Carriéreperspectief

De masteropleiding pedagogiek leidt op tot:

 • Kwaliteitsverbetering van je professioneel handelen.
 • Verwerven van de volgende nieuwe rollen:

  • Je creëert draagvlak voor noodzakelijke vernieuwingen
  • Je coacht collega's bij het doorvoeren van vernieuwingen
  • Je adviseert het management
  • Je ontwikkelt en bent innovator
  • Je bent projectbegeleider

Aan het einde van onze masteropleiding heb je ruime professionele kennis, houding en vaardigheden waarmee je bovenstaande rollen kunt vervullen. Jouw focus ligt op pedagogisch handelen, maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingsprocessen. Je werkt vanuit verschillende –op de praktijk gebaseerde- theoretische invalshoeken en kan praktijkgericht onderzoek inzetten voor innovatie en organisatieontwikkeling. De professional Master pedagoog is een praktijkmens die nadenkt en leert van fouten en is daarmee een 'reflective professional'.

Registratie Kwaliteitsregister Jeugdzorg

De opleiding Master Pedagogiek is geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Jeugdprofessionals die de Master Pedagogiek hebben gevolgd of volgen en geregistreerd staan bij een van de beroepsregisters ontvangen bij afstuderen registerpunten. Geregistreerde jeugdprofessionals krijgen na afronding van de Master Pedagogiek (ID SKJ200434) 2520 registerpunten.

Mogelijke functies

Bij ons afgestudeerden masterpedagogen vervullen bijvoorbeeld de volgende functies:

 • Projectleider onderwijsvernieuwing in basis- of voortgezet onderwijs of in het beroepsonderwijs
 • Ontwikkelaar van professionaliseringstrajecten en coach voor professionals
 • Projectleider van een Brede school met zorgprofiel
 • Zorgcoördinator
 • Senior begeleider/ hulpverlener in de jeugdzorg
 • Coördinator van een samenwerkingsverband waarin je de samenwerking van onderwijs met zorgpartners in de regio opzet en coördineert
 • Beleidsmedewerker Jeugd (Onderwijs, Jeugdzorg, Welzijn) bij stadsdelen, gemeenten, provincies en de rijksoverheid
Sfeerafbeelding Fontys