Voor wie is deze opleiding

De opleiding ‘Pedagogisch Didactisch Getuigschrift’ is bedoeld voor vakbekwame beroepsbeoefenaren (zij-instroom) die zich willen kwalificeren voor het beroep van docent in het mbo. Zij die werkzaam zijn of willen gaan werken in het middelbaar beroepsonderwijs, aan een ROC of vakschool. Je hebt bijvoorbeeld een bachelorgetuigschrift op je vakgebied en wilt nu jongeren het vak leren. Deze opleiding leidt tot het getuigschrift ‘Pedagogisch Didactische Scholing WEB’ en voorziet daarmee in het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) voor het mbo-onderwijs. Dit getuigschrift is een noodzakelijke aanstellingsvoorwaarde voor een docentfunctie in het mbo.