een school en dient minimaal in het bezit te zijn van het diploma Basisbekwaam.

Open dagen

  • Open avond Opleiding Vakbekwaam (cursus Tilburg)

  • Open avond Opleiding Vakbekwaam (cursus Den Bosch)

  • Open avond Opleiding Vakbekwaam (cursus Eindhoven)

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 5740,– (BTW Vrijgesteld)
Studieduur
12 maanden
Startmoment(en)
05-09-2019

Data & tijden

De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagen van 09.00 - 17.00 uur.

Certificering

Wanneer je aan alle eisen van de opleiding hebt voldaan ontvang je het diploma Vakbekwaam. De opleiding is officieel geregistreerd als gecertificeerde schoolleidersopleiding. Dat betekent dat je de opleiding kunt gebruiken voor registratie in het Schoolleidersregister PO.

Startdata

Locatie

De Lismortel 25, Eindhoven

Locatiekaart op adres: De Lismortel 25, Eindhoven

Locatie

Frans Fransenstraat 15, 's-Hertogenbosch

Locatiekaart op adres: Frans Fransenstraat 15, 's-Hertogenbosch

Contact

Fontys Pro Educatie

08850 70700
fontyspro-educatie@fontys.nl

Open avond - 27 maart

Dit event levert veel info op voor jouw studiekeuze