Sprint naar content
Profiel

School Wide Positive Behavior Support

  • Verdiepingscursussen

Naast de opleidingstrajecten kunnen Windesheim en Fontys gezamenlijk aanbieden:

- Verdiepingscursussen
- Datamanagement (in het voorjaar wordt een 2 daagse cursus datamanagement gegeven)
- Werken met implementatie tools
- PBS in de klas
- Sociale veiligheid en SWPBS

Wat is SWPBS?

School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen. SWPBS is toepasbaar in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.

SWPBS Nieuwsbrief

Contact

Pauline Bruinsma

06 23 279 701
p.bruinsma@fontys.nl

SWPBS in Nederland

Om het gedachtegoed van SWPBS stevig in het Nederlandse onderwijs te verankeren, bundelen onderstaande organisaties hun krachten binnen het Netwerk SWPBS Nederland .

Vanuit de waarden respect en transparantie streven wij ernaar:

• betrokken partijen te verbinden;
• landelijke structuren te bouwen om implementatie te ondersteunen;
• een kwalitatief hoogstaande uitvoering te waarborgen om effectieve uitvoering te realiseren.