Inhoud opleiding

Inhoud

De opleiding bestaat uit acht leereenheden:
-Praktijkgericht onderzoek - maatschappelijke ontwikkelingen en denkkaders voor masterpedagogen - de masterpedagoog als inter pares op het gebied van gedragsbeïnvloeding binnen de zorg en leerprocessen binnen het onderwijs - leerprocesbegeleiding - innovatie en organisatie - begeleiding en professionalisering van collega's - de masterpedagoog als adviseur en regisseur binnen de zorg en het onderwijs - het afstudeerproject over een verandering of innovatie van de eigen beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek.

  Je leert:

  • vanuit een helicopterview maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen te signaleren die relevant zijn voor jouw werkveld. Vervolgens kun je deze beoordelen op kwaliteit en relevantie en daarover kritische vragen stellen, een visie vormen en uitdragen.
  • vanuit het mesoniveau (organisatie) van de pedagogische beroepspraktijk problemen en behoeften te signaleren en te onderzoeken.
  • ontwikkelingen en kennis vanuit meervoudige perspectieven te analyseren, combineren en toepasbaar te maken voor jouw praktijk. Dit doe je bijvoorbeeld door het ontwerpen van praktijkgerichte methodieken of handelingswijzen.
  • kennis, vaardigheden en onderzoekende en professionele houdingen eigen te maken en om te zetten in professioneel gedrag. Je leert hierop ook te reflecteren om de uitdagingen binnen het pedagogisch werkveld aan te kunnen gaan op masterniveau.
  • hoe je jezelf steeds weer kunt professionaliseren.
  • ontwikkelingen en kennis te vertalen naar verandering en/of innovatie van de pedagogische beroepspraktijk.
  • hoe je veranderingen initieert, uitvoert, implementeert, begeleidt en evalueert binnen de eigen beroepspraktijk.
  • collega’s, management en organisatie te inspireren voor veranderingen en innovatie.
  • collega’s te begeleiden en te professionaliseren.

  De opleiding Master Pedagogiek is geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Jeugdprofessionals die de Master Pedagogiek (ID SKJ200434) hebben gevolgd én geregistreerd staan bij een van de beroepsregisters ontvangen bij afstuderen 2520 registerpunten.

  Sfeerafbeelding Fontys
  • Begeleiding en tijdsinvestering

   Als je een masteropleiding volgt, dan doe je dat vaak naast je baan. Dat vraagt behoorlijk wat energie en tijd. Het is belangrijk je dat goed te realiseren en na te gaan of de masteropleiding in je leven past.

   Hoeveel uren per week ben je gemiddeld met je studie bezig?

   • 6 uren les
   • 18 uren zelfstudie en onderzoek

   Tijdsinvestering
   Eén vaste lesdag in de week op donderdag tussen 14.15 uur - 21.00 uur. Daarnaast nog zo’n 18 uren zelfstudie en onderzoek.

   Begeleiding

   Door ervaren en gepromoveerde docenten word je intensief begeleid en ondersteund om jouw ambities waar te maken en te groeien naar een reflectieve masterpedagoog. Op meerdere momenten tijdens je studie vinden er studievoortgangsgesprekken plaats. Samen met jou en je medestudenten vormen we een hechte en uitdagende leergemeenschap waarin we visies delen, leren van elkaars inzichten en samen tot nieuwe ideeën komen.

   Sfeerafbeelding Fontys
  • Afstuderen

   In het tweede jaar van je masteropleiding Pedagogiek start je met je afstudeerproject. Dit project bestaat uit het opzetten, uitvoeren en implementeren van een verandering/ innovatie van de eigen beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek. De meeste studenten voeren de opdracht uit bij hun eigen werkgever.

   Nadat je alle leereenheden hebt afgerond volgt een eindassessment. Daarbij gebruiken we het eindniveau van je mastercompetenties om vast te stellen of je voldoet aan de kwalificaties om af te studeren.

   Sfeerafbeelding Fontys
  • Hoe krijg je les
   Onze deeltijd masteropleiding duurt twee jaar. De lesuren, oftewel contacturen met docenten, vinden plaats op donderdag tussen 14.15-21.00 uur in Tilburg.
   Tijdens de opleiding werk je aan acht leereenheden. Het onderwijs bestaat uit een mix van informatieoverdracht door docenten, het delen van inhoudelijke expertise tussen studenten onderling, begeleiding door de docent bij de opdracht en professionalisering van de student. Tijdens een onderwijsdag krijg je kennis aangereikt, daarnaast wordt klassikaal, in subgroepen of individueel gewerkt aan opdrachten. Onderwijsmateriaal wordt aangeboden via een digitale leeromgeving.
   Sfeerafbeelding Fontys
  • Rendement en studieuitval

   Elk studiejaar starten tussen de 20 en 30 nieuwe studenten in het eerste jaar. Hiervan stroomt gemiddeld zo'n 75% door naar het tweede jaar en studeert uiteindelijk af. 80% van hen doet dit binnen twee jaar.

   Sfeerafbeelding Fontys
  • Typerend voor deze opleiding
   Binnen onze generieke masteropleiding leiden we je in twee jaar op tot ‘reflectieve professional’. We vergroten je expertise op het gebied van: pedagogische onderzoeksvaardigheden en je innovatieve en beleidsmatige vaardigheden. Daarnaast leren wij je specifieke kennis en vaardigheden te (blijven) verwerven in overeenstemming met de veranderde eisen van de beroepenvelden. Wij bieden een samenhangend curriculum. Naast samenhang is er ook een duidelijke opbouw in moeilijkheidsgraad.

   Wij vormen een hechte en uitdagende leergemeenschap waarin we visies delen, leren van elkaars inzichten en samen tot nieuwe ideeën komen. De sfeer is professioneel, open en prettig, net als het contact tussen studenten en docenten. Daarnaast hebben we ook nauwe contacten met veel onderwijs- en zorginstellingen in de regio. Zo kunnen wij ons onderwijs continu afstemmen op de wensen die er leven binnen het vakgebied.
   Sfeerafbeelding Fontys