Aanmelden

Aanmelden doe je bij Studielink. Vergeet daarnaast niet het intakeformulier in te vullen, deze vind je bij Toelatingseisen. Voor de masteropleiding Pedagogiek (Educational Theory) gebruik je onderstaande gegevens:

Naam instelling Fontys Hogescholen
Plaats Tilburg
Naam opleiding M Pedagogiek

Hoe meld je je aan:

Heb je een Nederlands adres? Doorloop dan onderstaande stappen om je aan te melden bij Studielink voor een opleiding van Fontys Hogescholen.

Je meldt je - uiterlijk 1 september - aan via Studielink.
Raadpleeg regelmatig je berichten in je Studielink - dashboard.

Als je je hebt aangemeld, betekent dit nog niet dat je al bent ingeschreven. Je bent pas inschreven zodra je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan.

2. Regel de intakeprocedure

Bij de Masteropleiding Pedagogiek kennen we een intakeprocedure. Deze bestaat uit een formulier en een gesprek. Meer informatie vind je hier.

3. Regel je machtiging voor betalen collegegeld

Je regelt de machtiging voor de betaling van je collegegeld. Een machtiging afgeven kan vanaf half mei in je Studielink-dashboard, je ontvangt hierover een e-mail.
De eerste incasso vindt plaats op of rond 25 september.  

Meer informatie over je collegegeld vind je hier.