Na de opleiding

In de werkvelden van de kinderopvang, onderwijs en zorg wordt er steeds meer en vaker samengewerkt door professionals met verschillende expertises én uit de verschillende werkvelden. Na het afronden van je Associate degree Pedagogisch Educatief Professional kun jij in de samenwerking in dit pedagogisch educatieve werkveld een belangrijke en essentiële rol vervullen.

Als je klaar bent met de opleiding AD PEP kun je:

 • De talentontwikkeling van ieder kind echt centraal zetten en een spilfunctie vervullen in het netwerk rond het kind;
 • De juiste competenties inzetten om de samenwerking tussen de werkvelden tot ontwikkeling te brengen;
 • Een verbinder zijn in de brede en diverse teams die werkzaam zijn in dit pedagogisch educatieve werkveld;
 • De coördinatie en uitvoering van extra zorg aan kinderen die dat nodig hebben op je nemen of zorgen voor de inzet van een professional met de juiste expertise.

Je kunt denken aan de volgende functies:

 • Leraar ondersteuner in het primair onderwijs;
 • Pedagogisch beleidsmedewerker/coach binnen de kinderopvang;
 • Pedagogisch coach binnen de kinderopvang;
 • Combinatiefunctie binnen een integraal kindcentrum (IKC) (bijvoorbeeld als leraarondersteuner en pedagogisch medewerker).

  Omdat de meeste kindcentra volop in ontwikkeling zijn en het personeel op verschillende wijze ingezet kan worden, is het niet mogelijk om een complete lijst te maken van mogelijke functies.

  Ook de functiebenamingen kunnen verschillen in de diverse kindcentra. Bovenstaande functies zijn de functiebenamingen die opgenomen zijn in de CAO primair onderwijs  of CAO kinderopvang.

Sfeerafbeelding Fontys

 • Arbeidsmarktperspectief
  Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan professionals op het snijvlak van mbo- 4- en hbo-niveau in het pedagogisch educatieve domein. De Assoicate degree Pedgagogisch Educatief Professional voorziet in deze behoefte. Onze verwachting is dan ook dat de baankansen na het afronden van deze opleiding goed zijn.
  Sfeerafbeelding Fontys

 • Doorstuderen
  Na het afronden van de Associate degree Pedagogisch Educatief Professional is het ook mogelijk in te stromen in de hbo-bachelors Pedagogiek, Pedagogisch Management Kinderopvang en pabo. Je stroomt halverwege de bachelor in, wat betekent dat je nog 120 studiepunten moet behalen voor het bachelor diploma. Voorwaarde voor instroom in de bachelor zou een specifieke schakelmodule van maximaal 30 studiepunten kunnen zijn.
  Sfeerafbeelding Fontys