Post-hbo Jeugdprofessional - werken met jeugd

  • Visie
  • Nieuwe leerstijlen
  • Voor wie is deze opleiding
  • Hoe is de opleiding opgebouwd

In de post-hbo staat altijd de ontwikkeling van het kind voorop. De vraag “Wat heeft dit kind nodig?” staat altijd centraal. Om het antwoord te vinden kijk je als jeugdprofessional dwars door bestaande systemen en domeinen heen en laat organisatiebelangen, producten en diensten los. Belangrijke onderdelen van deze opleiding zijn dan ook het ontwikkelen en onderzoeken van je eigen professioneel handelen en het ontwikkelen van houding en vaardigheden zoals kind- en oudergericht zijn, reflecteren, samenwerken, netwerken, ondernemen en innoveren.

De werkvormen in de post-hbo sluiten aan bij nieuwe leerstijlen. Denk bijvoorbeeld aan netwerkend leren in intervisievorm en leren in educatieve settings. De modules worden verzorgd door docenten van Fontys Hogescholen en Academies van organisaties waar een deel van de professionals werkt, met een zeer divers aanbod aan trainingen, workshops en persoonlijke begeleidingsinstrumenten. Al deze onderdelen zijn afzonderlijk SKJ-geaccrediteerd. In het brede netwerk van het sociaal domein en het onderwijs voer je cross-over opdrachten uit, waarbij je op verkenning gaat bij een andere organisatie. Je steekt dus letterlijk organisatiegrenzen over. De post-hbo is ontwikkeld door Fontys Hogeschool Pedagogiek in samenwerking met het kennisnetwerk SJS, IMW, GGZ Breburg, Hart van Brabant, gemeente Tilburg, Smart Start en Sterk Huis.

De post-hbo Jeugdprofessional is bedoeld voor professionals die met kinderen en/of jongeren werken en zich willen ontwikkelen tot professional van de toekomst. Heb je ongeveer vijf jaar werkervaring en werk je met jeugd? Heb je een hbo-vooropleiding? Dan is deze post-hbo echt iets voor jou!

In blok 0 maak je kennis met de post-hbo. We vertellen je hoe de post-hbo is opgebouwd en je maakt kennis met je medestudenten.

Blok 1 is onderverdeeld in twee deelblokken. Blok 1a is vooral gefocust op het verkennen van jezelf, je gaat erachter komen wie jij bent als professional. Je gaat in dit blok aan de slag met vragen als “Waarom doe je het werk wat je doet?” en “Wat is je eigen geschiedenis?”. In blok 1b leer je samenwerken met collega-professionals en kijken waar jullie elkaar kunnen aanvullen en versterken. Je gaat hier aan de slag met verschillende communicatieoefeningen.

In blok 2 ga je aan de slag met cross-overs. Dat wil zeggen dat je op verkenning gaat bij andere organisaties dan waar je nu werkt. Het doel van deze cross-overs zijn om ervaringen op te doen bij andere organisaties.

Gedurende het hele traject volg je intervisie met elkaar. Parallel aan deze blokken volg je cursussen/modules met de volgende onderwerpen: Ethiek, Jongerencommunicatie & Trends, Ieder kind een goede start en toekomst, Ervaringsdeskundigheid, Ambassadeurschap/ondernemerschap/netwerken binnen het jeugddomein, Jeugdpsychiatrie inclusief suïcidaliteit, Verbindend gezag en Ieder kind een goede start en toekomst. De gehele opleiding en de losse modules zijn SKJ geaccrediteerd. Deze SKJ punten kun je uploaden voor de herregistratie.

 

Cursusniveau
Post HBO
Kosten
€ 1950,– (BTW Vrijgesteld)
Studieduur
11 maanden
Lesplaats(en)
Tilburg
Lesdagen en -tijd
Woensdag 9.30-16.30 uur
Startmoment(en)
15-09-2021

Fontys Hogescholen

Professor Goossenslaan 1-01, Tilburg

Locatiekaart op adres: Professor Goossenslaan 1-01, Tilburg

Certificering

De werkvormen in de post-hbo sluiten aan bij nieuwe leerstijlen. Denk bijvoorbeeld aan netwerkend leren in intervisievorm, in educatieve settings, met inzet van docenten van Fontys Hogescholen en Academies van organisaties waar een deel van de professionals werkt, met een zeer divers aanbod aan trainingen, workshops en persoonlijke begeleidingsinstrumenten. Deze post-hbo leidt niet tot een SKJ registratie. De post-hbo is in zijn geheel SKJ geaccrediteerd (204,5 punten) en alle workshops zijn afzonderlijk SKJ geaccrediteerd. Deze punten kun je uploaden voor je herregistratie.

Sfeerafbeelding Fontys

Startdata

Sfeerafbeelding Fontys

Lesdagen en locatie

De post-hbo bestaat uit drie blokken, verdeeld over tien maanden. Je besteedt één dag per week aan het volgen van lessen, zelfstudie en het bijhouden van je portfolio. De lesdagen zijn altijd op woensdag en vinden plaats bij Fontys Hogeschool Pedagogiek in Tilburg.

Contact

Wil je meer informatie? Neem contact met ons op:

Sfeerafbeelding Fontys

Weten hoe de post-hbo tot stand is gekomen?

De post-hbo Jeugdprofessional is gebaseerd op behoeften vanuit de praktijk, van ouders, jongeren, professionals en managers/bestuurders. Samen wisselden zij van gedachten over wat met de nieuwe jeugdwet, passend onderwijs en andere veranderingen in de samenleving gevraagd wordt van jeugdprofessionals. Hieruit ontstond in 2019 het Traineeprogramma, later de Leergang Werken met jeugd: professional van de toekomst, voorlopers van de post-hbo Jeugdprofessional.