Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

 • In het kort
 • Wat kun je van ons verwachten
 • Wat verwachten wij van jou
 • Toelatingseisen
 • Vooropleiding
 • EVC
 • Wettelijk kader
 • Voor wie?
 • Verder...
 • Meer informatie
 • Het eerste jaar

In het kort

Binnen het beroepsonderwijs bestaan veel verschillende onderwijsfuncties die nauw met elkaar samenhangen en elkaar aanvullen. De docent vervult hierin een spilfunctie. Docenten die zijn overgestapt vanuit instellingen of vanuit het bedrijfsleven naar het mbo-onderwijs, brengen veel kennis en ervaring mee. Zij missen echter vaak pedagogische en didactische vaardigheden. Met deze opleiding, ‘Pedagogisch Didactisch Getuigschrift’, verwerf je deze pedagogisch didactische vaardigheden en je getuigschrift.

Inhoud

Het opleidingstraject is duaal opgezet en bestaat uit een combinatie van werken (werkdeel) en leren (opleidingsdeel). Je wordt dan ook begeleid door zowel een coach op de werkplek als door een Fontys opleider. Leren en werken zijn goed op elkaar afgestemd. Je leert heel veel in combinatie met je eigen werk in de (onderwijs)praktijk, bijvoorbeeld door:

 • werkplekleren: ervaringen gebruiken die je opdoet in je dagelijkse werk;
 • flankerend leren: jezelf nieuwe kennis eigen maken over hoe mensen leren;
 • producerend leren: het maken van ‘producten’ die je op de werkplek kunt gebruiken;
 • ervaringen uitwisselen met andere cursisten;
 • systematische begeleiding door je coach en Fontys opleider.

In het opleidingstraject stel je je eigen Persoonlijk Opleidingsplan samen. Dat doe je op basis van vastgestelde competenties van de mbo-docent. Gedurende het opleidingstraject werk je aan onderwijsproducten. Je reflecteert op het proces en deze reflecties leg je vast in je portfolio. Dit noemen we producerend leren. Op deze manier werk je aan de ontwikkeling van je competenties.

Wat kun je van ons verwachten

De coach op je leerwerkplek begeleidt je systematisch bij het werken aan producten en reflecties. De begeleider vanuit Fontys reikt inhoudelijke thema’s aan, begeleidt het individuele leren en het groepsleren, neemt assessments af en beoordeelt je portfolio. Het eerste jaar ben je één dag per week vrij geroosterd van je werk. Je hebt dan ofwel een gezamenlijke bijeenkomst, je werkt in je mentorcirkel of individueel aan je beroepsproducten. De opleiders komen ook bij jou op je werkplek langs en zullen samen met jou en je coach de voortgang van het traject monitoren.

Wat verwachten wij van jou

Je bent nieuwsgierig, praktisch en hebt een onderzoekende houding om jezelf als docent continu te willen verbeteren. Je leert graag van en met elkaar en integreert theorie en praktijk.

  Wat kun je van ons verwachten

  De coach op je leerwerkplek begeleidt je systematisch bij het werken aan producten en reflecties. De begeleider vanuit Fontys reikt inhoudelijke thema’s aan, begeleidt het individuele leren en het groepsleren, neemt assessments af en beoordeelt je portfolio. Het eerste jaar ben je één dag per week vrij geroosterd van je werk. Je hebt dan ofwel een gezamenlijke bijeenkomst, je werkt in je mentorcirkel of individueel aan je beroepsproducten. De opleiders komen ook bij jou op je werkplek langs en zullen samen met jou en je coach de voortgang van het traject monitoren.

  Wat verwachten wij van jou

  Je bent nieuwsgierig, praktisch en hebt een onderzoekende houding om jezelf als docent continu te willen verbeteren. Je leert graag van en met elkaar en integreert theorie en praktijk.

  Toelatingseisen

  Je bent toelaatbaar voor de opleiding ‘Pedagogisch Didactisch Getuigschrift’ als:

  • je een aanstelling hebt als docent aan een mbo-instelling of crebo geregistreerde opleiding voor minimaal 0,5 fte óf;
  • je in een andere onderwijsfunctie binnen een mbo-instelling of crebo geregistreerde opleiding werkt en aantoonbaar uitzicht hebt op een aanstelling als docent na succesvol afronden van deze opleiding. Je voert in dit geval al wel voor minimaal 0,5 fte docenttaken uit.

  Ben je niet werkzaam bij een mbo-instelling of crebo geregistreerde opleiding, maar beschik je wel over een bachelor- of masterdiploma? Dan ben je toelaatbaar als stagecursist. Je dient dan voor de gehele duur van de opleiding een stageovereenkomst met een mbo-instelling te hebben, voor minimaal 0,5 fte, waarin je docenttaken uitvoert.

  Vooropleiding

  Je beschikt over een bachelorgetuigschrift op je vakgebied, dan wel over een assessment van een erkend instituut dat aangeeft dat jij over hbo werk- en denkniveau beschikt.

  EVC

  Indien je beschikt over een aanzienlijk aantal Elders Verworven Competenties (EVC’s) op grond van vooropleiding en/of werkervaring, is het mogelijk om de opleiding te volgen in een verkorte individuele maatwerkconstructie. In zo’n maatwerktraject werk je dus aan de ontwikkeling van een beperkt aantal (nog ontbrekende) docentcompetenties.

  Wettelijk kader

  Het wettelijke kader van deze opleiding wordt gevormd door de Wet Educatie en Beroep (WEB), artikel 4.2.5.

  Voor wie?

  Deze duale opleiding ‘Pedagogisch Didactisch Getuigschrift’ is bedoeld voor jou, als je al werkt of gaat werken als docent in het mbo-beroepsonderwijs: aan een ROC of vakschool. De opleiding leidt tot het getuigschrift ‘Pedagogisch-didactische scholing WEB’ en voorziet daarmee in een pedagogisch didactisch getuigschrift (PDG) voor het mbo-onderwijs. Een PDG is een noodzakelijke aanstellingsvoorwaarde voor een docentfunctie in het mbo.

  Verder...

  Omvang: 60 EC
  Aantal deelnemers: 16 - 18
  Studiebelasting: 1680 uur

  Meer informatie

  Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Erik Bienefelt via fec@fontys.nl.

  Het eerste jaar

  In het eerste jaar zijn er een 14-tal gezamenlijke bijeenkomsten.
  Verder werk je aan je eigen leervragen en beroepsproducten en zal er een Performance Assessment op je werkplek plaatsvinden.

  Aan het einde van het eerste jaar is er een zogenaamd doorstroomassessment. Hierin wordt gekeken waar je staat en wat er in de afstudeerfase dient te gebeuren.

  De afstudeerfase duurt een half jaar, waarin je met je afstudeerproject op je werkplek aan de slag gaat. Tevens vinden in deze periode ook 4 maal een intervisie en verdiepingsbijeenkomst plaats. Ook is er de mogelijkheid voor een tweede Performance Assessment.

  Je sluit de opleiding af met een proeve van bekwaamheid.

  Cursuscode
  100042
  Cursusniveau
  HBO
  Lesplaats(en)
  Eindhoven, Breda
  Lesdag(en)
  Eindhoven: dinsdagen (09.00 - 16.00) Breda: donderdagen (09.00 - 16.00)
  Kosten
  € 5750,– (BTW Vrijgesteld)
  Cursus start onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

  Startdata

  Open avond - 06 juni

  Dit event levert veel info op voor jouw studiekeuze