Fontys | Post-hbo opleiding Leefstijlcoach

  • Over deze opleiding
  • Waarom deze opleiding
  • Voor wie is deze opleiding
  • Docenten en adviescommissie
  • Accreditatie
  • Lesdata
  • FAQ: frequently asked questions

Wij leiden toekomstbestendige Leefstijlcoaches op, die de cliënt ondersteuning kan bieden op het gebied van gedragsverandering én de eigen regie kan versterken. In de opleiding wordt evidence based handelen gestimuleerd en wordt gestreefd naar kennisverspreiding rondom positieve gezondheid”.

De post-hbo opleiding Leefstijlcoach is een 16-daagse opleiding die bestaat uit drie modules:

  • Gezondheid en (zelf)monitoring;
  • Zelfregie in Leefstijlverandering;
  • De praktijk.


Omschrijving:

Gedurende de opleiding komen de grondbeginselen van gezondheid aan bod en staan psychologische mechanismen over gedrag centraal. Daarnaast wordt de invloed van de omgeving op gezondheidsgedrag belicht. Met die kennis leer je de leefstijl van je cliënt in kaart te brengen en een leefstijlplan op te stellen die tot een verbeterde gezondheid moet gaan leiden.

Je leert te analyseren in welke fase van gedragsverandering de cliënt zich bevindt, en hoe je als coach de motivatie en het vertrouwen in eigen kunnen bij je cliënten stimuleert. Op deze manier staat de eigen regie van de cliënt en het verhogen van eigen effectiviteit centraal in deze module.

Daarnaast komt ook de bedrijfsvoering van Leefstijlcoach aan bod; hierbij is aandacht voor het werken met Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI’s) en het opstellen van een ondernemingsplan waarbij je jouw (ideale) praktijk tot leven brengt.

Tijdens deze opleiding wordt de nadruk gelegd op evidence based practice, wat wil zeggen dat je aandacht hebt voor wat de cliënt wil, wat de wetenschap zegt én wat je als professional aan klinische expertise in kan brengen. In de opleiding komen de nieuwste inzichten  en innovaties op het gebied zelfregie aan bod, opgedaan in het onderwijs- en onderzoeksteam Zelfregie van Fontys Paramedische Hogeschool.

Fontys is met deze opleiding de eerste NVAO geaccrediteerde HBO instelling met de opleiding leefstijlcoach en de enige aanbieder in Zuidoost Brabant.


De opzet van de opleiding:

De opleiding is zo opgezet dat je steeds kleine stukjes expertise opdoet over (on)gezonde leefstijlen en het versterken van zelfregie bij anderen. Tijdens de opleiding wordt gestuurd op goede coachvaardigheden om te leren hoe je de cliënt bewust maakt van zijn of haar vermogen om regie te nemen over zijn of haar gezondheid. Ondernemerschap en intervisie zijn geïntegreerd in deze opleiding. Zo ga je in je eigen omgeving (werk- of privé) een eigen cliënt coachen en gedurende het coachtraject alle geleerde kennis en vaardigheden toepassen. Je oefent het analyseren en coachen met je cliënt, op jezelf en met medestudenten. Zo kom je in aanraking met meerdere cases en meerdere aanpakken, waardoor je jouw eigen unieke stijl gaat ontwikkelen

In deze opleiding staat praktijkleren centraal. Je toont middels casuïstiek aan dat je het geleerde in de praktijk kunt brengen.

Quote van deelnemer: “Afwisseling tussen actief bezig zijn en theoretische informatie.”

Een samenvatting van de inhoud van deze opleiding is op te vragen door een mail te sturen naar: fontysprohealth@fontys.nl.

Quote van deelnemer: “Goede en uitgebreide verdieping op het coachen. Veel informatie over gedragsverandering.”

Steeds meer Nederlanders hebben last van overgewicht of obesitas. Een maatregel in het Nationaal Preventieakkoord tegen overgewicht en obesitas is het verzorgen van zorg en ondersteuning op maat door deel te nemen aan gecombineerde leefstijlprogramma’s (GLI’s) om mensen te leren om gezonder te kunnen leven.

Binnen de Post HBO opleiding Leefstijlcoach worden (zorg) professionals opgeleid tot leefstijlcoach die bekwaam zijn om de GLI’s uit te voeren.

Circa 3,5 miljoen Nederlanders tussen 18 en 75 jaar (28 procent van de bevolking) komen in aanmerking voor een GLI zorgtraject, welke vergoed wordt door zorgverzekeraars.

De zorgverzekeraar erkent op dit moment alleen personen met Post HBO leefstijlcoach diploma welke wordt erkend door de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). Met het Fontys Post HBO diploma leefstijlcoach en een lidmaatschap van de BLCN kun je vergoed worden bij het uitvoeren van een GLI vanuit de basisverzekering.

Quote van deelnemer: “Je wordt enorm goed begeleid op je eigen ontwikkeling. Dat heb ik als heel prettig ervaren.”

De opleiding Leefstijlcoach is geschikt voor:

HBO/WO vooropleiding in (para-)medische beroepen.

De opleiding Leefstijlcoach is geschikt voor hbo- en wo-professionals in de (para-)medische beroepen; zoals voor de huisarts, fysiotherapeut, podotherapeut, praktijkondersteuner, diëtist, sportkundige, verpleegkundige of ergotherapeut.

Andere hbo- en wo-professionals en omscholers.

De opleiding Leefstijlcoach is geschikt voor HBO- en WO-professionals met een aanverwante opleiding zoals HR-managers, docenten en maatschappelijk werkers. Deze dienen echter wel een intake assessment voor geschiktheid te doorlopen waarna de opleiding besluit of het haalbaar is om de opleiding te starten. Dit assessment bestaat uit een interview waarbij motivatie  en relevante praktijkervaringen centraal staan.


Het intake assessment:

Het intake assessment bestaat uit een interview van maximaal 30 minuten, waarbij jouw motivatie om de opleiding te doen en relevante praktijkervaringen centraal staan. Tijdens het gesprek leren we elkaar persoonlijk kennen en kun je ons vragen stellen. Zo wordt het voor jou en voor ons duidelijk of de opleiding bij je past en of het haalbaar is om deze binnen de gestelde tijd succesvol af te ronden.

Wil je vooraf aan je intake assessment weten of je toegelaten kunt worden? Stuur dan een e-mail naar fontysprohealth@fontys.nl met daarin je vooropleiding en je (werk)ervaring.

Wij beoordelen dan op basis van je opleiding en ervaring of het zinvol is om deel te nemen aan het assessment.

Quote van deelnemer: “Gemotiveerde en inspirerende docenten”.

De docenten in deze opleiding zijn allen werkzaam in het onderzoeks- en onderwijsteam Zelfregie binnen Fontys Paramedische Hogeschool.

Lea Raemaekers, Coaching (motivational interviewing) Acceptance and Commitment Therapy Talentontwikkeling, Praktijk sportpsycholoog (POPS), SPORTPSYCHOLOOG VSPN® (Vereniging Sport Psychologie Nederland).

Opleiding: Arbeids-, organisatie, & gezondheidspsychologie (AOG), WO Post-master Sportpsychologie. Beschikt over de Basiskwalificatie onderwijs.

Lea motiveert je tot bewegen en het vergroten van je eigen-effectiviteit. Lea geeft les in de module 1,2,3


Forra Cornelis, WO (neuro)psychologie, onderwijsontwerp (o.a. blended learning), coaching.

Opleiding: Master Neuropsychologie. Beschikt over de Basiskwalificatie onderwijs.

Forra stimuleert de zelfregulerende vaardigheden van jou en je cliënt tot maximale gezondheid. Forra geeft les in de module 1,2,3


Suze Toonders, WO docent-onderzoeker, gericht op beweeggedrag, chronische pijn, blended-care, Ehealth, selfmanagement, 'behavioural change techniques' (gedragsverandering), motivational interviewing, 1e lijns fysiotherapeut.

Opleiding: Bachelor Fysiotherapie, Master Gezondheidswetenschappen, Fysiotherapie wetenschap. Beschikt over de Basiskwalificatie Onderwijs.

Suze wil weten welk beweeggedrag jij laat zien in de omgang met klachten.  Suze geeft les in de module 1,2 wetenschap.


Steven Onkelinx, WO Meten van fysieke gezondheid Inspanningsfysiologie, Revalidatie chronische zieken, Risicostratificatie chronische aandoeningen, Genetica, ECG/ Siprometrie.

Opleiding: Master revalidatiewetenschappen, Post-Master Cardiorespiratoire revalidatie, PhD in Biomedische wetenschappen. Beschikt over de Basiskwalificatie onderwijs.

Steven leert je inzicht te krijgen in je beweeggedrag om zo gezondheidswinst te realiseren. Steven geeft les in de module 1,2.


Marianne Nieboer,

Opleiding: Bachelor Nutrition and Dietetics, Master Healthcare Policy Innovations and Management. Beschikt over de Basiskwalificatie onderwijs.

Marianne geeft les in module 1,2.


Joke Manders, Leefstijlcoach, Examencommissie.

Opleiding: Master Biomedische Technologie. Beschikt over de Basiskwalificatie Onderwijs en beschikt over de Seniorkwalificatie Examineren.

Deze opleiding wordt georganiseerd door docent-onderzoeker Joke Manders. Zij is namens Fontys Paramedische Hogeschool betrokken bij de implementatie van GLI in ons onderwijs. Joke geeft les in module 3.


Contact met de docenten tijdens de cursus:

Tijdens de cursus dagen heb je face to face contact met de docenten, buiten lesdagen heb je contact via de online leeromgeving van Fontys Paramedische Hogeschool.

De adviescommissie van deze opleiding bestaat uit:


Marja Hoogendoorn,

Stichting TCI Marja Hoogendoorn Leefstijlcoach My Daily Lifestyle Instatera

Freelance (GLI) Leefstijl & Sportcoach

Freelance stress & burn-out specialist


Roderick Wondergem,

Programmacoördinator premaster – Klinische gezondheidswetenschappen (KGW),

UMC Utrecht/Universiteit Utrecht

Docent/Onderzoeker, Fontys Paramedische Hogeschool

PhD student UMC Utrecht: Movement behavior in people with a first-ever stroke.


Carla van Mensvoort,

Eigenaar diëtistenpraktijk van Mensvoort en Maxima Medisch Centrum Veldhoven.

Voor deze post-hbo opleiding is accreditatie verleend door:

KABIZ & CPION waardoor je jezelf kunt laten registreren bij de BLCN en het register van Leefstijl coachen kunt worden opgenomen.


KNGF en Keurmerk hebben erkenning verleend voor registratie leefstijlcoaching. Het erkenningsnummer van de erkende scholingsactiviteit is 2019-6.

Aan deze erkenning zijn geen punten verbonden omdat je na deze opleiding de erkenning leefstijlcoaching krijgt bij KNGF.

Voor meer informatie, zie de website van de KNGF.


Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals hebben accreditatie verleend voor 120 punten.


De KNOV heeft accreditatie verleend voor 76 punten waarvan 16 uur categorie A ''bij- en nascholing'' en 60 uur categorie D "overige deskundigheidsbevordering".


Door ADAP is geaccrediteerd met 265 punten als algemene scholing voor ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, huidtherapeuten, optometristen, orthoptisten, podotherapeuten, oefentherapeuten Cesar & Mensendieck en MBB’ers.


Door KABIZ is geaccrediteerd met 265 punten.


En deze opleiding is erkend en geaccrediteerd door de MBOG (Maatschappij ter bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde).

Sfeerafbeelding Fontys

Lesdag 01 | Vrijdag, 18 februari 2022
Lesdag 02 | Vrijdag, 25 februari 2022
Lesdag 03 | Vrijdag, 11 maart 2022
Lesdag 04 | Vrijdag, 18 maart 2022
Lesdag 05 | Vrijdag, 25 maart 2022
Lesdag 06 | Vrijdag, 01 april 2022
Lesdag 07 | Vrijdag, 08 april 2022
Lesdag 08 | Vrijdag, 22 april 2022
Lesdag 09 | Vrijdag, 29 april 2022
Lesdag 10 | Vrijdag, 13 mei 2022
Lesdag 11 | Vrijdag, 20 mei 2022
Lesdag 12 | Vrijdag, 03 juni 2022
Lesdag 13 | Vrijdag, 10 juni 2022
Lesdag 14 | Vrijdag, 24 juni 2022
Lesdag 15 | Vrijdag, 01 juli 2022
Lesdag 16 | Vrijdag, 08 juli 2022

Is het mogelijk om de opleiding in termijnen te betalen?

Het is mogelijk om deze opleiding in termijnen te betalen. Dit is kosteloos. Na aanmelding kun je hiervoor contact opnemen met onze afdeling lesgeld: lesgeld@fontys.nl.


Welke kosten zijn wel/niet inbegrepen?

U hoeft bij ons geen onverwachte extra kosten te verwachten mits expliciet vermeld op de website. De opleidingsprijs zoals vermeld op de website is inclusief lesmateriaal, catering, accreditatie, etc..


Annuleringsvoorwaarden

Op al onze opleidingen zijn de leveringsvoorwaarden van Fontys van toepassing.


Parkeren bij Fontys Paramedische Hogeschool?

Bij ons kun je gratis parkeren. Het aantal parkeerplaatsen is helaas beperkt.

Je kunt ook parkeren op het terrein van het Maxima Medisch Centrum, hier is voldoende parkeergelegenheid. Dit is betaald parkeren en kost maximaal € 4,- per dag.


Heb je een klacht?

Fontys Pro Health heeft een onafhankelijke klachtencommissie. Deze klachtencommissie neemt klachten in behandeling van de studenten en cursisten van alle opleidingen en cursussen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Fontys Pro Health/ Fontys Paramedische Hogeschool. Klachten die bij de klachtencommissie thuishoren hebben bijvoorbeeld betrekking op de organisatie en het handelen (nalaten van handelen) van docenten. Klachten die betrekking hebben op de studievoortgang (o.a. beoordelingen, toetsing), maar ook klachten over collegegeld, in-uitschrijving, sancties en huisregels horen niet thuis bij de klachtencommissie.

Wil je meer weten over de klachtencommissie bekijk dan deze pagina. Heb je geen Fontys e-mailadres stuur dan een mail naar: klachtencommissie-fph@fontys.nl.

Startdata

Cursusniveau
HBO
Kosten
€ 3.990
Studieduur
4 maanden
Startmoment(en)
18-02-2022

Startdata

Sfeerafbeelding Fontys

Lesdata

Klik hier

Deelnemer over deze opleiding

“De mix van docenten, training van vaardigheden en ook kennis, de breedte van de thematiek, de verschillende toetsmethodes en de praktijkgerichtheid aan het einde.”

Sfeerafbeelding Fontys

Cursustijden

De lesdagen zijn van 09:00 tot 17:00 uur*.
Naast deze lesdagen wordt een zelfstudie verwacht van 12 uur per week.

* In verband met de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus zijn de geplande tijden onder voorbehoud!

Locatie Fontys Paramedische Hogeschool

Ds.Th. Fliednerstraat 2, Eindhoven

Locatiekaart op adres: Ds.Th. Fliednerstraat 2, Eindhoven

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Sfeerafbeelding Fontys

Accreditatie

Voor alle informatie over de accreditatie klik je hier

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Neem voor meer informatie contact met ons op!

Sfeerafbeelding Fontys

Aansluitend aanbod

Naast de post-hbo opleiding Leefstijlcoach bieden wij ook de training Positieve Gezondheid aan, die wij organiseren in samenwerking met Institute for Positve Health/ Visiom en de Master Healthy Ageing | Gezondheid, nu en in de toekomst aan.

Sfeerafbeelding Fontys

Blijf op de hoogte!