PDG in maatwerkconstructie

Je komt in aanmerking voor een maatwerkconstructie wanneer je een ervaren mbo-docent bent met aantoonbare pedagogisch didactische scholing op hbo-niveau. De kandidaat werkt voor 0,5 fte én minimaal voor 1 jaar als docent in het mbo. Haar/zijn bekwaamheden beschrijft de kandidaat in een portfolio volgens een vastgesteld format; deze bekwaamheden worden beoordeeld in een intakegesprek. Na dit intakeassessment werkt men zelfstandig aan de nog ontbrekende bekwaamheden. Klik hier voor de procedure/maatwerkprijzen.

De toelatingseisen die gelden voor het reguliere traject, moeten worden aangevuld met pedagogisch didactische scholing (afgesloten met diploma of certificaat) én een aanbevelingsbrief van de teamleider.

Criteria voor het indienen van een verzoek voor een maatwerkconstructie:

  • Minimaal hbo-niveau (bachelor getuigschrift of via assessment)
  • Geschiktheidsverklaring (verantwoording bevoegd gezag)
  • Aantoonbare pedagogisch-didactische kennis*
  • Tenminste 1 jaar voor 0,5 fte ervaring als docent in het mbo
  • Aanbeveling teamleider (= motivatie werkgever)

* b.v.: pabo, bijna afgeronde lerarenopleiding, opleidingskunde

Voor dit traject is een eigen aanmeldingsformulier beschikbaar.