• Omschrijving
  • Inhoud
  • Voor wie?
  • Toelatingseisen
  • Certificering

In de cursus voor PBS coach wordt leraren en andere onderwijs professionals de gelegenheid geboden om  zich als PBS coach/ ervaren PBS-teamlid  te ontwikkelen terwijl een school SWPBS invoert.

Een PBS-coach begeleidt scholen bij het  implementeren van SWPBS in de school. De PBS-coach ondersteunt en faciliteert dit schoolontwikkelingstraject door gebruik te maken van materialen en instrumenten die effectief zijn gebleken in het kader van SWPBS en die passen bij de cultuur van de  school. De PBS coach werkt daarbij vanuit het principe dat de school zelf in toenemende mate de leiding neemt in  het realiseren van duurzame veranderingen door middel van de PBS-aanpak.

De opleiding omvat 8 hele  lesdagen en 1 halve dag, verspreid over anderhalf jaar.

In de opleiding komen de pijlers van SWPBS aan bod en worden de professionals opgeleid om de benodigde schoolontwikkeling te faciliteren door systematisch, datagestuurd te werken.

Tussentijds maken de cursisten  opdrachten, gerelateerd aan de invoering van SWPBS op school. Na deze opleiding is de coach in principe in staat om een (de eigen) school te begeleiden bij de invoering van SWPBS.

De focus van de coach opleiding  ligt vooral op basis interventies in het perspectief van schoolontwikkeling. Het theoretisch kader  van SWPBS wordt direct vertaald naar de eigen dagelijkse onderwijspraktijk en de rol van de cursist daarin. Vanaf de vierde opleidingsdag  is begeleide intervisie een vast onderdeel van de opleiding.

Onderwerpen die in de opleiding aan bod komen zijn:
- De vijf pijlers van SWPBS:
1.Schoolbreed werken aan gedrag vanuit gedeelde waarde
2.Preventie staat centraal: zoveel mogelijk voorkomen van gedragsproblemen
3.Positieve insteek: aanleren, oefenen en waarderen van gewenst gedrag op basis van heldere, eenduidige gedragsverwachtingen.
4.Planmatige systematische aanpak op basis van data
5.Partnerschap met ouders en samenwerking met ketenpartners
- De functie van gedrag en daarbij passende interventies en strategieën
- PBS in de klas
- Het aansturen en begeleiden van het implementatieproces van SWPBS met aandacht voor:
- De rol van de SWPBS coach en het PBS team.
- Samenstellen van een implementatieplan op maat voor de klant/eigen school.
- Kennis en vaardigheden om het proces van dichtbij te begeleiden naar een zelfstandig functionerend systeem binnen de school of het instituut.
- Data gestuurd begeleiden
- Bewustwording en ontwikkeling van de eigen kwaliteiten m.b.t. het begeleiden van het organisatieontwikkelingsproces van SWPBS in scholen.
- Borgen van  SWPBS in de school met behulp van daarvoor instrumenten.

De landelijke SWPBS conferentie dag is ook onderdeel van de opleiding. De conferentiedag kan gevolgd worden in het eerste of het tweede jaar van de opleiding.  De kosten voor de conferentie zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Intervisie

Studenten komen in groepjes van 4 bij elkaar. Zij plannen deze data zoals zij dat zelf wensen. Zij moeten 4x bij elkaar komen en doen verslag van hun intervisie. 1x zal de docent bij de intervisie aanwezig zijn om de cursisten te begeleiden en feedback te geven. Deze bijeenkomst staat gepland voorafgaand aan de cursus. Voor deze bijeenkomst levert de cursist een reflectieverslag aan. De docent heeft dan 30 min pp om feedback op het reflectieverslag te geven.

Studiebelasting: 86 SBU


We bieden leraren de gelegenheid om  zich als PBS coach/ ervaren PBS-teamlid  te ontwikkelen terwijl een school SWPBS invoert. Wij gaan er vanuit dat PBS-coaches al goed opgeleide, ervaren schoolontwikkelaars zijn.  
Het traject tot PBS-coach wordt vooral als een toespitsing gezien om tot duurzame veranderingen te kunnen komen in scholen om gedragsvraagstukken effectief aan te pakken.

Deze opleiding is ook geschikt voor alle leden van het PBS team, zoals de voorzitter van het PBS-team; de datamanager om hun PBS voorbeeld rol in de school goed te kunnen vervullen. De PBS-coördinator wordt  vaak gezien als de interne PBS coach, die, vanaf de start van invoering, in samenwerking met een externe PBS-coach, het proces van  invoering en borging van SWPBS in de school coördineert.

HBO bachelor

Deze opleiding kan gestart worden nadat een intakeprocedure is doorlopen.

Deelnemers ontvangen na verwerking van opdrachten en de intervisie, een bewijs van deelname met inhoud en omvang van studiebelastingsuren.

De cursus SWPBS Coach is gevalideerd door de registercommissie en is met 86 RU (registeruren) opgenomen in Registerleraar.nl

Na deze cursus ben je startbekwaam om de eigen of een andere school te begeleiden bij de implementatie van SWPBS

In het bezit van een certificaat PBS-coach kan men zich aanmelden voor inschrijving in het Kwaliteitsregister voor PBS-profesionals als coach als men aan de opleidingseisen heeft voldaan en er aanvullende praktijkervaring- en verslaglegging kan worden overhandigd.

Cursusniveau
HBO
Kosten
€ 2550,– (BTW Vrijgesteld)
Startmoment(en)
14-01-2021
Sfeerafbeelding Fontys

Locatie

Frans Fransenstraat 15, Den Bosch

Locatiekaart op adres: Frans Fransenstraat 15, Den Bosch

Startdata

Data

Tijd: 16.00-20.00 uur
14-01-2021; 10-02-2021; 01-04-2021; 20-01-2022; 10-02-2022; 07-04-2022; 09-06-2022

Intervisiemomenten: 14.00-16.00 uur
06-05-2021
17-06-2021
23-09-2021
25-11-2021