Toelatingseisen

Toelatingseisen

Deelnemers aan de post-bacheloropleiding Docent NT2 moeten een opleiding hebben afgerond op het niveau van hbo of wo. Kandidaten met een lesbevoegdheid hebben de voorkeur. Ook is men toelaatbaar met een vooropleiding die verwant is aan het vakgebied NT2. Te denken valt dan aan logopedie, pedagogiek, taalwetenschap of tolk-vertaler. Kandidaten worden geselecteerd voor een intakeprocedure op basis van vooropleiding. Daarbij komen kandidaten met een lesbevoegdheid als eerste in aanmerking.

De Post-bachelor opleiding docent NT2 is bedoeld voor mensen die tenminste 5 contacturen per week werkzaam zijn als NT2-docent (in een dienstverband dan wel als stagiair(e)), gedurende het gehele opleidingsjaar. Naar een stageplek gaat de kandidaat zelf op zoek, de opleiding kan wel tips geven waar te zoeken. De begeleider op de stageplek is een ervaren- bij voorkeur gecertificeerde- NT2-docent. Een werkplek als vrijwilliger of klassenassistent is geen geschikte praktijkplek.