Inhoud opleiding

Inhoud

De opleiding duurt 4 jaar en is praktijk- en theoriegericht. Vanaf het eerste studiejaar loop je minimaal 8 uur stage per week, mede daardoor krijg je snel een goed beeld van het beroepenveld. De opleiding kent ook een stevige theoretische basis. Vanuit de vier domeinen Pedagogiek, Educatie, Management en Ondernemerschap wordt het onderwijs vormgegeven. In het 3e jaar volg je een half jaar een minor. Een minor is een keuzeprogramma (verdiepend of verbredend) dat je ruimte biedt om je te profileren. Het 4e jaar staat in het teken van het verrichten van een onderzoek en afstuderen.

 • Opbouw

  De studie is opgebouwd uit periodes van 10 weken. In elke periode staat een thema centraal vanuit één domein of een combinatie van meerdere domeinen. Je onderzoekt dit thema, vanuit de theorie en praktijk, aan de hand van een zogenaamde beroepsopdracht. Aan het einde van iedere periode is er één week/ woensdag ingepland voor toetsing (week 9) en één voor presentaties. In deze weken (of kort daarna) vindt ook beoordeling plaats en krijg je feedback.
  In elke periode volg je lessen en trainingen (bijv. over gespreksvoering en managementvaardigheden). Je neemt deel studieloopbaan-(slb-)activiteiten/gesprekken. Gemiddeld heb je te maken met 8 uur les (één dag per week op de opleiding), 8 tot 16 uur zelfstudie en 8 uur stage per week.

 • Struikelvakken

  Studiesucces voor iedere student, dat is onze motivatie. Om te zorgen dat bepaalde vakken geen struikelvakken voor je worden bieden we je lessen aan waarin de theorie behandeld wordt. Daarnaast bestudeer je zelf de verplichte literatuur en neem je deel aan (vaardigheids-)trainingen. Zo werk je aan het vergroten van je eigen vaardigheid met betrekking tot deze vakken en is de kans op studiesucces groot.

 • Stage en afstuderen

  Al snel na de start van de opleiding maak je via een stage (en/of leren op je werkplek) kennis met de diversiteit binnen kindcentra. Daarnaast werk je tijdens de hele leerroute aan praktijkopdrachten. Meteen vanaf de start van de opleiding loop je 8 uur/ één dag per week stage. In enkele periodes in het 2e en 3e jaar heb je geen onderwijsaanbod op de opleiding maar loop je 2 dagen per week stage. Op deze manier geven we je ook de gelegenheid te bouwen aan je ervaring. Je leert vanuit je pedagogische educatieve kennis de juiste keuzes te maken, in jouw rol als leidinggevende, op het gebied van management en ondernemerschap. En dat is precies waar de kinderopvangsector naar op zoek is!

  Als je alle fasen van de opleiding (inclusief je onderzoek) positief hebt afgerond, ontvang je je Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs (diploma). Hierop staat uiteraard vermeld dat je competent bent voor het beroep van pedagogisch manager. Daarnaast vermeldt het Getuigschrift welke minor(en) je hebt gevolgd en het onderwerp dat je in je afstudeerfase hebt onderzocht.

 • Hoe krijg je les

  In de lessen is er vanzelfsprekend aandacht voor de theorie die voor jou als (toekomstig) pedagogisch manager van belang is. Theorie is een middel om in de praktijk beter te kunnen functioneren. Je zult dan ook zien dat er in de lessen veel aandacht is voor voorbeelden en ervaringen uit de praktijk en er is veel ruimte voor interactie. De koppeling die in de lessen wordt gemaakt tussen theorie en praktijk helpt je niet alleen om beter te kunnen functioneren in de praktijk: het helpt je ook om de theorie beter te begrijpen.

 • Studiebegeleiding
  Sfeerafbeelding Fontys

  We besteden veel tijd en aandacht aan de begeleiding van onze studenten. Een studieloopbaanbegeleider staat je gedurende de hele opleiding terzijde. In het begin is de begeleiding intensief. Gaandeweg de opleiding zul je steeds meer op eigen kracht functioneren.

  Onderwijs- en examenregeling (OER)

  In de OER vind je info over:
  - de inhoud
  - de toetsing
  - de begeleiding

 • Typerend voor deze opleiding

  Binnen onze opleiding staat jouw ontwikkeling centraal. We dagen je uit je talenten te ontdekken om groei bij jezelf te realiseren. Wij voelen ons verantwoordelijk om samen met het werkveld een optimale leeromgeving voor jou te creëren. Kwaliteit en vertrouwen vormen de basis van onze samenwerking met jou en onze omgeving. Onze opleiding stuurt op competenties door een ontwikkelingsgerichte aanpak vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid voorbereidend op een complex, veelzijdig en breed beroep voor nu en in de toekomst. Wat betekent dit?

  • Stuurt op competenties: de opleiding stelt je in staat deze competenties te ontwikkelen en stelt vast wanneer je deze bereikt hebt;
  • Door een ontwikkelingsgerichte aanpak: jouw competentie-ontwikkeling staat centraal: je leert vanuit de situaties die je in het beroep tegenkomt en benut samenwerking met anderen om te leren;
  • Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid: je bent op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en dilemma’s; je draagt bij aan de professionalisering van de sector en bent je bewust van je pedagogische opdracht; je handelt vanuit respect voor jezelf, de ander en de omgeving waarbij samenwerken met anderen uitgangspunt is;
  • Voorbereidend op een complex, veelzijdig en breed beroep: je ontwikkelt voldoende eigen kennis en vaardigheden; je leert omgaan met complexe situaties en ervaart alle aspecten van het beroep; je draagt bij aan de verbetering van het werkveld;
  • Voor nu en in de toekomst: je bent gericht op de actuele situatie en denkt na over je eigen ontwikkeling die van de organisatie en van de sector.