Inhoud opleiding

Inhoud

De deeltijdopleiding Pedagogiek wordt gegeven in modules. Door de combinatie van online en offline studeren, kun je heel goed je eigen tijd indelen. Gemiddeld kom je 1x per drie weken naar Fontys Hogeschool Pedagogiek voor toelichting en verdieping van de lesstof, trainingen en uitwisseling van ervaringen met je studiegenoten. Natuurlijk krijg je dan ook persoonlijke coaching van onze docent(en). De lesdag is (in principe) op donderdagmiddag en/of –avond.
Het uitgangspunt van het onderwijs is het leren op de werkplek. Je kunt hierbij je eigen ervaringen inbrengen waardoor je de opgedane kennis, houding en vaardigheden kunt toepassen in je eigen praktijk.

Per jaar kun je twee modules volgen; na het behalen van acht modules, ontvang je jouw diploma. Bij het afronden van de complete bacheloropleiding Pedagogiek kun je je registreren in het kwaliteitsregister Jeugd. Binnen de jeugdzorg/jeughulp is deze SKJ-registratie voor veel functies verplicht.

Sfeerafbeelding Fontys

 • Opbouw

  Onze deeltijdopleiding is opgebouwd uit modules. Je start met twee propedeusemodules. Vervolgens volg je ieder studiejaar twee modules naar keuze. Voor iedere afzonderlijke module ontvang je een certificaat. Als je je hbo-opleiding Pedagogiek wilt behalen, dan volg je in totaal acht modules (waaronder de twee propedeusemodules). Met het behalen van dit diploma kun je je bij het SKJ registreren.

  Tijdsinvestering

  We bieden diverse modules aan. Per studejaar kun je twee modules volgen. Iedere module loopt van september tot juli. De lesdag is in principe op donderdagmiddag en/of –avond.

  Hoeveel uren per week ben je gemiddeld met een module bezig?

  • 10 uur zelfstudie
  • 8 uur werkplekleren
  • 2 uur contacturen bij Fontys


  Tijdsinvestering
  Gemiddeld ben je per module ongeveer 10 uur per week bezig met zelfstandig online studeren. Daarnaast besteed je tijd aan werkplekleren (werkervaring) en de contacturen met je docent.

  Praktische informatie

  Je start de opleiding door het volgen van twee propedeusemodules. Daarna volg je per studiejaar twee modules van 30 ECTS.

  In principe kom je 1x per drie weken naar Fontys. Afhankelijk van de combinatie van modules die je kiest kan dit ook twee van de drie weken zijn. De bijeenkomsten vinden in principe plaats op donderdagmiddag en -avond.

  Kwaliteitsregister Jeugd

  Bij het afronden van de complete bacheloropleiding Pedagogiek kun je je registreren in het kwaliteitsregister Jeugd. Binnen de jeugdzorg/jeughulp is deze SKJ-registratie voor veel functies verplicht.

  Per 1 juli 2017 is het beroep van hbo-pedagoog ook toegevoegd aan de CONO/ DBC beroepentabel.

  Sfeerafbeelding Fontys
 • De modules

  Je start de deeltijdopleiding met de twee propedeusemodules waarin je kennis, houding en vaardigheden leert. Daarna volg je diverse keuzemodules; hieronder vind je alle modules waaruit je kunt kiezen. De modules kun je zowel in Tilburg als in Sittard volgen.

  Propedeusemodule 'Pedagogische ondersteuning'

  In deze module ga je je eerst binnen je eigen werkplek verdiepen in vragen en behoeften van ouders/opvoeders op het gebied van opvoeding. Daarna ga je specifieker kijken naar en verdiepen in de individuele ondersteuning die een kind/jongere (bijvoorbeeld een kind dat opvallend gedrag in de klas of groep laat zien) binnen je eigen werkplek nodig heeft.

  Propedeusemodule 'Professioneel pedagogisch handelen'

  In deze module maak je zelf contact met een kind/jongere en gaat hiermee een pedagogische relatie aan. Je brengt je eigen pedagogische handelen in kaart, onderzoekt de kwaliteit van de pedagogische relatie, en je verantwoordt je eigen pedagogische handelen. Stap voor stap boek je vooruitgang in de wijze waarop je een pedagogische relatie onderhoudt.

  Keuzemodule 'Preventie'

  In deze module ga je aan de slag met het ontwikkelen van een preventieprogramma. Je voert dit uit, stelt bij en evalueert. Dit preventieprogramma dient van toegevoegde waarde te zijn voor je werk- en/of praktijkplek. Competenties die aan bod zullen komen zijn o.a. oriënteren op opvoedingssituaties, signaleren en analyseren van opvoedingsvragen, vormgeven aan een pedagogisch klimaat, informeren en verzorgen van voorlichting/scholing.

  Keuzemodule 'Jeugdhulp'

  Je onderzoekt een complex pedagogische vraag samen met de betrokkenen, met als doel het creëren van een positieve opvoedsituatie. Op grond daarvan wordt een plan van aanpak gemaakt.

  Keuzemodule 'Mind the gap: talent, proces, traject'

  Je onderzoekt als “projectleider” in samenwerking met relevante betrokkenen  een pedagogisch/beleidsmatig vraagstuk (van project tot nazorg) en voert dit uit. Je werkt multidisciplinair vanuit organistaorisch perspectief en gericht op (eigen) talentontwikkeling.

  Keuzemodule 'Visies, waarden en idealen'

  Je ontwikkelt op basis van bestaande markante pedagogische visies en theorieën je eigen pedagogische visie. Je bent in staat bij te dragen aan pedagogische visieontwikkeling in een teamen en op basis van visie (verbeter)voorstellen te  doen voor pedagogisch beleid.

  Keuzemodule 'Pedagogisch handelen en diversiteit'

  In deze module staat het bevorderen van sociale inclusie van kinderen en jongeren centraal. We nodigen je uit om onderzoek te doen naar jezelf, de ander(en), jullie relatie en naar de context waarbinnen jullie samenleven. Aan de hand van je ervaringen, reflectie, theoretische concepten en visievorming kom jij tot pedagogisch handelen, waardoor alle kinderen met wie jij werkt steeds meer de ruimte voelen te laten zien wie (hoe) zij willen zijn.

  Keuzemodule 'De speelse professional'

  Spel is de taal van kinderen en daarnaast essentieel voor het welzijn van de mens. Spel beter begrijpen en in kunnen zetten is een ontzettend waardevolle aanvulling voor iedereen die met kinderen werkt. Als student ga je op organisatorisch, pedagogisch en persoonlijk vlak aan de slag met spel en speelse vormen.

  Keuzemodule 'Orthopedagogisch handelen'

  In de keuzemodule Orthopedagogisch Handelen wordt een variatie aan stoornissen behandeld en een kritische vertaalslag gemaakt naar de handelingsgerichte praktijk, afgestemd op de complex pedagogische vraag van het kind/de jongere en de ondersteuningsbehoefte van de ouders/opvoeders.

  Keuzemodule 'Jeugd anno nu'

  Huidige trends en ontwikkelingen met betrekking tot jeugd en jeugdbeleid staan in deze module centraal. Je gaat aan de slag met een voor jouw werksetting relevant thema. Daarbij kun je denken aan thema’s als prestatiedruk onder jeugdigen, risicovol gedrag, jeugd en vrije tijd, de pedagogische civil society. In de module wordt tevens expliciet aandacht besteed aan actuele methoden van (participatief) jeugdonderzoek.

  Afstudeermodule 'De onderzoekende professional'

  Werkplekleren, projectmatig werken en (het benutten en uitvoeren van) onderzoek komen in deze module samen. Je draagt als onderzoekende professional bij aan beroepsinnovaties en kennisontwikkeling. Je werkt projectmatig en zet onderzoekend vermogen als middel in ter verbetering van de beroepspraktijk. Werkveld/plek en stakeholders worden daarbij als partners betrokken. 

   Sfeerafbeelding Fontys
  • Struikelvakken
   Een pedagoog heeft geen tastbare hulpmiddelen om zijn werk uit te oefenen. Juist door goed observeren, luisteren en doorvragen leer jij een situatie te doorgronden. Hierdoor ben je als het ware ‘je eigen instrument’. Het is belangrijk dat je flexibel bent en accuraat kunt handelen. Tijdens je werk/stage kun je tegen moeilijke situaties aanlopen, dit kan wel eens confronterend zijn. Maar door deze situaties met je docent/slb'er te bespreken, leer je jezelf (nog) beter kennen en leer je hoe te handelen in bepaalde situaties. Dit is noodzakelijk om een goede hbo-pedagoog te worden.
   Sfeerafbeelding Fontys
  • Werkplek en afstuderen

   Werkplek

   Je bent tenminste 8 uur per week werkzaam in het pedagogisch werkveld. Dit mag zowel vrijwilligerswerk als een betaalde baan zijn. Overigens hoeft dit niet perse een hbo-functie te zijn (minimaal mbo-4 niveau).

   Omdat we het belangrijk vinden dat er goed contact is tussen de, wat wij ook wel noemen werkplek, en Fontys, is er een contract opgesteld voor de werkplek.
   Van belang is dat de werkplek eerst door ons wordt goedgekeurd (werkplekscan). De eisen die we stellen aan de werkplek zijn afhankelijk van de module die je kiest.

   Het contract maak je bij start van je opleiding in orde. Zo weten zowel Fontys, als de begeleider van de werkplek en jij als student wat er van je verwacht wordt. Wel zo prettig.

   Afstuderen

   Voor het afstuderen geldt dat je een werkplek nodig hebt op hbo-niveau.

   Sfeerafbeelding Fontys
  • Extra curriculaire training

   Als je deze opleiding volgt, bieden we je (gratis) de training vlaggensysteem aan (bovenop het curriculum). Deze training is niet verplicht, maar wel nuttig voor je professionele ontwikkeling. De training valt buiten de uren van de module en je ontvangt hiervoor geen EC's, dus het vraagt een extra tijdinvestering en je inzet.

    Sfeerafbeelding Fontys

   • Hoe krijg je les?

    De opleiding kenmerkt zich door Blended Learning. Dit houdt in dat het leren plaatsvindt in verschillende leercontexten, namelijk thuis (online), bij Fontys en bij je werk(ervarings)plek.

    Online bieden we lesmateriaal aan in de vorm van weblectures, TEDtalks, artikelen etc. Bij Fontys krijg je verdieping en verbreding op het online eigen gemaakte materiaal, en daarnaast ook bijvoorbeeld trainingen en SLB (studieloopbaanbegeleiding). Deze kennis pas je toe in je opdracht bij jouw werk(ervarings)plek.

    Sfeerafbeelding Fontys
   • Studiebegeleiding

    Het combineren van studie, werk en je thuissituatie kan een uitdaging zijn. Onze studiebegeleiders ondersteunen je daarom bij problemen, vragen, keuzes of andere zaken die je tegenkomt. Doordat de opleiding zowel online als offline plaatsvindt, bieden we jou ook op beide manieren ondersteuning. Voor begeleiding kun je o.a. terecht bij:

    • Docenten
    • Studieadviseur
    • Studieloopbaancentrum

     Docenten

     Heb je inhoudelijke vragen over opdrachten of zijn er andere zaken waar je tegenaan loopt? Alle docenten zijn expert op hun eigen gebied en je kunt altijd bij ze terecht voor vragen. Ongeveer 85% van onze docenten heeft een mastergraad.

     Studieadviseur

     Bij de studieadviseur kun je terecht wanneer je twijfelt over je studiekeuze of als je door persoonlijke omstandigheden studievertraging oploopt. Vragen over bijvoorbeeld stoppen met je opleiding of eventueel switchen kun je ook met de studieadviseur bespreken.

     Studieloopbaancentrum

     Als er meer specialistische hulp nodig is, dan kan je doorgestuurd worden naar een studentendecaan, studentenpsycholoog of studie- en beroepskeuzebegeleider. Meer info vind je bij het studentenloopbaancentrum.

     Sfeerafbeelding Fontys
    • Typerend voor deze opleiding

     In het curriculum is veel ruimte voor het volgen van jouw eigen leerroute. Natuurlijk bieden we jou hierbij veel begeleiding/coaching aan, zowel via de online leeromgeving als face-to-face op de leslocatie.

     Doordat wij o.a. bij het vaststellen van ons onderwijsprogramma veel samenwerken met het werkveld, sluit onze opleiding goed aan bij de eisen en wensen van een toekomstige werkgever. Met je Fontys Hogeschool Pedagogiek diploma ben je voor hen een uitstekende aanwinst.

     Sfeerafbeelding Fontys