Kennismaken met de Master Pedagogiek

Maak zelf kennis met de Master Pedagogiek!

We helpen jou graag bij je (studie)keuze.
Je kunt ons bellen of mailen met al je vragen. Of vraag een persoonlijk (telefonisch) gesprek aan.
Bekijk ook de voorlichtingsfilmpjes om een beter beeld te krijgen van de opleiding.
Wat je ook kiest: laat het ons weten als iets nog niet duidelijk is!

Online voorlichtingsweek 23 tm 26 november 2020

Tijdens een online voorlichting ontvang je informatie over de inhoud en (keuze) mogelijkheden van de opleiding. Er is ook volop ruimte om je vragen te stellen via de chat. Dit helpt je om een beeld te krijgen van de opleiding. Hieronder vind je de data en tijden en kun je je aanmelden.

  • Online voorlichting Pedagogiek (Master)

Algemeen contact met de opleiding

0885077066
masterpedagogiek@fontys.nl
Professor Goossenslaan 1-01, Tilburg

Voorlichtingspresentatie master Pedagogiek

bekijk het filmpje

Bespreek jouw persoonlijke situatie

Wil je jouw persoonlijke situatie met ons bespreken? Wij staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden.

Stel je vraag

Meer weten

Op deze pagina lees je alles over de opleiding Master Pedagogiek, zoals de opbouw van de opleiding en de onderwijsvorm.

lees alles over de opleidingDe Onderzoeksprijs was de bekroning op het werk.’

Oud-student Master Pedagogiek Janske vertelt

Veelgestelde vragen

Om de deeltijdopleiding master Pedagogiek te kunnen volgen dient de student enige werkervaring te hebben (zie artikel 2). Dit betreft werkervaring in een pedagogische, educatieve of sociale setting (zowel betaalde als onbetaalde werkzaamheden zijn hierbij geldig). Daarnaast dient de masterstudent gedurende de masteropleiding werkzaam te zijn ineen pedagogische, educatieve of sociale werkveld setting. (zie artikel 2).

In deze setting wordt het volgende geëist:

  • er moet sprake kunnen zijn van het uitvoeren van opdrachten op masterniveau op de eigen werk(ervarings)plek
  • er moet sprake kunnen zijn van samenwerken met collega’s en management
  • er moet sprake kunnen zijn van praktijkvraagstukken van pedagogische aard
  • er moet begeleiding en beoordeling mogelijk zijn door een professional met tenminste een post-HBO, master of academisch getuigschrift
Binnen de master pedagogiek werken wij met projectopdrachten die vertrekken vanuit pedagogische /educatieve praktijkvraagstukken en waarbij ruimte is voor elke vorm van verdieping en verbreding. De opleiding heeft een geïntegreerd curriculum met 8 leereenheden, die aan elkaar gekoppeld zijn. Om deze reden werken we niet met vrijstellingen. Het onderwijsprogramma is zo ingericht dat er ruimte is voor elke ontwikkeling.
Het is een vereiste om een werkplek of werkervaringsplek te hebben waar je de opdrachten van de master kunt gaan uitvoeren. Dit geldt al voor het eerste jaar. Dit hoeft niet perse een betaalde baan te zijn. Wanneer je met een pedagogische of educatieve organisatie- instelling afspraken kunt maken om projecten uit te mogen voeren, kan dit ook. Dit geeft je wat ruimte om toch te studeren en verder naar een baan te zoeken.
Als vooropleiding vragen wij een hbo-opleiding in het pedagogische / sociaal-agogisch of educatief domein. Dit met name vanwege de pedagogische basiskennis waarop we voortbouwen in de master. Het kan zijn dat je op een andere wijze pedagogische kennis hebt opgegaan, waardoor het toch mogelijk is om deel te nemen aan onze master. Wanneer je graag wilt deelnemen aan de master, raden we je aan om deel te nemen aan onze intakeprocedure. Hierin besteden we vooral aandacht aan de match tussen jouw achtergrond en professionaliseringswensen. Hieruit volgt een advies over de haalbaarheid van de opleiding. Dit advies kan ook bestudering van pedagogische basisliteratuur zijn ter voorbereiding op de start van de master.
Naast de lesdag moet je rekening houden met zo’n 15 tot 20 uur zelfstudie. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om het lezen van literatuur, werken aan de opdrachten in je organisatie, een product ontwikkelen etc.
De intakeprocedure vormt een verplicht onderdeel van onze toelating. Het doel hiervan is zicht krijgen op jouw ontwikkelingswensen, de mogelijkheden voor projecten vanuit onze master binnen je werk en diepgaand informeren over onze master. Hieruit volgt een advies over de haalbaarheid van de opleiding.
De master kent geen lossen vakken, maar gekoppelde leereenheden, waar binnen elke leereenheid een projectopdracht centraal staat, welke je uitvoert in het eigen werkveld/ eigen organisatie. De leereenheden hebben thema’s als praktijkgericht onderzoek, het ontwerpen van oplossingen, coachen en begeleiden van collega’s, pedagogische innovatie en veranderkunde.
Ja, ons hbo-masterdiploma is in Nederland een erkend getuigschrift. Daarnaast wordt dit diploma ook in België erkend.
De master pedagogiek richt zich op het initiëren en opzetten van pedagogische innovatie en vernieuwingstrajecten binnen pedagogische of educatieve organisaties. Je leert om met management en medewerkers deze vernieuwingen te onderzoeken en door te voeren, collega's te coachen in hun professioneel handelen en veranderingen op pedagogisch gebied in de organisatie door te voeren. Hierbij wordt je vanuit de opleiding ondersteund met wetenschappelijke literatuur, vanuit actuele ontwikkelingen in het werkveld en veranderkunde en een team bevlogen docenten.