Inhoud opleiding

Inhoud

Tijdens de opleiding vergroot je je kennis op het gebied van pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, management en organisatie, onderwijskunde en vaardigheden gericht op communiceren met kinderen en ouders (bijvoorbeeld gespreks- en luistervaardigheden, spelontwikkeling, observeren en onderzoek).

Uniek aan deze Associate degree is de inhoudelijke samenwerking van de opleidingen Pedagogiek, Pedagogisch Management Kinderopvang en Pabo.

Sfeerafbeelding Fontys

 • Opbouw

  Opbouw

  We leiden je breed op. In het eerste jaar van de opleiding wordt de inhoudelijke basis gelegd. Dit bestaat uit de volgende blokken:

  • Oriëntatie op het brede pedagogisch educatieve werkveld
  • Basisrollen Pedagogisch coach en Kindmentor
  • Uitgebreide professionaliteit

  Hoeveel uren per week ben je met je studie bezig?

  8 uur Zelfstudie
  16 uur Werken in de praktijk
  8 uur Contacturen

  Lesdagen/momenten

  Tilburg: woensdagmiddag en woensdagavond
  Den Bosch: woensdagochtend en woensdagmiddag
  Eindhoven: dinsdagmiddag en dinsdagavond
  Sittard: donderdagochtend en donderdagmiddag

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Specialisaties

  In het tweede jaar van de opleiding kies je je specialisatie. Je kunt kiezen uit Pedagogisch specialist en Educatief specialist.

  Pedagogisch specialist

  Als je kiest voor de specialisatie Pedagogisch specialist, dan leer je om pedagogische stromingen te herkennen en te vertalen -samen met de andere professionals- naar een pedagogische visie en pedagogisch beleid. Je implementeert dit nieuwe beleid en bewaakt de pedagogische kwaliteit. Je draagt bij aan en vervult een voorbeeldrol in het creëren van een veilig pedagogisch klimaat en een goede relatie met ouders en coacht hierin collega’s. Je fungeert als aanspreekpunt voor en communiceert over pedagogische onderwerpen en (begeleidings)-vraagstukken.

   Educatief specialist

  Als je kiest voor de specialisatie Educatief specialist dan leer je om zelfstandig educatieve taken uit te voeren in het brede pedagogisch educatieve werkveld ter versterking van de educatieve functie. Binnen het basisonderwijs voer je zelfstandig ondersteunende taken uit in onderwijs en leerlingbegeleiding onder verantwoordelijkheid van een leraar. Je ondersteunt in de onderwijsvoorbereiding en kunt zelfstandig eenvoudige speel-/ leeractiviteiten ontwerpen, begeleiden en evalueren gericht op individuele kinderen en (kleine) groepen.

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Werkervaringsplek

  Je beschikt over een geschikte werkplek in het pedagogisch educatieve werkveld van tenminste 16 uur (bijv. in de setting van een kindcentrum). Als je beschikt over een geschikte werkplek, dan vindt het werkervaringsleren op die eigen werkplek plaats. Als dat niet het geval is, dan zoek je samen met de opleiding naar een (mogelijk onbetaalde) werkervaringsplek.

  Aanvullende eisen werkervaringsplek

  Aan een geschikte werkervaringsplek worden bepaalde voorwaarden gesteld. Dit is nodig omdat het leren op de werkervaringsplek een belangrijk onderdeel is van de opleiding en je voldoende begeleiding, vrijheid en kansen moet krijgen om je leeruitkomsten te kunnen behalen.

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Hoe krijg je les
  Binnen de opleiding staan jouw behoeftes, mogelijkheden en interesses centraal. Je legt zelf accenten en brengt verdieping aan om de leeruitkomsten te behalen. Hierbij maak je gebruik van goede praktijkvoorbeelden, oefening en feedback, ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksprojecten, medestudenten, collega’s en docenten, aangevuld met verdieping, reflectie en onderbouwing op de opleiding. Als student ben je dus echt eigenaar van je eigen leerproces. Docenten spelen daarbij een cruciale rol als begeleider.
  Sfeerafbeelding Fontys

 • Studiebegeleiding

  Het combineren van studie, werk en je thuissituatie kan een uitdaging zijn. Onze studiebegeleiders ondersteunen je daarom bij problemen, vragen, keuzes of andere zaken die je tegenkomt.

  Aan het begin van je studie krijg je een studiebegeleider toegewezen die jou beide studiejaren begeleidt. Dit is je eerste aanspreekpunt. Jouw ontwikkeling staat centraal. Je studiebegeleider en medestudenten helpen je om zicht te krijgen op jouw competentieontwikkeling. We bekijken samen hoe je het beste kunt werken aan de groei van je ontwikkeling.

  Minstens twee keer per studiejaar heb je een individueel gesprek met de studiebegeleider over jouw studievoortgang. Tijdens dit gesprek komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals jouw welbevinden en de betrokkenheid, jouw ontwikkeling in relatie tot de leeruitkomsten, de toetsresultaten en ervaringen op de opleiding en de werkervaringsplek.

  Naast de individuele gesprekken participeer je in activiteiten die door de studiebegeleider worden geïnitieerd gericht op van en met elkaar leren, zoals intervisie, peer feedback en kennisdeling.

  Sfeerafbeelding Fontys

 • Typerend voor deze opleiding

  Uniek voor deze Associate degree is de inhoudelijke samenwerking van drie opleidingen te weten, Pedagogiek, Pedagogisch Management Kinderopvang en pabo.

  De Associate degree Pedagogisch Educatief Professional richt zich op een brede pedagogisch educatieve context. In deze context staan vier beroepsrollen centraal: de basisrollen pedagogisch coach en kindmentor en de specialisaties pedagogisch specialist en educatief specialist. Deze beroepsrollen worden concreet in functies als senior pedagogisch medewerker, jeugdprofessional, pedagogisch zorgcoördinator, (VVE-)coach en leraarondersteuner.

  Sfeerafbeelding Fontys