Waarom deze opleiding

Binnen het beroepsonderwijs bestaan veel verschillende onderwijsfuncties die nauw met elkaar samenhangen en elkaar aanvullen. De docent vervult hierin een spilfunctie. Docenten die zijn overgestapt van een (overheids)instelling of van het bedrijfsleven naar het middelbaar beroepsonderwijs, brengen veel vakkennis en ervaring mee, maar missen vaak pedagogische en didactische vaardigheden. Juist die vaardigheden verwerf je tijdens deze duale opleiding ‘Pedagogisch Didactisch Getuigschrift’ (PDG) in circa anderhalf jaar.