Opleiding tot Werkgelukdeskundige

 • Over de opleiding
 • Waarom deze opleiding
 • Voor wie is deze opleiding
 • Studieprogramma
 • Partners
 • Lesdata

De opleiding tot Werkgelukdeskundige biedt je een theoretische basis over werkgeluk en veel praktijkgericht inzicht van bedrijven en organisaties die binnen dit thema actief zijn. Na de opleiding weet je hoe medewerkers zelf hun eigen werkgeluk kunnen vergroten, hoe je dit als organisatie kunt faciliteren, wat gelukkig leidinggeven inhoudt en hoe je dit toepast, en hoe je succesvol veranderingen teweegbrengt om een gelukkige(r) organisatie te worden.

Een Werkgelukdeskundige is een manager, adviseur of stafmedewerker die zich bezighoudt met het vergroten van het werkgeluk in organisaties. Werkgelukdeskundige is één van de beroepen met toekomst. Bron: Nationale Beroepengids

Het vergroten van de geluksbeleving op de werkvloer in een gezondere organisatie

Je doet kennis en inzichten op over gelukkig werken en over het implementeren van tools, systemen en andere interventies waarmee het werkgeluk van medewerkers meetbaar kan worden bevorderd. Het studieprogramma bestaat onder meer uit:

 • De principes van geluk en werkgeluk, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten
 • Hoe werkgeluk en werkplezier in organisaties gemeten kunnen worden
 • Welke instrumenten ingezet kunnen worden om werkgeluk en werkplezier te vergroten
 • Voorbeelden van organisaties uit binnen- en buitenland die gelukkig werken al succesvol in de praktijk toepassen
 • Praktische tools, fun-werkvormen en inspirerende oefeningen die direct in organisaties kunnen worden toegepast
 • Een uitgebreide weergave van het studieprogramma vind je hier

De zesdaagse opleiding tot Werkgelukdeskundige wordt aangeboden in samenwerking met de Erasmus Universiteit (Erasmus Happiness Economics Research Organization, EHERO) en het HappinessBureau.

Deze opleiding start ook op verschillende momenten bij Saxion (Deventer) en Hogeschool Leiden.

Hoe kun je de betrokkenheid van de medewerkers binnen je organisatie en hun werkgeluk vergroten? Wil je je ontwikkelen tot Werkgelukdeskundige en medewerkers inspireren en motiveren? Wanneer medewerkers in organisatie weinig betrokken zijn, komen zaken als productiviteit, flexibiliteit en creativiteit onder druk staan. Onderzoek toont aan dat meer werkgeluk leidt tot minder verzuim, minder stress, hogere kwaliteit van dienstverlening en klanttevredenheid. In de rol van werkgelukdeskundige houd je je bezig met het vergroten van het werkgeluk in organisaties.


De opleiding richt zich op professionals die zich willen ontwikkelen op het gebied van werkgeluk, hun expertise over gelukkig werken willen vergroten, en tools, systemen en andere interventies kunnen implementeren waarmee het werkgeluk van medewerkers meetbaar kan worden bevorderd. Deze opleiding in het bijzonder geschikt voor professionals werkzaam binnen het HR-vakgebied, managers en ondernemers.

De opleiding Werkgelukdeskundige bestaat uit zes studiedagen, die om de twee tot vier weken plaatsvinden (op donderdag van 13.30 - 21.30 uur).
De volgende onderwerpen komen tijdens de studiedagen aan bod.

Dag Onderdeel Beschrijving
1Wat is geluk en wat is werkgeluk?Definitie en achtergronden van geluk en werkgeluk. Wat is het verschil met medewerkerstevredenheid en betrokkenheid.
Waarom is gelukkig werken belangrijk? Wat zijn de belangrijkste principes van (werk)gelukWat levert werkgeluk (kwalitatief en kwantitatief) op zowel voor de medewerker als de organisatie.
2Hoe kun je individueel werkgeluk van medewerkers vergroten? (P3F model)Uitleg van en oefening met het P3F-model (Purpose, Flow, Fun & Friendship) en hoe dit kan helpen het individuele werkgeluk van medewerkers te vergroten.
Verdieping op het onderwerp ‘Purpose & Values’ + Start praktijkopdrachtPresentatie over de “Inspirational Power of Purpose & Values” + start en uitleg praktijkopdracht (in groepjes).
3Hoe kun je als organisatie werkgeluk faciliteren? (HEART model – deel 1)Uitleg van en oefening met het HEART model waarin wordt ingegaan op hoe je vanuit de organisatie werkgeluk kunt faciliteren. Onderwerp: Happy Cultuur.
Praktijkvoorbeeld (1)Presentatie door gastspreker van organisatie waar werkgeluk al succesvol in de praktijk wordt gebracht.
4Hoe kun je als organisatie werkgeluk faciliteren? (HEART model – deel 2) + Hoe implementeer je werkgeluk in organisaties?Onderwerpen: Agile Leiderschap + Introductie van de “Roadmap Happiness@Work”, een concreet stappenplan van hoe je werkgeluk in organisaties introduceert, implementeert en borgt.
Praktijkvoorbeeld (2)Presentatie door gastspreker van organisatie waar werkgeluk al succesvol in de praktijk wordt gebracht.
5Hoe kun je als organisatie werkgeluk faciliteren? (HEART model – deel 3)Onderwerp: Redesign de Employee Journey (inclusief meten van werkgeluk) Uitleg en oefening met Employee Experience Journey Mapping aanpak dat als doel heeft processen zodanig te (her)ontwerpen dat het werkgeluk helpt te vergroten + Uitleg en oefening van hoe je werkgeluk meet en wat dit oplevert.
Praktijkvoorbeeld (3)Presentatie door gastspreker van organisatie waar werkgeluk al succesvol in de praktijk wordt gebracht.
6Presentatie praktijkopdrachtenPresentatie van de praktijkopdrachten.
Happy Change management + afsluiting opleidingHoe breng je succesvol verandering teweeg met als doel een gelukkige(re) organisatie te worden + Samenvatting en afronding van de opleiding.

Na de opleiding weet je hoe medewerkers zelf hun eigen werkgeluk kunnen vergroten, hoe je dit als organisatie kunt faciliteren, wat gelukkig leidinggeven inhoudt en hoe je dit toepast, en hoe je succesvol veranderingen teweegbrengt om een gelukkige(r) organisatie te worden.

Fontys Hogeschool HRM en Psychologie biedt in samenwerking met de Erasmus Universiteit en het Happiness Bureau de zesdaagse opleiding Werkgelukdeskundige aan.

Fontys Hogeschool HRM en Psychologie

Fontys Hogeschool HRM en Psychologie heeft een prikkelende visie op de arbeidsmarkt. Mensen maken zich meer en meer druk om zaken die hen als mens raken. Het zal steeds minder gaan om louter materiële zaken. Deze maatschappelijke ontwikkeling zal naar verwachting ook de arbeidsmarkt veranderen. Individueel talent ontdekken en ruimte geven wordt belangrijker dan uniforme competenties ontwikkelen. De beweging van welvaart naar welzijn is 'De economie van het Geluk'. Lees meer op fontys.nl/hrmenpsychologie.

Samenwerking EHERO en HappinessBureau

De opleiding tot Werkgelukdeskundige wordt aangeboden in samenwerking met de Erasmus Universiteit (Erasmus Happiness Economics Research Organization, EHERO) en het HappinessBureau. Het doel van EHERO is om bij te dragen aan een groter geluk voor een groter aantal mensen. Geluk wordt daarbij opgevat als levensvoldoening en kwaliteit van leven. Het HappinessBureau zet zich in om organisaties (nog) succesvoller te maken door het geluk van werknemers te vergroten. Dit doen zij in zowel binnen als buitenland door middel van advies, training en onderzoek, maar ook door het publiceren van artikelen en boeken, het geven van presentaties en het organiseren van events en workshops over gelukkig werken.

Deze opleiding start ook op verschillende momenten bij Saxion (Deventer) en Hogeschool Leiden.


Lesdata jan t/m april 2021
dag 1: donderdag 28 januari 2021
dag 2: donderdag 11 februari 2021
dag 3: donderdag 4 maart 2021
dag 4: donderdag 18 maart 2021
dag 5: donderdag 1 april 2021
dag 6: donderdag 15 april 2021

Lesdata sept t/m dec 2021
dag 1: donderdag 30 september 2021
dag 2: donderdag 14 oktober 2021
dag 3: donderdag 4 november 2021
dag 4: donderdag 18 november 2021
dag 5: donderdag 2 december 2021
dag 6: donderdag 16 december 2021

Vanaf 13:00 uur inloop. Om 20:30 uur stopt het inhoudelijk programma. Voor wie wil is er t/m 21:00 uur gelegenheid om na te praten.

Interesse in ons aanbod
Indien je graag op de hoogte gehouden wil worden over het zakelijk aanbod van Fontys Hogeschool HRM en Psychologie laat dan via onderstaand formulier je gegevens achter.

Cursusniveau
HBO
Kosten
€ 3495,– (BTW Vrijgesteld)
Lesplaats(en)
Eindhoven
Lesdagen en -tijd
Donderdag 13.30-20.30 uur
Certificering
Na afloop ontvang je een certificaat
Studieduur
Vier maanden (zes studiedagen)