Over de opleiding

Sfeerafbeelding Fontys

Met de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) verwerf je een startbekwaamheid voor het beroep van docent in het middelbaar beroepsonderwijs of de volwasseneneducatie. Tijdens deze praktijkgerichte opleiding volg je bijeenkomsten waarin samen leren en zelfstandig leren elkaar afwisselen. Je krijgt veel tijd om didactische vaardigheden te oefenen en te reflecteren op je eigen handelen. In de bijeenkomsten kun jij je dagelijkse ervaringen delen met andere docenten. De feedback en de leerervaringen kun je daarna weer toepassen in je lessen. De opleiding volgt in feite jouw ontwikkelingsproces als docent.

Verder studeren?

Het PDG getuigschrift geeft recht op vrijstelling in de tweedegraads lerarenopleiding. Ook de masteropleidingen van Fontys Hogescholen zijn bekend met het PDG getuigschrift.