Post-hbo opleiding Leefstijlcoach

  • Over deze opleiding
  • Waarom deze opleiding
  • Voor wie is deze opleiding
  • Docenten en adviescommissie
  • Accreditatie
  • FAQ: frequently asked questions

Wij leiden toekomstbestendige Leefstijlcoaches op, die de cliënt ondersteuning kan bieden op het gebied van gedragsverandering én de eigen regie kan versterken. In de opleiding wordt evidence based handelen gestimuleerd en wordt gestreefd naar kennisverspreiding rondom positieve gezondheid”.

De post-hbo opleiding Leefstijlcoach is een 16-daagse opleiding die bestaat uit drie modules:

  • Gezondheid en (zelf)monitoring;
  • Zelfregie in Leefstijlverandering;
  • De praktijk.


Omschrijving:

Gedurende de opleiding komen de grondbeginselen van gezondheid aan bod en staan psychologische mechanismen over gedrag centraal. Daarnaast wordt de invloed van de omgeving op gezondheidsgedrag belicht. Met die kennis leer je de leefstijl van je cliënt in kaart te brengen en een leefstijlplan op te stellen die tot een verbeterde gezondheid moet gaan leiden.

Je leert te analyseren in welke fase van gedragsverandering de cliënt zich bevindt, en hoe je als coach de motivatie en het vertrouwen in eigen kunnen bij je cliënten stimuleert. Op deze manier staat de eigen regie van de cliënt en het verhogen van eigen effectiviteit centraal in deze module.

Daarnaast komt ook de bedrijfsvoering van Leefstijlcoach aan bod; hierbij is aandacht voor het werken met Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI’s) en het opstellen van een ondernemingsplan waarbij je jouw (ideale) praktijk tot leven brengt.

Tijdens deze opleiding wordt de nadruk gelegd op evidence based practice, wat wil zeggen dat je aandacht hebt voor wat de cliënt wil, wat de wetenschap zegt én wat je als professional aan klinische expertise in kan brengen. In de opleiding komen de nieuwste inzichten  en innovaties op het gebied zelfregie aan bod, opgedaan in het onderwijs- en onderzoeksteam Zelfregie van Fontys Paramedische Hogeschool.

Fontys is met deze opleiding de eerste NVAO geaccrediteerde HBO instelling met de opleiding leefstijlcoach en de enige aanbieder in Zuidoost Brabant.


De opzet van de opleiding:

De opleiding is zo opgezet dat je steeds kleine stukjes expertise opdoet over (on)gezonde leefstijlen en het versterken van zelfregie bij anderen. Tijdens de opleiding wordt gestuurd op goede coachvaardigheden om te leren hoe je de cliënt bewust maakt van zijn of haar vermogen om regie te nemen over zijn of haar gezondheid. Ondernemerschap en intervisie zijn geïntegreerd in deze opleiding. Zo ga je in je eigen omgeving (werk- of privé) een eigen cliënt coachen en gedurende het coachtraject alle geleerde kennis en vaardigheden toepassen. Je oefent het analyseren en coachen met je cliënt, op jezelf en met medestudenten. Zo kom je in aanraking met meerdere cases en meerdere aanpakken, waardoor je jouw eigen unieke stijl gaat ontwikkelen

In deze opleiding staat praktijkleren centraal. Je toont middels casuïstiek aan dat je het geleerde in de praktijk kunt brengen.

Een samenvatting van de inhoud van deze opleiding is op te vragen door een mail te sturen naar: fontysprohealth@fontys.nl.

Steeds meer Nederlanders hebben last van overgewicht of obesitas. Een maatregel in het Nationaal Preventieakkoord tegen overgewicht en obesitas is het verzorgen van zorg en ondersteuning op maat door deel te nemen aan gecombineerde leefstijlprogramma’s (GLI’s) om mensen te leren om gezonder te kunnen leven.

Binnen de Post HBO opleiding Leefstijlcoach worden (zorg) professionals opgeleid tot leefstijlcoach die bekwaam zijn om de GLI’s uit te voeren.

Circa 3,5 miljoen Nederlanders tussen 18 en 75 jaar (28 procent van de bevolking) komen in aanmerking voor een GLI zorgtraject, welke vergoed wordt door zorgverzekeraars.

De zorgverzekeraar erkent op dit moment alleen personen met Post HBO leefstijlcoach diploma welke wordt erkend door de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN). Met het Fontys Post HBO diploma leefstijlcoach en een lidmaatschap van de BLCN kun je vergoed worden bij het uitvoeren van een GLI vanuit de basisverzekering.

De opleiding Leefstijlcoach is geschikt voor:

HBO/WO vooropleiding in (para-)medische beroepen.

De opleiding Leefstijlcoach is geschikt voor hbo- en wo-professionals in de (para-)medische beroepen; zoals voor de huisarts, fysiotherapeut, podotherapeut, praktijkondersteuner, diëtist, sportkundige, verpleegkundige of ergotherapeut.

Andere hbo- en wo-professionals en omscholers.

De opleiding Leefstijlcoach is geschikt voor HBO- en WO-professionals met een aanverwante opleiding zoals HR-managers, docenten en maatschappelijk werkers. Deze dienen echter wel een intake assessment voor geschiktheid te doorlopen waarna de opleiding besluit of het haalbaar is om de opleiding te starten. Dit assessment bestaat uit een interview waarbij motivatie  en relevante praktijkervaringen centraal staan.


Het intake assessment:

Het intake assessment bestaat uit een interview van maximaal 30 minuten, waarbij jouw motivatie om de opleiding te doen en relevante praktijkervaringen centraal staan. Tijdens het gesprek leren we elkaar persoonlijk kennen en kun je ons vragen stellen. Zo wordt het voor jou en voor ons duidelijk of de opleiding bij je past en of het haalbaar is om deze binnen de gestelde tijd succesvol af te ronden.

Wil je vooraf aan je intake assessment weten of je toegelaten kunt worden? Stuur dan een e-mail naar fontysprohealth@fontys.nl met daarin je vooropleiding en je (werk)ervaring.

Wij beoordelen dan op basis van je opleiding en ervaring of het zinvol is om deel te nemen aan het assessment.

De docenten in deze opleiding zijn allen werkzaam in het onderzoeks- en onderwijsteam Zelfregie binnen Fontys Paramedische Hogeschool.

Lea Raemaekers, Coaching (motivational interviewing) Acceptance and Commitment Therapy Talentontwikkeling, Praktijk sportpsycholoog (POPS), SPORTPSYCHOLOOG VSPN® (Vereniging Sport Psychologie Nederland).

Opleiding: Arbeids-, organisatie, & gezondheidspsychologie (AOG), WO Post-master Sportpsychologie. Beschikt over de Basiskwalificatie onderwijs.

Lea motiveert je tot bewegen en het vergroten van je eigen-effectiviteit. Lea geeft les in de module 1,2,3

Forra Cornelis, WO (neuro)psychologie, onderwijsontwerp (o.a. blended learning), coaching.

Opleiding: Master Neuropsychologie. Beschikt over de Basiskwalificatie onderwijs.

Forra stimuleert de zelfregulerende vaardigheden van jou en je cliënt tot maximale gezondheid. Forra geeft les in de module 1,2,3

Suze Toonders, WO docent-onderzoeker, gericht op beweeggedrag, chronische pijn, blended-care, Ehealth, selfmanagement, 'behavioural change techniques' (gedragsverandering), motivational interviewing, 1e lijns fysiotherapeut.

Opleiding: Bachelor Fysiotherapie, Master Gezondheidswetenschappen, Fysiotherapie wetenschap. Beschikt over de Basiskwalificatie Onderwijs.

Suze wil weten welk beweeggedrag jij laat zien in de omgang met klachten.  Suze geeft les in de module 1,2 wetenschap.

Steven Onkelinx, WO Meten van fysieke gezondheid Inspanningsfysiologie, Revalidatie chronische zieken, Risicostratificatie chronische aandoeningen, Genetica, ECG/ Siprometrie.

Opleiding: Master revalidatiewetenschappen, Post-Master Cardiorespiratoire revalidatie, PhD in Biomedische wetenschappen. Beschikt over de Basiskwalificatie onderwijs.

Steven leert je inzicht te krijgen in je beweeggedrag om zo gezondheidswinst te realiseren. Steven geeft les in de module 1,2.

Marianne Nieboer,

Opleiding: Bachelor Nutrition and Dietetics, Master Healthcare Policy Innovations and Management. Beschikt over de Basiskwalificatie onderwijs.

Marianne geeft les in module 1,2.

Joke Manders, Leefstijlcoach, Examencommissie.

Opleiding: Master Biomedische Technologie. Beschikt over de Basiskwalificatie Onderwijs en beschikt over de Seniorkwalificatie Examineren.

Deze opleiding wordt georganiseerd door docent-onderzoeker Joke Manders. Zij is namens Fontys Paramedische Hogeschool betrokken bij de implementatie van GLI in ons onderwijs. Joke geeft les in module 3.

Contact met de docenten tijdens de cursus:

Tijdens de cursus dagen heb je face to face contact met de docenten, buiten lesdagen heb je contact via de online leeromgeving van Fontys Paramedische Hogeschool.

De adviescommissie van deze opleiding bestaat uit:


Marja Hoogendoorn,

Stichting TCI Marja Hoogendoorn Leefstijlcoach My Daily Lifestyle Instatera

Freelance (GLI) Leefstijl & Sportcoach

Freelance stress & burn-out specialist


Roderick Wondergem,

Programmacoördinator premaster – Klinische gezondheidswetenschappen (KGW),

UMC Utrecht/Universiteit Utrecht

Docent/Onderzoeker, Fontys Paramedische Hogeschool

PhD student UMC Utrecht: Movement behavior in people with a first-ever stroke.


Carla van Mensvoort,

Eigenaar diëtistenpraktijk van Mensvoort en Maxima Medisch Centrum Veldhoven.

Voor deze post-hbo opleiding is accreditatie verleend door:

KABIZ & CPION waardoor je jezelf kunt laten registreren bij de BLCN en het register van Leefstijl coachen kunt worden opgenomen.

KNGF en Keurmerk hebben erkenning verleend voor registratie leefstijlcoaching. Het erkenningsnummer van de erkende scholingsactiviteit is 2019-6.

Aan deze erkenning zijn geen punten verbonden omdat je na deze opleiding de erkenning leefstijlcoaching krijgt bij KNGF.

Voor meer informatie, zie de website van de KNGF:

https://www.kngf.nl/vakgebied/programmas/beweegzorg-2018/gli---scholing.html

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals hebben accreditatie verleend voor 120 punten.

De KNOV heeft accreditatie verleend voor 76 punten waarvan 16 uur categorie A ''bij- en nascholing'' en 60 uur categorie D "overige deskundigheidsbevordering".

Door ADAP is geaccrediteerd met 265 punten als algemene scholing voor ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, huidtherapeuten, optometristen, orthoptisten, podotherapeuten, oefentherapeuten Cesar & Mensendieck en MBB’ers.

Door KABIZ is geaccrediteerd met 265 punten.

Is het mogelijk om de opleiding in termijnen te betalen?

Het is mogelijk om deze opleiding in termijnen te betalen. Wij berekenen hier geen extra kosten voor. Na aanmelding kun je voor meer informatie contact opnemen met de afdeling lesgeld: lesgeld@fontys.nl.

Welke kosten zijn wel/niet inbegrepen?

In deze opleidingsprijs zijn alle overige kosten inbegrepen zoals koffie/thee, lunch, boeken, toets en 1 herkansing. De prijs is dus inclusief alles.

Wat is het (arbeids)perspectief na de opleiding?

De leefstijlcoaches hebben hun eigen beroepsvereniging, de BLCN . Na het volgen van onze opleiding kun je je hier laten registreren. Met het diploma en een lidmaatschap van de BLCN kun je vergoed worden bij het uitvoeren van een GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) vanuit de basisverzekering.

Onderzoek van onder andere Studiekeuze123 en het Interstedelijk Studenten Overleg (2016) wijst uit dat 75% van de afgestudeerden binnen 1,5 jaar werk op niveau heeft gevonden.

Op Vektis kun je het aantal geregistreerde leefstijlcoaches vinden en is zichtbaar in welke regio’s al geregistreerde leefstijlcoaches actief zijn. Vektis: https://www.vektis.nl/nieuws/aantal-leefstijlcoaches-neemt-toe

Wat kun je na deze opleiding?

Gecertificeerde Fontys Leefstijl coaches kunnen met hun praktijkervaring aan de slag door bijvoorbeeld te starten met een eigen praktijk of uitbreiden als beweegcoach, leefstijlcoach, gezinscoach of voedingscoach.

Daarnaast kun je als leefstijlcoach aan de slag in een sportschool, een diëtistenpraktijk, een fysiotherapiepraktijk of ziekenhuis. Ook zijn leefstijlcoaches werkzaam bij re-integratiebedrijven, arbodiensten en bedrijven om te werken aan de gezondheid van (toekomstige) arbeidskrachten.

Annuleringsvoorwaarden

Op al onze cursussen en opleidingen zijn de leveringsvoorwaarden van Fontys van toepassing.

Startdata

Cursusniveau
HBO
Kosten
€ 3990,– (BTW Vrijgesteld)
Studieduur
4 maanden
Startmoment(en)
11-09-2020

Startdata

Cursusdata 2020

Vrijdag, 11 september 2020
Vrijdag, 18 september 2020
Vrijdag, 25 september 2020
Vrijdag, 2 oktober 2020
Vrijdag, 9 oktober 2020
Vrijdag, 16 oktober 2020
Vrijdag, 6 november 2020
Vrijdag, 13 november 2020
Vrijdag, 20 november 2020
Vrijdag, 27 november 2020
Vrijdag, 4 december 2020
Vrijdag, 11 december 2020
Vrijdag, 8 januari 2020
Vrijdag, 15 januari 2020
Vrijdag, 22 januari 2020
Vrijdag, 29 januari 2020

Cursustijden

De lesdagen zijn van 09:30 tot 17:00 uur.
Naast deze lesdagen wordt een zelfstudie verwacht van 12 uur per week.

Locatie Fontys Paramedische Hogeschool

Ds.Th. Fliednerstraat 2, Eindhoven

Locatiekaart op adres: Ds.Th. Fliednerstraat 2, Eindhoven

Accreditatie

Voor alle informatie over de accreditatie klik je hier

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Neem voor meer informatie contact met ons op!

Sfeerafbeelding Fontys

Aansluitend aanbod

Naast de post-hbo opleiding Leefstijlcoach bieden wij ook de training Van Zorgen naar Coachen en de training Positieve Gezondheid aan (de Basismodule of de blended module).