Practitioner Remedial Teaching

  • Omschrijving
  • Inhoud
  • Studiebelasting
  • Voor wie?
  • Certificering
  • Rooster

Omschrijving

Nu de wet passend onderwijs van start is gegaan wordt van scholen gevraagd om een passende onderwijsplek te bieden aan alle leerlingen. Dat vraagt van leraren dat ze afstemmen op onderwijsbehoeften van leerlingen met zeer uiteenlopende hulpvragen. In een aantal gevallen is ondersteuning van gespecialiseerde leraren gewenst of noodzakelijk. Daarvoor zijn gespecialiseerde practitioners nodig die extra begeleiding kunnen bieden in of naast de klas, binnen en ook buiten de schoolcontext. Om deze begeleiding op passende wijze vorm te kunnen geven bieden wij naast de huidige Master EN de practitioner opleiding Remedial Teaching.

Inhoud

De opleiding bestaat uit onderstaande 4 inhoudelijke modules en richt zich op het verdiepen van inzicht en versterken van vaardigheden bij de signalering, nader onderzoek en begeleiding van leerlingen met problemen of een vertraagde ontwikkeling op de leergebieden taal en rekenen.
- module begeleiding bij rekenproblemen: 6 dagdelen
- module begeleiding bij technisch leesproblemen: 7 dagdelen
- module begeleiding bij begrijpend leesproblemen: 5 dagdelen
- module begeleiding bij spellingproblemen: 4 dagdelen

In elke module worden actuele ontwikkelingen en achtergronden over het thema gegeven en toepassingen voor de praktijk voorbereid en uitgewerkt. Daarnaast wordt er door middel van begeleide intervisie op de ontwikkelingen in de praktijk gereflecteerd.

Studiebelasting

De studiebelasting bedraagt 231 uur. Zowel tijdens de contacturen als in de eigen praktijk worden opdrachten voor- bereid of uitgewerkt. Dit betekent dat er naast de contacttijd zo’n 4 uur studiebelasting per bijeenkomst is. Daarnaast wordt verwacht dat er minimaal 1 dagdeel per week begeleiding geboden wordt aan leerlingen in de eigen praktijkomgeving (werkplekleren), de studiebelasting hiervan is 3 uur per week.

Voor wie?

Leraren en intern begeleiders, logopedistes, orthopedagogen en psychologen die zich willen bekwamen in de onderbouwing en praktische toepassing van gespecialiseerde ondersteuning van leerlingen met leerproblemen in het (S)BaO, SO en (S)VO.

Certificering

De opleiding wordt afgesloten met een bewijs van deelname en vermelding van de opdrachten en het aantal studiebelastingsuren.
Hiermee is registratie in het beroepsregister van de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers) mogelijk.

Beroepsregistraties

Registratie leraar register: De registratie is afhankelijk van vooropleiding en beroepscontext (leraaropleiding)

Registratie RT: basisregistratie

Sfeerafbeelding Fontys

Rooster 2019-2020

Module Begeleiden bij technisch lezen

30-10-2019
6-11-2019
13-11-2019
20-11-2019
4-12-2019
11-12-2019

Module Begeleiden bij spelling

8-1-2020
15-1-2020
22-1-2020
29-1-2020
5-2-2020

Module Begeleiden bij rekenen

4-3-2020
11-3-2020
18-3-2020
25-3-2020
1-4-2020

Module Begeleiden bij begrijpend lezen

15-4-2020
22-4-2020
13-5-2020
20-5-2020
27-5-2020

Cursusniveau
HBO
Kosten
€ 2750,– (BTW Vrijgesteld)
Studieduur
7 maanden
Lesdagen en -tijd
Woensdagmiddag 14.00 - 17.30 uur
Startmoment(en)
28-10-2020
Studiebelasting
231 SBU

Startdata

Het maximaal aantal deelnemers voor de cursus in oktober is bereikt.
Wil je op een wachtlijst geplaatst worden? Stuur een mail naar: osovp@fontys.nl

Flyer

download
Sfeerafbeelding Fontys