SWPBS Specialist

  • Omschrijving
  • Inhoud
  • Voor wie?
  • Toelatingseisen
  • Certificering

De PBS-specialist is een interne (bijvoorbeeld IB-er) of externe medewerker (bijvoorbeeld uit de jeugdzorg of een onderwijs begeleidingsdienst) die leerlingen, personeel en ouders extra kan ondersteunen. De PBS-specialist is expert in het analyseren van gedragsvraagstukken en vraagstukken op het gebied van leren.
In de opleiding leer je hoe je interventies kunt inzetten: gele interventies voor specifieke groepen leerlingen of rode interventies voor individuele leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften, op school en desgewenst in de thuissituatie. De PBS-specialist speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van personeel en ouders.

De opleiding omvat 5 hele  lesdagen en 1 halve dag, verspreid over een schooljaar.


De focus van de opleiding SWPBS specialist ligt op  de theorie en de uitvoering in de eigen onderwijspraktijk van tier 2 (“Gele”) interventies en tier 3 (“Rode”) interventies binnen de schoolbrede aanpak School Wide Positive Behavior Support.

Vanaf de derde opleidingsdag  is begeleide intervisie een vast onderdeel van de opleiding.

Onderwerpen die in de opleiding aan bod komen zijn:
-           Data gestuurde besluitvorming om over te gaan naar  gele (tier 2) en rode (tier 3) interventies in relatie tot groen (tier 1).
-           Gele en rode interventies : voorwaarden, doelen, uitvoering en effect.
-           Check in check out, proces en uitvoering.
-           Eenvoudige en uitgebreide Gedragsfunctie analyses (GFA).
-           Ontwikkelen van groepsinterventieplannen.
-           Wrap around proces.
-           Gedragsinterventieplannen (GIP).
-           Datagestuurde evaluatie van gele en rode interventies.
-           Borging van gele en rode interventies

Studiebelasting: 74 SBU


Wij bieden leraren de gelegenheid om zich te ontwikkelen tot  PBS-specialist. Zij hebben al ervaring met de implementatie van de basisprincipes van SWPBS.

De PBS specialist in opleiding al vertrouwd met het ondersteunen van leerlingen, leraren en/of ouders. PBS-specialisten zijn bijvoorbeeld werkzaam in de jeugdzorg of in de ambulante begeleiding. Ook professionals binnen scholen die een taak hebben in de begeleiding (denk aan intern begeleiders, gedragswetenschappers, zorgcoördinatoren, beeldbegeleiders) hebben een goede achtergrond om zich te kwalificeren als PBS-specialist.

HBO bachelor

Deelnemers ontvangen na verwerking van opdrachten en de intervisie, een bewijs van deelname met inhoud en omvang van studiebelastingsuren.

De cursus SWPBS Specialist is gevalideerd door de registercommissie en is met 74 RU (registeruren) opgenomen in Registerleraar.nl

Na deze cursus ben je startbekwaam om een school te begeleiden bij het ontwikkelen en uitvoeren van gerichte (gele) en individuele (rode) interventies voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Kwaliteitsregister Professionals SWPBS

Wanneer een cursist zowel de opleiding PBS coach als de PBS specialist heeft gevolgd, en werkzaam is bij een school die SWPS aan het invoeren is, kan hij/zij een aanvraag doen bij het kwaliteitsregister om als PBS-coach of als PBS-specialist te worden geregistreerd.

Meer informatie over de eisen vanuit Het Kwaliteitsregister:
Via Windesheim
Via Fontys

Cursusniveau
HBO
Kosten
€ 1170,– (BTW Vrijgesteld)

SWPBS Specialist

Lesplaats

Bij voldoende belangstelling kan deze cursus ook gegeven worden in Zwolle of Den Bosch.

Data

Nog niet bekend