Studieprogramma

De opleiding Werkgelukdeskundige bestaat uit zes studiedagen, die om de twee tot vier weken plaatsvinden (op donderdag van 13.30 - 21.30 uur).
De volgende onderwerpen komen tijdens de studiedagen aan bod.

Dag Onderdeel Beschrijving
1Wat is geluk en wat is werkgeluk?Definitie en achtergronden van geluk en werkgeluk. Wat is het verschil met medewerkerstevredenheid en betrokkenheid.
Waarom is gelukkig werken belangrijk? Wat zijn de belangrijkste principes van (werk)gelukWat levert werkgeluk (kwalitatief en kwantitatief) op zowel voor de medewerker als de organisatie.
2Hoe kun je individueel werkgeluk van medewerkers vergroten? (P3F model)Uitleg van en oefening met het P3F-model (Purpose, Flow, Fun & Friendship) en hoe dit kan helpen het individuele werkgeluk van medewerkers te vergroten.
Verdieping op het onderwerp ‘Purpose & Values’ + Start praktijkopdrachtPresentatie over de “Inspirational Power of Purpose & Values” + start en uitleg praktijkopdracht (in groepjes).
3Hoe kun je als organisatie werkgeluk faciliteren? (HEART model – deel 1)Uitleg van en oefening met het HEART model waarin wordt ingegaan op hoe je vanuit de organisatie werkgeluk kunt faciliteren. Onderwerp: Happy Cultuur.
Praktijkvoorbeeld (1)Presentatie door gastspreker van organisatie waar werkgeluk al succesvol in de praktijk wordt gebracht.
4Hoe kun je als organisatie werkgeluk faciliteren? (HEART model – deel 2) + Hoe implementeer je werkgeluk in organisaties?Onderwerpen: Agile Leiderschap + Introductie van de “Roadmap Happiness@Work”, een concreet stappenplan van hoe je werkgeluk in organisaties introduceert, implementeert en borgt.
Praktijkvoorbeeld (2)Presentatie door gastspreker van organisatie waar werkgeluk al succesvol in de praktijk wordt gebracht.
5Hoe kun je als organisatie werkgeluk faciliteren? (HEART model – deel 3)Onderwerp: Redesign de Employee Journey (inclusief meten van werkgeluk) Uitleg en oefening met Employee Experience Journey Mapping aanpak dat als doel heeft processen zodanig te (her)ontwerpen dat het werkgeluk helpt te vergroten + Uitleg en oefening van hoe je werkgeluk meet en wat dit oplevert.
Praktijkvoorbeeld (3)Presentatie door gastspreker van organisatie waar werkgeluk al succesvol in de praktijk wordt gebracht.
6Presentatie praktijkopdrachtenPresentatie van de praktijkopdrachten.
Happy Change management + afsluiting opleidingHoe breng je succesvol verandering teweeg met als doel een gelukkige(re) organisatie te worden + Samenvatting en afronding van de opleiding.

Na de opleiding weet je hoe medewerkers zelf hun eigen werkgeluk kunnen vergroten, hoe je dit als organisatie kunt faciliteren, wat gelukkig leidinggeven inhoudt en hoe je dit toepast, en hoe je succesvol veranderingen teweegbrengt om een gelukkige(r) organisatie te worden.